KOLLISJON: Den norske fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS har kollidert i Hjeltefjorden, nord for Sture-terminalen i Øygarden kommune i Hordaland. Video: Fra Kystverkets overvåkningsfly. Vis mer

Havarert fregatt blir trolig liggende lenge

KNM Helge Ingstad kan bli liggende på ulykkesstedet i lang tid før den slepes til Haakonsvern. Lydloggen fra ulykken gjør inntrykk på ansatte i Sjøforsvaret.

- Det er altfor tidlig å si, men dette vil ta lang tid, sier presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret på spørsmål om når fregatten kan slepes «hjem» til Haakonsvern i Bergen.

Søndag ettermiddag pågikk sikringsarbeidet fortsatt, og det ble jobbet med å strekke de siste stålvaierne fra fregatten og inn til festepunkter på land.

Det er drøyt 34 kilometer fra Stureterminalen, hvor fregatten ligger, til Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern.

Samtidig viser en lydlogg som VG har fått tilgang til, at KNM Helge Ingstad fikk klare advarsler fra tankskipet Sola over radiosambandet før de to skipene kolliderte.

«Helge Ingstad! Drei!», var beskjeden fra tankskipet, som tre sekunder etter sa: «Det blir en kollisjon her da». VG har også fått tilgang til radarbilder som viser at fregatten holdt høy fart og stø kurs mot tankskipet, til tross for advarslene.

- Dette var også for oss første gang vi så og hørte hendelsen, og det gjør dypt inntrykk, sier Gjesdal til NTB.

Han vil ikke kommentere hendelsesforløpet ytterligere og henviser til at Havarikommisjonen og politiet nå undersøker saken. NTB får søndag samme beskjed fra Forsvarsdepartementet.

Kjent med lydlogger

Det er foreløpig uklart når Havarikommisjonen legger fram sine konklusjoner om ulykken, ifølge avdelingsdirektør Dag S. Liseth. Han bekrefter at kommisjonen er kjent med lydloggene VG gjengir.

- Ut over det er dette forhold vi ikke kommenterer, sier han til NTB søndag.

- Vi vil avgi en offentlig rapport når undersøkelsen er avsluttet som blant annet vil belyse hendelsesforløpet og det vi mener er medvirkende faktorer til ulykken, fremholder Liseth.

Hvis denne lydloggen er korrekt, er det store åpenbare mangler både før, under og etter kollisjonen, fremholder studieprogramleder Arnt Myrheim-Holm på nautikk ved NTNU overfor NRK. Han er utdannet navigasjonsoffiser og har arbeidet som kaptein offshore i flere år.

- De følger ikke prosedyrer for hvordan radiokommunikasjon skal foregå, sier Myrheim-Holm, som ikke vil konkretisere hvilke mangler det er snakk om.

«Passiv kommunikasjon»

Den danske styrmannen Per Odmand Jørgensen, som har seilt i 15 år langs norskekysten og ofte er under sjøtrafikksentralen Fedje VTS' ansvarsområde, overhørte kommunikasjonen mellom Sola og fregatten.

Jørgensens båt, Pioneer Knutsen, var like i nærheten da kollisjonen skjedde, og styrmannen fulgte dramaet på sambandet.

- Jeg har alltid opplevd dem som oppdatert og helt med. De har muligens gjort akkurat det de har hatt mulighet til å gjøre, men jeg savnet litt ekstra respons, sier han om Fedje VTS.

- De visste jo at Helge Ingstad var i området, og det var for lite informasjon til tankbåten. Det var det inntrykket jeg fikk. Jeg undret meg over at de var for passive, sier Jørgensen til VG.

Tenkte øvelse

Den danske styrmannen reagerer også på kommunikasjonen mellom de to skipene som kolliderte.

- Det hørtes simpelthen så urealistisk ut. Da Sola TS sa, «sving», «du er for tett på», «du må gjøre noe» og ingenting ble gjort, så hørtes det helt feil ut. Jeg tenkte at det måtte være en øvelse, sier Jørgensen.

VG har forelagt kritikken for Kystverkets regiondirektør i Vest, Jon Erik Hagen.

- Vårt mål er at Fedje VTS alltid skal være aktiv, men noen ganger må man undersøke ting litt nærmere. I tillegg til å samarbeide med politiet og Havarikommisjonen, har vi satt ned en egen gruppe for å se på egne rutiner og prosessen knyttet til hendelsen, svarer han.

KNM Helge Ingstad drev navigasjonstrening da kollisjonen skjedde.