Heiberg mistet støtten

Fra sitt cruise med kona i Karibia kjempet Gerhard Heiberg på telefonen for styreformannsvervet i DnB. Men da det ble klart at også støttespillerne i DnB ble stilt i en vanskelig situasjon, hadde han til slutt ikke noe valg: Han måtte gå av.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Gerhard Heiberg innrømmer at han ikke opplyste Kredittilsynet om sitt oppdrag for Røkke-selskapet Norway Seafoods, da han fikk spørsmålet i oktober. Først i forrige uke, fra sin Karibia-ferie, ringte han Kredittilsynets direktør, Bjørn Skogstad Aamo, og opplyste at han nok hadde hatt ytterligere et oppdrag for Aker RGI-sfæren enn hva han hadde opplyst tidligere. Det falt ikke i god jord.

Heller ikke hans støttespillere i DnB skal ha blitt glade for denne nyheten. Styret i DnB ble ikke orientert om Norway Seafoods-oppdraget før Heiberg under det ekstraordinære styremøtet mandag ga beskjed om at han trakk seg.

Vanskelig

Både konsernsjef Svein Aaser og valgkomiteens og representantskapets formann Harald Norvik skal ha mottatt informasjonen med tungt hjerte. Heiberg skal ha rådført seg med begge underveis.

For Heibergs støttespillere ble det nå vanskelig å skulle gi ham helhjertet offentlig støtte, fordi det var åpenbart at det enda en gang ville komme fram kritikk i media som gikk direkte på styreformannen.

At han først på Kredittilsynets oppfordring opplyste om sitt gratisoppdrag for Aker RGI i forbindelse med Scancem, ble ansett som klønete, men verken ulovlig eller utilgivelig.

Men at det i ettertid viste seg at han samtidig unnlot å opplyse om sitt oppdrag for Norway Seafoods i april i år var verre. At det var rykter, og oppslag i pressen som brakte informasjonen på bordet, gjorde det enda verre.

Dermed sto ikke Heiberg overfor noe egentlig valg: Han måtte trekke seg.

Av barkrakken

Dagen derpå føler Gerhard Heiberg en usigelig lettelse over å ha trukket seg fra et av Norges mektigste verv, styreformannsjobben i DnB.

- Det føles deilig. Nå kan jeg snart falle av en barkrakk uten at det blir førstesideoppslag i media. Ikke at jeg har planer om det, men det føles godt å vite at jeg etter hvert blir mindre interessant for offentligheten, sier Heiberg.

- Var det manglende tillit internt som førte til at du til slutt trakk deg?

- Nei, jeg opplevde det ikke slik. Beslutningen var helt og fullt min egen. Men med masse spørsmål stilt rundt banken opplevde jeg det som en belastning, som til sammen førte til at tidspunktet er riktig nå.

Ikke rart

- Hvorfor fortalte du ikke styret i DnB om oppdragene for Aker RGI og Norway Seafoods da lånesøknaden fra Røkke ble behandlet?

- På det tidspunktet var mitt spørsmål overfor meg selv om jeg hadde et for nært følelsesmessig forhold til Aker etter mine mange år der til at jeg kunne vurdere lånesøknaden objektivt. Det kom jeg til at jeg absolutt ikke hadde, at dette var noe jeg hadde lagt bak meg. Jeg syntes ikke det var noe rart at jeg hadde gitt noen råd på sementsiden. Hva gjaldt Norway Seafoods, følte jeg at det lå utenfor Aker RGI, i april var det et eget børsnotert selskap, i tillegg til at det var Norway Seafoods-sjefen Tore Tønne som kontaktet meg. I ettertid kan du si at jeg kanskje burde opplyst om dette. Men jeg forstår ikke at det kan ha noe med min habilitet å gjøre.

- Skulle du nå ønske at du hadde gitt opplysningene tidligere?

- Verken ja eller nei. Jeg kan godt forstå spørsmålet, og jeg kan godta at noen synes jeg burde gjort det. For meg er det vesentligste at jeg som styreformann føler at vi behandlet TRG-lånet skikkelig og ordentlig.

- Drøftet du avgangen fra DnB med Aaser?

- Alt annet ville vært utenkelig. Han og jeg har hatt et meget nært forhold. Det skulle bare mangle om vi ikke diskuterte sånne ting.

- Hvordan reagerte Aaser da han ble klar over at du ikke hadde informert om oppdraget for Norway Seafoods?

- Det får du spørre ham om. Jeg vil nødig svare på andres vegne.

Aaser vil ikke kommentere forholdene rundt Heibergs avgang.

- Til det setter jeg altfor stor pris på Gerhard, sier Aaser.

TRAKK SEG IGJEN: Gerhard Heiberg trakk seg som styreformann i Aker i 95. Mandag varslet han at han trekker seg som styreformann i Dnb.