UTEN TOBAKK: Epok All White Nikotin er et nytt nikotinprodukt og må trekkes fra det norske markedet, sier Helsedirektoratet. Foto: Nikolai Eriksen.
UTEN TOBAKK: Epok All White Nikotin er et nytt nikotinprodukt og må trekkes fra det norske markedet, sier Helsedirektoratet. Foto: Nikolai Eriksen.Vis mer

Snusstrid

Helsedirektoratet ber tobakksgigant trekke omstridt snus

Snusen Epok All White Nikotin er allerede for salg i Norge. Nå går myndighetene til kamp.

Tobakksgiganten British American Tobacco, som lanserte Epok All White Nikotin eller «den hvite snusen» i Norge i 2014, møter nå sterk motstand fra myndighetene.

Helsedirektoratet advarer om en tvangsmulkt på fire prosent av omsetningen dersom produktet ikke trekkes fra markedet.

Snusen er likevel å finne i norske butikker fremdeles - og der kommer den til å være inntil videre, hevder tobakksprodusenten.

Klart nei fra Helsedirektoratet

Ifølge British American Tobacco blir All White Nikotin framstilt på en måte som renser den for uønskede kreftframkallende stoffer, slik at produktet er uten tobakk.

Snusen er blitt lansert som et «sunnere» alternativ til vanlig snus da den bare inneholder det avhengighetsskapende stoffet nikotin og ikke den kreftframkallende tobakken.

Denne varianten av snus uten tobakk har vist seg å bli et stort problem for British American Tobacco i Norge.

Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, opplyser nemlig om at direktoratet vurderer snusliknende produkter med nikotin, men uten innhold av tobakk for å være et nytt produkt på det norske markedet.

De slipper altså unna merkingen av produktet som røykfri tobakk, men møter nye utfordringer, da snusen ansees som et nytt nikotinprodukt.

- Skal ikke trekkes fra markedet

I et brev til tobakksgiganten denne måneden konkluderer direktoratet med at et vedtak om tvangsmulkt på fire prosent av Epok All White Nikotin sin omsetning fattes dersom produktet ikke trekkes fra markedet.

Markus Lindblad, kommunikasjonssjef hos British American Tobacco i Norge, avviser at den omstridte snusen skal ut av norske butikker.

- Epok All White skal ikke trekkes fra markedet. Direktoratet har kommet med en del spørsmål til oss om hva slags produkt vi selger som vi har svart på, men det er ikke fattet noen beslutning ennå. Snusen er i salg i norske butikker fram til vi har en endelig konklusjon, sier han til Dagbladet.

I forhåndsvarselet om pålegg fra Helsedirektoratet, understrekes det likevel at salg av dette produktet ikke er tillatt i norske butikker fram til saken er endelig avgjort.

Lindblad slår fast at produktet fremdeles er i salg fordi snus er tillatt å selge i norske butikker.

- Det handler om hva som ansees som snus. Helsedirektoratet hevder at dette er et nytt produkt, og vi hevder at snusen har vært i salg på det norske markedet siden 2014. Dermed kan det ikke være et nytt produkt, sier han.

Han påpeker også at Stortinget ønsker å redusere tobakkskonsumet blant nordmenn.

Fordi snusen bare inneholder nikotin og ikke tobakk, mener British American Tobacco at den er mindre helseskadelig enn andre nikotinprodukter, og Lindblad stiller dermed følgende spørsmål til Helsedirektoratet:

- Ønsker dere å redusere inntaket av tobakk i Norge, og bør ikke da en tobakksfri snus tillates?

Motstridende forskning

Med eller uten tobakk - forskere klarer ikke engang bli enige seg imellom om vanlig snus er skadelig for folkehelsa.

Selv om helsemyndighetene i lang tid har forsøkt å minimere bruken av snus, blant annet ved å innføre de nye snusboksene, viser en studie fra Global Burden of Disease at beregnet dødelighet av snus er lik null.

I en annen studie fra NTNU i 2016, konkluderes det med at snus kan være like farlig som å røyke - spesielt for dem som ikke trener, da det reduserer blodårefunksjonen og kan føre til blodpropp på sikt.

Studien tok likevel ikke hensyn til variabler som deltakernes alder, utdannelse, inntekt og treningsstatus. Forskeren bak studien, Eli-Anne Skaug, har tidligere uttalt overfor Dagsnytt 18 at funnene kan ha vært overdrevet.

Nedgang i røyking

Et prakteksempel på forvirringa i forskningsmiljøet er fra i fjor, da snusprodusenten Swedish Match saksøkte staten ved Helse- og omsorgsdepartementet fordi de nektet å finne seg i det nye utseendet på snusboksene.

Tobakksforsker Karl Erik Lund, som ble stevnet som vitne for tobakksprodusenten, kunne vise til at økningen i snusbruk har bidratt til en voldsom nedgang i røyking - som igjen har gitt en nettohelsegevinst for befolkningen.

I den andre siden av salen satt hans nærmeste overordnede, Knut-Inge Klepp, som var innkalt som vitne for staten.

Klepp kunne vise til rapporten Helserisiko ved bruk av snus fra 2014, som konkluderte med at bruken av snus som et nikotinprodukt vil virke såpass avhengighetsskapende at det også kan føre til økt røyking på sikt.

Nye produkter rekrutterer ungdom

Poenget med tobakksforebyggende arbeid er nemlig ikke å få de som allerede snuser eller røyker til å slutte, men heller å redusere antall ungdom som begynner, kommer det fram på regjeringens hjemmeside.

I vurderingen av Epoke, legger også Linhave vekt på at det i framtida vil kunne komme nye nikotinprodukter på markedet, som kan lokke til seg blant annet ungdom og eks-røykere.

- Det vises til at slike fornyelser kan bidra til rekruttering, og det er etter dette klart at fornyelse av eksisterende produkter vil kunne likestilles med nye produkter, sier Linhave.

«Lite logisk»

British American Tobacco understreker overfor Helsedirektoratet at det er «lite logisk at tobakksfrie snusliknende produkter ikke tillates på markedet, mens tobakksprodukter tillates».

Direktoratet holder likevel fast ved at det er liten grunn til å utvide det nikotinmarkedet med nye produkter så lenge de fortsatt inneholder dokumenterte helsefarlige og avhengighetsskapende stoffer.

At utseendet og bruksmåten er den samme som for tradisjonell snus, og at tobakksgiganten selv kaller dette en utvidelse av produktlinja, spiller ingen rolle for Helsedirektoratet.

Selv om den er fri for tobakk, er det nettopp det avhengighetsskapende ved nikotinen og appellen ved noe nytt og innovativt som kan bety spikeren i kista for Epok-snusen i Norge.