Helsefarlig bensin gjør Norge til miljøsinke

Norge er sinken i Europa hva angår innføring av bensin uten svovel. Fra 2005 må alle bensinstasjoner ha svovelfri bensin. Drivstoffet er allerede i salg i flere land i Europa, men ikke i Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utslippet av helsefarlig eksos kan reduseres kraftig med reinere bensin. Norske oljeselskaper vil at myndighetene først senker avgiftene på miljøbensin.

Når du tanker bensin eller diesel, fyller du også svovel på tanken. I bilens katalysator omdannes svovelen til svoveldioksid (SO{-2}) og forpester lufta som en fargeløs, helsefarlig og illeluktende gass. Men motoren trenger ikke svovel. Eksosen blir mye reinere med svovelfritt drivstoff.

Finnes i Sverige

- De fleste biler nyere en 10 til 15 år kan bruke svovelfri bensin og diesel, men hva hjelper det når slikt drivstoff ikke blir solgt på norske bensinstasjoner? sier informasjonssjef Arne Lorvik i Harald A. Møller til Dagbladet.

Bilindustrien har brukt milliarder på å utvikle motorer som ikke trenger svovel. Men i Norge selges ikke dette miljøvennlige drivstoffet. Redusert forurensning fra bilen avhenger av bensinselskapene.

- Sverige har lenge hatt svovelfri diesel. I Norge finnes ikke slikt drivstoff. I flere land, blant annet i Tyskland, selges det nå svovelfri bensin og diesel på de fleste bensinstasjoner. I Norge er slikt drivstoff ukjent, sier Lorvik.

- Situasjonen er så betent at EU nå kommer med direktiver som krever at fra 1. januar 2005 må det selges svovelfri bensin og diesel i alle EU/EØS land - Norge inkludert. Etter 2009 blir svovelfritt det eneste drivstoffet. Men det er intet som hindrer Norge i å begynne mye tidligere. Bilbransjen er skuffet over norske oljeselskaper, som ikke allerede nå selger svovelfri bensin og diesel. Om Norge kaller seg en miljønasjon, burde vi lede utviklingen - ikke være en sinke, sier Lorvik.

Ligger i front

- Norske oljeselskap ligger i front i utviklingen av reinere autodiesel, sier generalsekretær Erik Birkeland i Norsk Petroleumsinstitutt.

- Vi har de siste dagene hatt møter med den politiske ledelse, både Finans- og Miljøverndepartementet, der vi har drøftet en endring av drivstoffavgiftene på diesel. Vi tror svovelfri diesel blir fra 7 til 12 øre dyrere pr. liter. Vi foreslår at avgiftene på diesel endres, slik at den blir 7 til 12 øre lavere for svovelfri diesel enn for diesel med 50 ppm svovel. Først om svovelfritt blir like billig, vil brukerne velge slikt drivstoff. Hvis myndighetene vedtar en slik reduksjon i avgiften for autodiesel med 10 ppm, vil markedet i Norge sannsynligvis ha nesten bare denne kvaliteten i løpet av få måneder i 2003.

- Hvorfor ikke innføre svovelfri bensin like raskt som andre land i Europa? Noen selskaper kan jo alt levere slik bensin?

- Selskapene i Norge har forskjellige muligheter for å distribuere svovelfri bensin. Noen kan levere i løpet av 2003 dersom myndighetene gir stor nok avgiftslette. Andre selskaper frykter at det er for lite internasjonalt marked for svovelfri bensin fra 2003. Dermed vil prisen på slik bensin øke kraftig.

Spørsmål om avgift

- Hvor mye dyrere blir svovelfri bensin?

- Den blir trolig fra 10 til 15 øre dyrere. Men skal miljøbensin ha noen sjanse, må myndighetene senke avgiften på slikt drivstoff slik at den ikke blir et øre dyrere. Myndighetene må tilpasse avgiftene slik at forbrukeren ikke må betale mer.

- Hva skjer om myndighetene straks setter ned avgiften på svovelfri bensin?

- Da vil det nok komme slik bensin i salg fra enkelte selskaper i noen deler av landet i 2003.

Svovelfri bensin

  • Bensin og diesel inneholder betydelig mengder svovel. Den omdannes til helsefarlig svoveldioksid (SO{-2}) i katalysatoren og kommer ut som en del av eksosen som en fargeløs, luktende gass som irriterer luftveiene hos mennesker.
  • Det er mulig å fjerne 99 prosent av svovelen. EU krever at alle land i EU/EØS har svovelfri drivstoff i salg innen 2005. Fra 1. januar 2009 skal det bare selges svovelfritt til kjøretøyer.
  • Svovelfri bensin og diesel selges allerede i flere land i Europa som «super pluss». Norge er sinken, og oljeselskapene har ikke svovelfritt.

KREVER SVOVELFRITT: Informasjonssjef Arne Lorvik i Harald A. Møller mener Norge burde være et foregangsland med svovelfri bensin og diesel.