Helsekampanjer uten effekt

- Helsekampanjer og TV-aksjoner har liten effekt på befolkningens holdninger og atferd, hevder professor Anne Johanne Søgaard. Hun har studert slike kampanjer i 20 år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Når vi måler holdninger og atferd, ser vi at det er liten effekt av enkeltkampanjer. Gjentatte kampanjer over tid kan derimot spore til endringer, hevder Anne Johanne Søgaard.

Hun er professor ved Senter for forebyggende medisin ved Ullevål sykehus i Oslo. I 20 år har hun stilt spørsmål om kampanjer har en helsegevinst for Ola og Kari nordmann. Konklusjonen er at det skal svært mye til for at du og jeg tar skjea i en annen hånd.

Noen lykkes

Kampanjen som rettet seg mot bruk av bilbelte er en av de få som er eksempel til etterfølgelse, mener forskeren.

- Bilbeltekampanjen har gått over flere år og er kombinert med virkemidler som forbud og bøter, opplyser direktør Leif Agnar Ellevset i Trygg Trafikk.

- For det første må kampanjen rette seg mot et tema som folk flest er opptatt av. Dernest må det mobiliseres i lokalmiljøet, det er her holdninger og normer skapes. En TV-aksjon har ingen varig effekt. Målrettet arbeid både før og etter aksjonen er nødvendig for et godt resultat over tid, sier Søgaard. Tirsdag er hun en av foredragsholderne på konferansen «Forebyggende helsearbeid, mer enn bare gulrøtter?» i Folkets Hus i Oslo.

Blir lurt

Statens Tobakksskaderåd, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Den Norske Kreftforening og Sosial- og helsedepartementet, har brukt flere titalls millioner for å få nordmenn til å slutte å røyke.
- Resultatet er nedslående: vi røyker like mye som før. Skal vi lykkes i å endre Ola og Karis røykevaner, må vi skjele til USA. Der har de gjort røyking til et samfunnsanliggende, det personlige aspektet er tonet ned. Skal vi nå fram må vi fokusere på at røykerne lures opp i stry av tobakksindustrien. Amerikanerne framstiller tobakksfabrikantene som mordere, sier Søgaard.KAMPANJEFORSKER: {ndash}Skal vi lykkes i å endre Ola og Karis røykevaner, må vi skjele til USA. Der har de gjort røyking til et samfunnsanliggende, det personlige aspektet er tonet ned, sier Anne Johanne Sørgaard.

KAMPANJEFORSKER:- Skal vi lykkes å endre nordmenns røykevaner, må vi skjele til USA, sier Anne Johanne Sørgaard.