Helsemonopol er en dårlig løsning

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

HELSE: I Dagbladet 20. mai argumenterer dr. Laake for at offentlige helsemonopol er den beste løsningen, og at Norge ikke har noe å lære av andre land når det gjelder organisering av helsetjenesten. Den norske helsetjenesten er suveren på ett punkt, og det er bruk av penger. Bare USA bruker mer penger enn Norge på helse per innbygger. Det er likevel ikke slik at norske pasienter får verdens beste helsetjenester. Norge rangeres nest sist blant 21 sammenliknbare land i en undersøkelse av ressursbruk og resultater i helsetjenesten, foretatt av et fransk forskningsinstitutt (Institut de recherche et documentation en économie de la santé) I en nylig publisert studie av helsetjenesten i europeiske land fremgår det at tilbudet til pasienter i Norge er dårligere enn i Sverige og Danmark, til tross for at vi bruker betydelig mer penger på helse (Euro health consumer index). Det er med andre ord ingen grunn til å slå seg på brystet og hevde at vi ikke har noe å lære, slik dr. Laake gjør.

Både Sverige og Danmark har et betydelig større innslag av samarbeid med private aktører enn den norske helsetjenesten, fordi dette gir pasientene bedre helsetjenester. Laake hevder at bruk av private ikke skaper god helse. Da bør han spørre de pasientene som opplevde at ventetiden ble redusert fra flere år til noen uker, fordi Høyreregjeringen betalte behandling for dem i private klinikker. Disse pasientene ble spart for mange plager, fikk bedre livskvalitet og kunne vende tilbake til jobb. På denne måten ble helsekøen redusert med om lag 20.000 pasienter hvert år. Etter at Regjeringen Stoltenberg strammet inn muligheten for slik behandling, har helsekøen økt nesten like mye og 265.000 venter nå på hjelp. Laake bør også snakke med sine kolleger som opererte fem pasienter da de jobbet i offentlige sykehus, mens de behandler 25 pasienter pr uke i sin private klinikk. Kanskje har den offentlige helsetjenesten noe å lære om god organisering? Sosialistenes helsemonopol fører til kø, ventetid og dårligere tjenester. Høyres helsepolitikk gir raskere helsehjelp, kortere helsekøer og flere valgmuligheter for pasientene.