Helsetilsyn uten tillit

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Dødshjelpsaken fra Bærum, som nå er oversendt politiet, er behandlet på en lite tillitvekkende måte av Statens helsetilsyn. Saken har nå versert i Helsetilsynet siden september 1998, da fylkeslegen i Akershus ba helsedirektør Anne Alvik om å politianmelde en overlege ved Bærum sykehus etter at en kollega av ham hadde varslet både sykehusledelsen og fylkeslegen. Siden da har Helsetilsynet handlet på en måte som gir inntrykk av at det har vært om å gjøre å dysse ned saken. At den nå er blitt en politisak, som slike saker skal være, skyldes ikke Helsetilsynet, men pressen, og særlig Aftenposten.
  • Men selv nå da saken endelig er oversendt politiet, vil ikke Helsetilsynet komme med en vurdering av sakens innhold. Selv presidenten i Den norske lægeforening synes det er merkelig. Men det stemmer godt med Helsetilsynets behandling av saken fra dag en. I første omgang konkluderte jo Helsetilsynet med at det ikke dreide seg om en dødshjelpsak. Men da Aftenposten forela materialet for svenske eksperter, som konkluderte med at det måtte dreie seg om aktiv dødshjelp, tok Helsetilsynet saken opp på ny. Nå har altså også Helsetilsynet vurdert saken annerledes. Men underveis har sakens dokumenter vært unndratt offentlighet samtidig som den hele tida har vært behandlet på høyeste nivå. Intet ved saksbehandlingen har på noe tidspunkt tydet på at det var viktig å handle raskt.
  • Mye tyder på at denne saken aldri ville ha kommet til politiet hvis ikke pressen hadde stått på. Så langt er det den legen som i sin tid slo alarm og varslet Helsetilsynet som er blitt syndebukken. Han har mistet jobben, og er frosset ut av det kollegiale fellesskapet. Helsedirektør Alvik har for sin del satt i gang klappjakt på kilder til det pressen har skrevet, og bruker formelle argumenter for ikke å gi politiet en anbefaling som tilsynsmyndighet. Fylkeslegen er pålagt munnkurv. Men hvem er det Helsetilsynet egentlig ønsker å beskytte med sine mange krumspring? Det kan da ikke være slik at man der har vært de eneste som ikke har skjønt alvoret i en sak som allerede omfatter elleve mistenkelige dødsfall?