Helsetilsynet advarer mot amalgam

Statens helsetilsyn fastslår i en oppsiktsvekkende rapport at amalgamfyllinger kan gi helseskader. Til tross for de nye opplysningene, åpner ikke myndighetene for at de mange amalgamofrene skal få oppreisning og erstatning for sine plager.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Helsetilsynet fraråder spesielt nyresyke, allergikere, gravide samt barn og ungdom under 18 år å fylle amalgam i tennene.

- Så lenge det ikke er vitenskapelig påvist at amalgamfyllinger gir helseskader, åpner ikke anbefalingene våre for erstatningsansvar. De er heller et føre var-prinsipp til folk, sier fagsjef Ola Johan Basmo i Statens helsetilsyn.
Bakgrunnen for at Helsetilsynet nå går til det skrittet å fraråde tannleger å bruke amalgam på visse deler av befolkningen, er nye risikovurderinger som sannsynliggjør at et mindretall kan utvikle helseplager av det kvikksølvholdige stoffet.

Ikke forbud

I årevis har amalgamofrene stått fram med sine redselshistorier om hva det kvikksølvholdige stoffet har ført med seg av helseskader. I går fikk de delvis oppreising da helsedirektør Anne Alvik overrakte den grundige utredningen om bruk av de ulike tannrestaureringsmaterialene i Norge til helseminister Dagfinn Høybråten. I rapporten er det sannsynliggjort - gjennom risikovurderinger - at et mindretall i befolkningen kan utvikle helseplager, og det danner grunnlaget for Helsetilsynets nye syn i amalgamstriden.

- Selv om vi i rapporten ikke går inn for totalforbud av amalgam slik våre naboer i Sverige har gjort, anbefaler vi en sterkt redusert bruk av amalgam i framtida. I løpet av et par år regner vi med at amalgam som tannfyllingsmateriale vil forsvinne helt og bli erstattet av plast, som er et bedre alternativ, sier Basmo til Dagbladet.

Tannlege Svein Riiber i Oslo bruker stadig mindre amalgam for å tette sine pasienters tenner.

- De fleste er opptatt av amalgamdebatten og ønsker et alternativ. De seinere årene har plastfyllingene blitt stadig bedre, og flere ønsker dette selv om det er litt dyrere. Jeg ville personlig ikke fylt amalgam i tennene på mine barn, sier Riiber til Dagbladet. Han mener det er prisverdig at Statens helsetilsyn nå har utredet bivirkninger omkring amalgambruken, men mener de nye retningslinjene vil innebære dilemmaer og problemer, spesielt for skoletannlegene.

60 år gamle Axel Willoch, som har levd godt med sine amalgamfyllinger i 45 år, har nå gått over til å bruke plastfyllinger der dette er mulig.

- Skuffet

Undersøkelser som er referert i utredningen, viser at mange pasienter selv mener de er blitt friskere etter å ha skiftet ut amalgamfyllinger. Ett av de tiltakene Helsetilsynet nå foreslår, er at det skal opprettes et behandlingstilbud for folk som mener de har helseplager på grunn av amalgam.

Forbundet Tenner og Helse, som organiserer 1200 personer med helseskader etter tannbehandling, er skuffet over at Helsetilsynet ikke går inn for totalforbud mot amalgam.
- Det er store mørketall når det gjelder helseskadene på grunn av amalgam, og vi skulle ønske Helsetilsynet hadde tatt folks plager mer på alvor. Likevel er utredningen et skritt i riktig retning, og vi venter spent på Stortingets behandling av saken, sier leder Dagfinn Reiersøl.

Ifølge forbundet sliter mellom 2,5 og 10 prosent av dem som har amalgamfyllinger, med helseskader.