Helsetilsynet anbefaler sprøyterom

Helsetilsynet går inn for en forsøksordning med sprøyterom for narkomane. Tilsynet mener det er ønskelig, men ikke absolutt nødvendig å bemanne sprøyterommene med helsepersonell.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det skriver Helsetilsynet i en høringsuttalelse i forbindelse med forslaget om å opprette sprøyterom for rusmiddelmisbrukere.

Tilsynet skriver at det vil være ønskelig å bemanne sprøyterommene med helsepersonell. I uttalelsen pekes det imidlertid på at storparten av helsetiltak overfor de tyngste rusmisbrukerne ikke vil skje i sprøyterom, men i andre lavterskeltilbud.

- Vi mener derfor at en forsøksordning bør kunne iverksettes uten helsepersonell, forutsatt at sprøyterommet blir bemannet med kvalifisert sosialfaglig og annet personale, at det er samlokalisert med lavterskel helsetilbud og har tilstrekkelig nærhet til ambulansetjenesten, skriver Helsetilsynet.

Både av hensyn til personalet og av hensyn til brukernes rettssikkerhet påpeker Helsetilsynet at det er viktig å tydeliggjøre hvilke regler som vil gjelde for personalet i et sprøyterom.

- Mye tyder på at personalet også må forholde seg til situasjoner som er straffbare, for eksempel i forhold til omsetning av narkotika i eller i umiddelbar nærhet av sprøyterommet, heter det i høringsuttalelsen.

(NTB)