Helsetilsynet garanterer ikke at leger avslørt for sexovergrep ikke slår til igjen

Med de sender leger avslørt som sexovergripere tilbake i helsevesenet for å behandle pasienter.

INGEN GARANTIER: Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn vil ikke gi noen garantier om at en tidligere seksualforbryter som tilsynet har godkjent som lege ved en behandlingsinstitusjon for MS-syke ikke slår til igjen. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
INGEN GARANTIER: Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn vil ikke gi noen garantier om at en tidligere seksualforbryter som tilsynet har godkjent som lege ved en behandlingsinstitusjon for MS-syke ikke slår til igjen. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Dagbladet har avdekket at tre leger som er avslørt som overgripere har fått nye legejobber av Helsetilsynet. To av dem har i løpet av de siste årene hatt ansvaret for å behandle pasienter i det norske helsevesenet. I tillegg kjenner Dagbladet til at en fjerde lege som er dømt for overgrep i Norge, i dag jobber i utlandet med pasienter.

Ingen av pasientene informeres av helseinstitusjonene om at legene deres er avslørt for å begå seksuelle overgrep mot tidligere pasienter.

- Dette er sikkert Direktøren i Helsetilsynet vil at pasienter i Norge skal føle seg trygge.

- Vi har mekanismer som gjør at dette er sikkert, sier Andresen.

- Bør ikke norske pasienter kunne føle seg sikre på at legen deres ikke har begått seksuelle overgrep mot tidligere pasienter, som er kjent for dere?

- Det er helsepersonellet som må bevise at de igjen har en tillit som gjør at de kan tre inn i en behandlerrolle igjen, sier Andresen.

Ingen garantier Andresen bekrefter at nye pasienter ikke informeres av helsevesenet når legen deres er en tidligere overgriper.

Til tross for at direktøren omtaler ordningen som tillater at kjente overgripere får tilbake jobb som lege som «sikker», vil han ikke gi garantier til de nye pasientene.

- Kan dere garantere pasienter at de i framtida ikke kommer til å oppleve overgrep fra slike leger?

- Garantier skal jeg være forsiktig med å utstede her. Vi kan ikke garantere det, sier Andresen.

Psykolog
Helsetilsynet stiller flere krav til overgrepsleger som vil tilbake i yrket.

Et av kravene er samtaler med en psykolog eller psykiater. Der må den avskiltede legen snakke om de seksuelle overgrepene han eller hun har begått mot pasientene.

- Det kan gå i behandling hos psykolog eller psykiater, der de erkjenner problemer og bearbeider og mestrer dette på en måte som er forenlig med det samfunnet stiller som krav til helsepersonell, sier Andresen.

Ingen krav
Helsetilsynet bruker uttalelsene og vurderingene fra psykologen eller psykiateren når de skal vurdere om overgriperen kan gå tilbake i arbeid ved helseinstitusjoner.

- Er det krav til at denne behandleren skal ha spesialkompetanse i sedelighetssaker?

- Nei, det stilles ingen spesielle krav til behandlerne. Å kunne håndtere seksualitet, følelser og intimitet er en type kompetanse som alle godkjente spesialister i klinisk voksenpsykologi og psykiatere har, sier Andresen.

Ofrene kan møte legen igjen
Det er ikke praksis at noen pasienter ved et legekontor informeres, dersom en tidligere overgriper ansettes som lege. Derfor er det en risiko for at pasienter som har vært utsatt for overgrepene kan møte på legen inne på kontoret igjen.

Andresen er selv psykiater med mange års erfaring i å behandle mennesker som har opplevd traumer eller stort press.


- Hva slags belastning tror du det vil være for en pasient å komme inn på et legeværelse for behandling og møte sin tidligere overgriper?

- Det vil være en stor påkjenning. Det er lett å forestille seg at det vil oppleves som en svær belastning, ja.

- Er det noe man bør gjøre noe med?

TILBAKE PÅ JOBB MED PASIENTER: Tre av de fire legene over er tilbake på jobb med pasienter, etter at de er ifølge vedtak i Helsetilsynet er avslørt som seksualovergripere og fratatt legeautorisasjonene i Norge. Tre av dem har fått tilbake autorisasjonen av Helsetilsynet og Helsepersonellnemda. Den siste jobber på et sykehus i utlandet. Foto: Privat og Øistein Norum Monsen/Dagbladet
TILBAKE PÅ JOBB MED PASIENTER: Tre av de fire legene over er tilbake på jobb med pasienter, etter at de er ifølge vedtak i Helsetilsynet er avslørt som seksualovergripere og fratatt legeautorisasjonene i Norge. Tre av dem har fått tilbake autorisasjonen av Helsetilsynet og Helsepersonellnemda. Den siste jobber på et sykehus i utlandet. Foto: Privat og Øistein Norum Monsen/Dagbladet Vis mer

- Ja, ved at pasienter og pårørende får økt innsyn i klagesakene sine. Vi må vurdere om man i framtida også skal varsle de som har vært berørt av saken når helsepersonell får tilbake hele eller deler av sin autorisasjon. Det er noe vi skal se nærmere på.

Politisk ansvar Direktøren i Statens helsetilsyn understreker at det er politikerne og regelverket de har vedtatt som styrer hvordan tilsynet arbeider.

- Vi er satt til å forvalte regelverket, sier Andresen.

Andresen sier til Dagbladet på generelt grunnlag at de er opptatte av pasientsikkerhet.

- Helsetilsynet er satt til å balansere hensynet til rettssikkerheten til det enkelte helseperpersonell på den ene siden og hensynet til pasientsikkerheten på den andre siden. Pasientsikkerheten veier tungt i våre vurderinger. Og det er slik at Stortinget har bestemt at det skal gjøres, sier Andresen til Dagbladet.

- Når et helsepersonell har gjenvunnet tilliten og er skikket, ja så er de jo skikket. Er det da rimelig at de skal slepe med seg sin tidligere historie? spør Andresen.

- Ville du selv gått til en slik lege?

- Jeg har tillit til at når systemet har gitt deg tilbake autorisasjon, da er du egnet til å gjeninntre. Jeg vet at det er en omhyggelig å grundig vurdering som gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og jeg vil ha tillit til det, ja.

Fire leger tilbake Dagbladet omtaler i dag fire leger som er kjent som overgripere for Helsetilsynet, men som igjen jobber som leger i Norge og i utlandet. Tre av dem har pasientkontakt.

I et tilfelle ga Statens helsetilsyn en overgrepsdømt mann retten til å jobbe igjen ved et senter for kronisk syke MS-pasienter i fjor.

MS er en kronisk sykdom som i hovedsak rammer unge kvinner i alderen 25 til 40 år og gradvis svekker kroppen.TIPS OSSMannen ble i 2009 dømt for to seksuelle overgrep mot en 18 gammel kvinnelig pasient inne på Akershus universitetssykehus (Ahus). På grunn av undersøkelsene hadde hun fått et kraftig bedøvende middel som gjorde at hun var omtåket under overgrepet og ikke klarte å forsvare seg eller be legen slutte.

Legen har ikke rett til pasientkontakt, men har flere ganger søkt om få det, med støtte fra daglig leder ved senteret.

OVERGREPSLEGE TILBAKE PÅ JOBB: Mannen i 60-årene ble dømt for å forgripe seg på en kvinnelig 18 år gammel pasient som var akuttinnlagt med mistanke om hjerneblødning og migreneanfall på Ahus i 2009. Nå har han fått ny legejobb på et senter for kronisk syke pasienter med multippel sklerose i Hakadal. Han har ikke tillatelse til å ha pasientkontakt, men har søkt om det flere ganger. Foto: Øistein Norum Monsen
OVERGREPSLEGE TILBAKE PÅ JOBB: Mannen i 60-årene ble dømt for å forgripe seg på en kvinnelig 18 år gammel pasient som var akuttinnlagt med mistanke om hjerneblødning og migreneanfall på Ahus i 2009. Nå har han fått ny legejobb på et senter for kronisk syke pasienter med multippel sklerose i Hakadal. Han har ikke tillatelse til å ha pasientkontakt, men har søkt om det flere ganger. Foto: Øistein Norum Monsen Vis mer