DØDE: Seks år gamle Djabrail døde etter å ha blitt feilmedisinert på Haukeland universitetssykehus. Foto: Privat
DØDE: Seks år gamle Djabrail døde etter å ha blitt feilmedisinert på Haukeland universitetssykehus. Foto: PrivatVis mer

Døde etter feilmedisinering på Haukeland:

Helsetilsynet i endelig rapport: Djabrail (6) fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Lege har fått advarsel, ifølge VG.

(Dagbladet): Statens helsetilsyn slår i sin endelige rapport fast at seks år gamle Djabril Sulejmanov døde etter feilmedisinering på Haukeland sykehus, og at gutten derfor ikke fikk forsvarlig helsehjelp, melder VG.

Djabril skulle få etterfølgende cellegiftbehandling ved Haukeland sykehus da feilmedisineringen skjedde 22. august i år. Det skulle settes to sprøyter: én i hodet og én intravenøst, men en lege hadde forvekslet sprøytene - og satt feil sprøyte i hjernen på seksåringen.

Helsetilsynet skriver at feilen er alvorlig «og medfører alltid død eller betydelige nevrologiske senskader».

De påpeker videre at muligheten for å gjøre nettopp denne feilen er kjent og fryktet - selv om det forekommer sjeldent. Det har også vært gjenstand for mye oppmerksomhet internasjonalt, ifølge Helsetilsynet.

Gutten ble lagt i kunstig koma etter feilmedisineringen, og etter familiens ønske flyttet til Rikshospitalet i Oslo. Gutten døde 14. september da respiratoren ble koblet fra.

- Ga ikke forsvarlig helsehjelp

Statens helsetilsyn konkluderer nå i den endelige rapporten med at det seks år gamle barnet som hadde hjernesvulst, ikke fikk forsvarlig helsehjelp da det ble gitt cellegift på feil måte:

  • Helse Bergen HF ga ikke pasienten forsvarlig helsehjelp ved sin behandling med cellegift injisert i cerebrospinalvæsken.
  • Helse Bergen HF har ikke sikret forsvarlig helsehjelp til barn med kreft som mottar cellegift i cerebrospinalvæsken. Foretaket har ikke etablert tilstrekkelige retningslinjer og kontrollrutiner for å sikre at legemidler som injiseres i cerebrospinalvæsken hos barn med kreft, ikke blir forvekslet.

«Statens helsetilsyn har videre pekt på seks forhold der risikoreduserende faktorer har sviktet. Fire av disse er forårsaket av organisatorisk svikt ved Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, og to er forårsaket av kombinert organisatorisk og menneskelig svikt», heter det videre.

Den involverte legen har også blitt gitt en advarsel for brudd på helsepersonellovens paragraf 4.

- Jeg blir bare sint

Seksåringens mor, Fatima Jusjukajeva, sier til VG at hun er veldig skuffet over Helsetilsynets konklusjon.

- Jeg hadde håpet på en konsekvens, en straff. Det burde kommet noe konkret ut av dette, sier hun til avisa og legger til:

- Gutten min er død på grunn av en feilmedisinering. Han kunne levd og vært her hos meg. Jeg blir bare sint.

Haukeland universitetssjukehus varslet selv Statens helsetilsyn like etter hendelsen, og saken ble også rutinemessing meldt til politiet. Sykehuset har beklaget hendelsen, og legen som gjorde feilen ble sykmeldt som følge av hendelsen.

- Vi beklager at feilen fra Haukeland medførte at denne unge guten døde i dag. Tankene våre går til de pårørende. De har hatt en stor belastning gjennom disse ukene vi har bak oss, sa sykehusdirektør Eivind Hansen til BT i september.

Dagbladet har vært i kontakt med Haukeland sykehus, som ikke har anledning til å kommentere saken før i ettermiddag.

Dagbladet kommer tilbake med mer.