Helt selvlysende

Visjonen var at lysene i all verdens stuer kom til å brenne på atomkraft, den reneste, billigste og sikreste kraftkilden som kom til å energiforsyne alle verdens folkeslag inn i en rosenrød framtid. Det var da amerikanske skolebarn ble fortalt at de skulle krype inn under pultene dersom varsel kom om at et atomangrep var i anmarsj, og amerikanske soldater om bord i krigsskipene ved Bikini fikk ordre om å holde armen for øynene idet bomben sprang.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Begeistrede ingeniører beskrev den vidunderlige nye verden der elektrisk kraft strømmet ubegrenset ut av de forurensningsfrie verkene, skipene seilte over verdenshavene uten behov for bunkers, og bare litt lenger fram ville bilene også trille på frie atomer. Norge hadde sin egen entusiastiske lobby i miljøet rundt Gunnar Randers som var direktør for Det norske atomforskningsinstitutt. I en tale i Ottawa i 1962 skjelte han ut bombemotstandere som «beatniks, intellektuelle, radikale og profesjonelle demonstranter, fredsmarsjerende og sit-down-streikere, som føler at de må ha personlig tilfredsstillelse av å gjøre noe». I stedet ville Randers samarbeide om atomkraften «med sikte på å utvikle billig, økonomisk atomkraft som kan leveres verden over». Randers og hans tilhengere fikk bygd to små atomreaktorer på Kjeller og i Halden her hjemme før virkeligheten innhentet propagandaen.

  • Den siste atomreaktoren i USA ble bestilt i 1973, og den vil aldri bli lønnsom. Et stort antall reaktorer ble aldri bygd ferdig etter at kjernesmelting, det såkalte Kinasyndromet, rammet den ene reaktoren på Three Mile Island i Pennsylvania i 1979. I 1986 smeltet kjernen i en reaktor i Tsjernobyl-verket, og vi måler fremdeles høye cesium-verdier i norske reinsdyr og sauer som må på nedftring og berlinerblått. Men den tunge tragedien rammet menneskene rundt kraftverket i Kiev-området, der det stadig fødes barn med omfattende og ubeskrivelige misdannelser på grunn av strålingen.
  • Randers, som siden kom til andre erkjennelser, var inspirert av sine likesinnede i USA som forsikret politiske myndigheter og landenes befolkninger om at sikkerhetstiltakene ved atomkraftverkene var så gode at selv små uhell var nesten utelukket og større ulykker var helt usannsynlige, nesten ikke statistisk registrerbare. Altså omtrent som sjansene for å vinne i Lotto. Men de tapte for motinformasjonen og den sunne frykten knyttet til terrorbalansen mellom supermaktene. Den bygde på den gjensidig garanterte utryddelse dersom atomkrigen brøt ut. Folk forsto at et kraftverk blir til en bombe dersom ulykken skjer. Og gunnar randersene nådde ikke fram med sitt budskap som Randers formulerte slik i Ottawa: «Vi må betrakte atomvåpen som normale ting som kan brukes når det trengs.»
  • Fredag helte en arbeider ved anlegget for gjenvinning av kjernefysisk brensel til JCO Co Ltd. i Tokaimura i Japan 16 kilo uranpulver oppi en tank med nitratsyre der det bare skulle vært 2,4 kilo. Det utløste en ukontrollert kjernereaksjon som påførte minst 55 mennesker stråleskader av ulik grad, og førte til et utslipp av radioaktivitet til luft som en stund truet rundt 300000 mennesker. Mange ulykker forårsaket av menneskelig aktivitet er større og mer tragiske enn denne. Men ulykken i Tokaimura skjer innenfor en virksomhet som er uten tillit og omgitt av vel begrunnet frykt. Årsaken er all løgnen og propagandaen fra bombetilhengere og atomindustriens talsmenn.
  • I dag vet vi at risikoen for flere Tsjernobyl-ulykker er høy, ikke Lotto-fjern. Ved Leningrad atomkraftverk som ligger bare 90 mil fra Norge, går arbeiderne delvis uten lønn. I 1997 var det registrert 713 anmeldelser for brudd på sikkerhetsbestemmelsene. Våpen og narkotika florerer. Ansatte er tatt 230 ganger for fyll på jobben. Og da nevner vi ikke i denne sammenhengen alle de militære reaktorene som sitter i rustende undervannsbåter og overflateskip på Kola.
  • I Vesten bygges det ikke nye atomkraftverk. Svenskene skal avvikle sine. I USA er atomkraften direkte ulønnsom og forutsetter en oljepris på rundt 100 dollar fatet for å konkurrere. Det er grunn til å sende en takk til alle de beatniks som ikke lot seg lure.