- Helvetesskipet er ikke et unntak

Nestlederen for det ukrainske sjømannsforbundet anbefaler Norge å avsløre og få satt en stopper for selskaper som utnytter sjøfolk i fiskeriflåten.

STORT PROBLEM: Nestleder Oleg Grigoryuk i det ukrainske sjømannsforbundet etterlyser et lovverk som ikke gjør det mulig for arbeidsgivere i krabbeflåten å fraskrive seg ansvar for sine ansatte. - Det er stort problem, sier han. Foto: MTWTU
STORT PROBLEM: Nestleder Oleg Grigoryuk i det ukrainske sjømannsforbundet etterlyser et lovverk som ikke gjør det mulig for arbeidsgivere i krabbeflåten å fraskrive seg ansvar for sine ansatte. - Det er stort problem, sier han. Foto: MTWTUVis mer

Oleg Grigoryuk er nestleder i det ukrainske sjømannsforbundet MTWTU (Marine Transport Workers Trade Union of Ukraine). Forbundet har bistått familien til Dimitrij Kravtsjenko som forsvant på havet 4. september i år. De har også hjulpet Dagbladet i å få kontakt med familien.

- Det som har skjedd med familien til Dimitrij Kravtsjenko er dessverre bare ett eksempel på en vanlig praksis i selskaper som driver krabbefangst over hele verden. De skjuler sine handlinger, løper fra sitt ansvar, utnytter arbeidskraft og når de ikke lenger trenger arbeideren, blir han kastet som vrak, sier Oleg Grigoryuk.

Ha etterlyser et klart lovvverk for ansvar, etablert av ansvarlige flaggstater med obligatoriske forsikringsavtaler og absolutt ingen muligheter for ansvarsfraskrivelse når det gjelder brudd på arbeidstakerrettigheter.

DET UKJENTE HELVETE: Dagbladet avdekker hverdagen om bord i snøkrabbe-båtene som opererte fra Båtsfjord. Video: Øistein Norum Monsen og Gunnar Thorenfeldt. Klipp: Per ErvlandVis mer Vis mer

- Vil hjelpe familien

- Slike saker vil fortsette å komme til oss. Dimitrij har aldri vært organisert i vårt fagforbund, men det betyr ikke at vi vil vegre oss for å hjelpe. Vi er solidariske og klare til å bistå enken med all mulig hjelp.

- Her i Ukraina ser vi ofte at familier til sjøfolk som er savnet på havet eller er bekreftet døde, blir jaktet av skruppelløse lokale advokater som tjener penger på familiens tragedie. I slike tilfeller er MTWTU et trygt sted å komme for de etterlatte familiene, et sted hvor menneskerettighetene fortsatt blir respektert.

- Hva mener forbundet om den konstruksjonen Dimitrij jobbet under, med en arbeidsgiver registrert på Seychellene og en båt som var utstyrt med latvisk flagg?

- Det er slik skipsrederiene organiserer seg nå for tida. De gjør det ekstremt vanskelig for andre å identifisere de ansvarlige for hendelser som den med Dimitrij Kravtsjenko.

- Problemene med slike innviklete strukturer burde bli reist på høyest mulig nivå internasjonalt. Fagbevegelsen har kjempet mot denne virkeligheten med en kampanje mot bekvemmelighetsflagg i flere tiår. Vi må hevde våre rettigheter i forhold til flaggstaten.

Les alle sakene i Dagbladet serie «Krabbekrigens ofre» her!

- En politisk sak

- Hva mener forbundet om at Latvia låner ut sitt flagg til slike selskaper som vi har beskrevet i historien om krabbekrigens ofre?

- Dette er en politisk sak. Latvia må enten reise spørsmålet på høyeste nivå i EU, eller fortsette som nå med å la de skyldige få fortsette å fraskrive seg alt ansvar.

- Har du hørt om tilsvarende saker som den vi har publisert om Dimitrij Kravtsjenko?

- Ja, dessverre. Vi har hørt om og har jobbet med tilsvarende saker på forskjellige nivåer med vekslende hell. Til å være et fagforbund uten fiskere og krabbefangere i medlemsmassen har vi svært begrensede midler til å kjempe mot dette store problemet.

- Det skjer ofte at sjømenn reiser ut på jobb uten å sjekke båten og selskapets eiere på forhånd. De tar jobb til havs uten en gang å ha en arbeidskontrakt. Vi forsøker å gjøre alle sjømenn i Ukraina bevisste på hva et sikkert arbeidsforhold må være, hva de må gjøre for å beskytte rettigheter og sikkerhet såvel som å trygge framtida til sine familier i tilfelle ulykker eller andre kritiske hendelser skjer om bord.

Krabbekrigen
Sist lørdag avslørte Dagbladet uverdige forhold om bord i de latviske krabbefiskebåtene til Baltjura-serviss og fortalte historien om sjømannen Dimitrij Kravtsjenko som ble borte på havet. Les alle sakene her

- Norge bør stoppe praksisen

- Hva mener forbundet at Latvia bør gjøre?

- Vi håper Latvia vil etterforske denne saken på en grundig måte og gjøre de skyldige ansvarlig for deres handlinger. I tillegg håper vi at de innfører obligatoriske forsikringssystemer for fiske- og fangstfartøyer, det samme som vi fikk innført i ILO-konvensjonen av 2006 for sjøfolk på handelsskip.i

- Norge lar disse selskapene operere ut fra norske havner. Hva mener du Norge bør gjøre?

- Mitt råd er at Norge sørger for å avsløre og stoppe denne praksisen. Det vil være en god handlingsplan, sier forbundsleder Oleg Grigoryuk i det ukrainske sjømannsforbundet.