- Hemmelig innvandringskontroll

I sju år har en kommisjon vurdert og etterprøvd andre legers helseattester i utlendingssaker. Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, reagerer over manglende åpenhet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kommisjonen har arbeidet i regi av utlendingsavdelingen i Justisdepartementet, helt på siden av det offentlige helsevesenet, og uten at offentligheten er gjort kjent med kommisjonens eksistens.

Nå går professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, ut med flengende kritikk mot Justisdepartementet og Helsetilsynet som medisinsk tilsynsmyndighet.

Det finnes mange eksempler på at asylsøkere må vente i månedsvis før de får helsekontroll. På toppen av dette risikerer de at helseattestene blir sendt videre til en kommisjon som skal vurdere de framlagte helseattestene.

«Lav profil»

Kommisjonen så dagens lys etter et møte i utlendingsavdelingen i Justisdepartementet torsdag 29. oktober 1992. Til stede var representanter for departementets utlendingsavdeling og tre psykiatere, samt en representant fra Helsedirektoratet, nå Statens helsetilsyn.

I et notat fra møtet, som Dagbladet har fått tilgang til, går det fram at de tilstedeværende var enige om «at en offentlig bør holde en så lav profil som mulig om kommisjonens arbeid».

- Kommisjonen har i forbløffende grad greid å holde en lav offentlig profil. Verken Legeforeningens president, Hans Petter Aarseth, eller lederne for foreningens menneskerettighetsutvalg gjennom disse årene, har vært kjent med kommisjonens eksistens, sier Solbakk til Dagbladet.

Full offentlighet

- Selv ble jeg mildest talt forundret da jeg ble kjent med «psykiatrikommisjonens» eksistens. Her er det snakk om en gruppe mennesker som er i en veldig sårbar situasjon. De har rømt fra et land som de fant det svært vanskelig å bo i. Etter å ha vært utsatt for store lidelser, kommer de til et land der de ikke kjenner sine rettigheter, langt mindre hvordan de skal håndtere sine rettigheter. Så viser det seg at de faktisk utsettes for ting som ikke syntes å være klart hjemlet i lover og retningslinjer, sier Solbakk.

Han aksepterer at myndighetene ønsker en kvalitetssikring av legeattester i utlendingssaker, men kravet må være at det hersker full offentlighet om ordningen.

- Etter de opplysninger Justisdepartementet selv har kommet med i saken, har det ikke vært ført statistikk over saker kommisjonen har behandlet, eller eksistert et eget arkiv for slike saker. Hvis dette er riktig, vil det være vanskelig å vite hvor mange saker kommisjonen faktisk har behandlet, og hvor mange ganger kommisjonen har overprøvd legenes helseattester. Dermed kan vi sannsynligvis ikke vite noe særlig om hvorvidt og eventuelt hvor mange asylsøkere som har vært nødt til å forlate landet som følge av kommisjonens arbeid, sier han.

Solbakk svinger også pisken over de legene som er villig til å utføre denne typen kontrolloppgaver for Justisdepartementet.

- Jeg bestrider ikke departementets og UDIs rett og plikt til å drive effektiv innvandringskontroll, men legers deltakelse i denne form for medisinsk-assistert innvandringskontroll er ikke like ubestridelig. En leges primæroppgave er å diagnostisere, forebygge og behandle. Dersom leger også påtar seg kontrolloppgaver av denne type, rettet mot svakstilte grupper, vil dette ikke bare forkludre den tradisjonelle legerollen, men også undergrave tillitsforholdet til de grupper det her er snakk om.

<B>FORBLØFFET:</B> Professor Jan Helge Solbakk ved Universitetet i Oslo reagerer på kommisjonen som vurderer helseattester. - Den har i forbløffende grad greid å holde en lav offentlig profil, sier han.