Hemmelig nettverk kidnapper barn

Like før jul gjennomførte Rolf Landaas (40) en militærlignende aksjon for å frigjøre tre kidnappede barn i Libanon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

OSLO/HAUGESUND (Dagbladet): Landaas er tilknyttet et internasjonalt nettverk av tidligere militærpersonell og frivillige som vil spesialisere seg på denne type operasjoner. Han innrømmer at nettverket jobber i en juridisk gråsone.

Nettverket har spesialisert seg på å hente hjem barn som har blitt kidnappet av familiemedlemmer og urettmessig ført til andre land. Flere av nettverkets aktører har forsvarsbakgrunn, og deres aksjonsform er militær.

For væpnet aksjon

Dagbladet har vært i kontakt med flere nordmenn som har tilknytning til dette miljøet. Gruppa har også tatt kontakt med norske foreldre som har fått barna sine kidnappet av familiemedlemmer etter at norsk rett har avgjort barnefordelingsspørsmålet. Gruppa mener det er riktig å gå til væpnet aksjon for å frigjøre barn dersom det er nødvendig.

Rolf Landaas (40) fra Haugesund hevder å ha deltatt i en slik operasjon. Han har bakgrunn fra forsvaret, og har i mange år drevet en privat barnevernsinstitusjon.

Norsk «kidnapper»

Like før jul var Landaas med på en omfattende operasjon der tre kidnappede barn i alderen 5-12 år ble hentet ut fra Libanon. En operasjon som resulterte i at barna ble gjenforent med sin mor på Kypros, før familien igjen vendte tilbake til England der mora er bosatt. Den libanesiskfødte kvinnen har tidligere vært bosatt en lengre periode i Norge, men flyttet til England og er britisk statsborger.

- Jeg ble kontaktet av en bekjent fra England våren 2002. Denne personen har jeg jobbet med tidligere og visste at jeg kunne stole på. Han har over lenger tid organisert denne typen aksjoner på oppdrag av foreldre i fortvilelse over at barna deres er urettmessig kidnappet av noen i familien, sier Landaas.

Farefullt oppdrag

Av papirene han fremlegger, var han taktisk operativ leder for denne operasjonen som fant sted like før jul. Landaas gir en dramatisk beskrivelse av frigjøringen av de tre barna, som ble mulig etter 2-3 måneders intens planlegging.

- Etter at vi fikk kontakt med eldstegutten i Libanon, klarte vi å frigi de to yngste barna uten problemer. Men den eldste valgte å ikke bli med i første omgang av fare for at de to minste skulle bli oppdaget.

Han ofret seg for at hans to yngre søsken skulle få gå. Det ble derfor iverksatt en ny operasjon der den eldste gutten blir frigitt et døgn etter, sier Landaas.

Støtteapparat

Landaas legger fram reisedokumenter fra turen som fant sted i tidsrommet 6.-12. desember. Han har også skrevet en utførlig militær logg for operasjonen. Hjemme i Norge hadde han etablert et støtteapparat bestående av familie og venner, en lege og en advokat organisert i den norske Advokatforening.

- Jeg kan bekrefte at jeg var i kontakt med Landaas forut for hans der jeg ble spurt om å være kontaktperson dersom noe eventuelt gikk galt under operasjonen. Dette svarte jeg bekreftende på, sier advokat Bjørn O. Vikse.

Jurister Dagbladet har vært i kontakt med viser til flere saker der landet barnet oppholder seg ikke er underlagt internasjonalt lovsamarbeid. Foreldre som sitter med en rettskraftig avgjørelse i barnefordelingssaker fra en domstol, får ikke hente hjem barna fordi at det landet der barna oppholder seg ikke aksepterer dommen.

Da Landaas gjennomførte aksjonen i Libanon meldte han fra til kollega Bjørnar Sander-Nilsen i Haugesund med posisjon og status i aksjonen. Sander-Nilsen var også ansvarlig for å iverksette hjelpetiltak dersom noe skulle gå galt.

Agerer militært

Operasjonen er beskrevet i et britisk nyhetsbrev til abonnenter med tidligere bakgrunn i den britiske spesialstyrken SAS. Landaas hevder han var militært utstyrt med våpen under aksjonen. Mer en ti personer var totalt involvert i operasjonen.

- Dette var en aksjon hvor vi var villig til å gå langt for å nå vårt mål. Dette var en operasjon hvor man må regne med en risiko for konfrontasjon, sier Landaas.

- Hvilke tanker hadde du rundt barna?

- Barnas hensyn skulle gå først. Før operasjonen ble igangsatt forsikret vi oss om at barna hadde et ønske om å blir gjenforent med sin mor. For oss er det en forutsetning at det foreligger en rettslig kjennelse hvor det går frem hvem som har foreldreretten og at vedkommende har utøvd denne, samt at den parten som urettmessig har tatt barna skal være etterlyst av Interpol.

- Hva er din motivasjon for å delta i en slik operasjon?

- Det betydde mye at jeg tidligere har deltatt i lignende operasjoner, men det skjedde noe med meg da jeg selv ble far. Jeg kan identifisere meg med den situasjonen en mor eller far er i når et barn urettmessig blir tatt fra deg. Jeg blir provosert over hvor lite myndigheter gjør i slike saker, og ønsker å vise at vi er noen som kan gjøre den jobben myndighetene unndrar seg. Hvor er barnas rettigheter i slike saker, spør Landaas.

- Er det noen som har økonomiske gevinst på dette?

- En slik operasjon er kostbar, og vi krever i utgangspunktet alle utgifter dekt av oppdragsgiver. Utøver det vil vi ikke kreve lønn, sier Landaas, som ikke vil kommentere hvor mye denne konkrete operasjonen faktisk kostet.

Frykter represalier

Hverken Landaas eller andre i grupperingen vil oppgi identiteten til mora og de tre barna som ble frigitt i operasjonen. Årsaken er at foreldreparet skal frykte represalier fra det arabiske miljøet i England.

Av de samme hensynene, har det ikke lykkes Dagbladet å få et intervju med de kidnappede barna eller deres mor.

Landaas har ikke personlig sett britiske myndigheters papirer.

- Min medvirkning i denne operasjonen har vært basert på at jeg har full tillit til de andre i organisasjonene. Jeg har fått informasjon om de forhold som har betydning for at jeg skal kunne utgjøre min del av jobben, sier Landaas.

AKSJONERTE: Rolf Landaas har bakgrunn fra militære og barnevernsarbeid i Norge. I desember deltok han i en operasjon for å frigjøre tre barn i Libanon. - Operasjonen var vellykket. To barn ble fraktet ut uten dramatikk, mens vi måtte forhandle for å frigjøre den eldste gutten, sier Landaas.