Hemmelig plan for salg av Kreditkassen

Arbeiderpartiet kan komme til å gå med på at Kreditkassen selges til svensk-finske MeritaNordbanken. Forutsetningen skal være at norske private og offentlige investorer kjøper en betydelig eierpost i den nordiske storbanken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Om lag åtte milliarder kroner vil staten få for sine aksjer i Kreditkassen dersom banken selges til MeritaNordbanken. Dagbladet kjenner til at ledelsen i Arbeiderpartiet vurderer å selge aksjene mot at hele eller deler av beløpet brukes til å kjøpe blant annet MeritaNordbank-aksjer.

Plan for makt

De siste par ukene har det vært intens møtevirksomhet og sonderinger om Kreditkassens skjebne. En løsning hvor norsk eierskap i MeritaNordbanken sikres blant annet gjennom statlige investeringer, skal ha vært diskutert mellom ledelsen i Arbeiderpartiet og de svenske sosialdemokratene, som sitter med regjeringsmakt.

Den svenske staten er i dag dominerende eier med 25,5 prosent av aksjene i MeritaNordbanken. Aksjene skal selges ut til markedspris. Det arbeides nå med en plan som skal sørge for at norske interesser sikres en betydelig eierpost og dermed reell innflytelse over det som blir Nordens største bank.

Også sentrale aktører i den private delen av norsk næringsliv ønsker seg makt i storbanken. Det kan de komme til å få ved å legge penger på bordet. MeritaNordbanken har lovet norske interesser to styreplasser i storbanken.

Sentrale aktører

En av pådriverne i arbeidet for en nordisk løsning er Jens P. Heyerdahl. Heyerdahl har ved flere anledninger uttrykt ønske om å sikre norsk eierskap og innflytelse i sentrale nordiske selskaper. Tanken er å betrakte Norden som et marked. Også MeritaNordbanken jobber aktivt overfor svenske og norske politikere for å få til en nordisk modell.

Dagens Næringsliv skrev i forrige uke i tillegg at blant andre Jens P. Heyerdahl, Tore Lindholt, Jens Ulltveit-Moe, Jan Reinås og Johan Andresen jr. møttes hjemme hos Andresen senior denne måneden. Etter det Dagbladet kjenner til arbeides det nå med å reise kapital.

Arbeiderpartiet vil bruke de nærmeste ukene til å arbeide fram en løsning som sikrer norske arbeidsplasser og innflytelse gjennom et fond med statlige og private midler. Timingen er god: De siste ukene har det kommet en rekke trusler om utsalg og oppkjøp av sentrale selskaper i norsk næringsliv.

Ny frist

MeritaNordbanken sørget i går for å forlenge sin budfrist til Kreditkassens aksjonærer inntil Stortinget har behandlet kredittmeldingen, som legges fram i dag.

10- 15 prosent av aksjene, vil sikre norsk innflytelse.