Hemmeligheten flyselskapene ikke vil du skal vite

- Flyselskapene lurer deg, sier ekspert. Norsk professor er totalt uenig, mens SAS sier de ikke benytter seg av praksisen.

HEMMELIG: De oppførte flytidene har økt over lengre tid, selv om avstandene ikke har endret seg. Hva skyldes det? Foto: Paul Kleiven / NTB Scanpix
HEMMELIG: De oppførte flytidene har økt over lengre tid, selv om avstandene ikke har endret seg. Hva skyldes det? Foto: Paul Kleiven / NTB ScanpixVis mer

Over flere tiår har de oppførte flytidene mellom en rekke destinasjoner økt betraktelig. Det skyldes verken at flyplassene har flyttet på seg, eller at teknologien har gjort at flyene kjører saktere.

Det skyldes derimot at flyselskapene har lagt inn ekstra tid på de flygingene som tidligere hadde store forsinkelser. På den måten har de i mange år holdt forsinkelsene skjult, framfor å endre praksis, skriver BBC.

Det kan kanskje virke som en uskyldig praksis, men ifølge kanalen medfører denne globale trenden en rekke negative konsekvenser flyselskapene ikke vil at du skal vite om.

KAMP MOT VINDEN: Et britisk fly måtte manøvrere noe spesielt når det blåste kraftig i luftrommet over Gibraltar. Video: CNN Vis mer

- Flyselskapene lurer deg

Foruten at reisen tar lengre tid legger denne illusjonen av punktlighet mindre press på flyselskapene om å bli mer effektive, og hindrer dermed reduksjon av klimagassutslipp, skriver de videre.

Ifølge en rapport fra det amerikanske samferdselsdepartementet er mer enn 30 prosent av flygingene fortsatt forsinkede, selv med denne praksisen. Før flyselskapene la inn den ekstra tida, var andelen 40 prosent. Forbedringen skyldes altså ikke bedre rutiner, men den ekstra tiden som legges inn, ifølge Michael Baida, leder for konsulentselskapet ATH Group, som rådgir aktører i luftfartsindustrien.

- Flyselskapene bruker denne praksisen for å lure deg, sier han.

Han setter samtidig spørsmålstegn ved hvorfor flyselskapene ikke gjør noe med dette, gitt at økt effektivitet vil føre til positive effekter - både for flyselskapene selv, for kundene og for klimaet.

- Viktig sikkerhetstiltak

Vegard Nergård er Norges første professor i luftfartsvitenskap, og jobber ved Institutt for teknologi og sikkerhet ved Universitetet i Tromsø.

Han mener praksisen overhodet ikke er kritikkverdig, men at det har store fordeler for både passasjerer og mannskap om bord på flyene.

- De gir seg selv ganske enkelt mer slack i begge ender, som gir mulighet til å møte passasjerenes sterke krav til punktlighet. Det er forutsigbart, og gir heller en positiv opplevelse for de reisende dersom man lander før anslått tidspunkt. Det motsatte ville skapt stor irritasjon, sier han til Dagbladet.

Spesielt under skandinaviske forhold er dette hensiktsmessig, mener han, ettersom vi har så mange forhold som virker inn på reisetida. Han nevner blant annet vind, vær og brøyting av landingsplasser som spesifikke utfordringer, og understreker sikkerhetsaspektet ved å opprettholde praksisen.

- Jeg mener at luftfartens klimautfordringer ikke ligger i å gi pilotene mindre tidsmarginer. De er nødt til å ha rom for å gjøre sikre beslutninger, og jeg er ganske overbevist om at dette er et gode for pilotene.

REGN: Da Lion Air-flyet skulle lande i Pontianak i Indonesia, gikk det ikke helt som det skulle. Video: Newsflare Vis mer

- Ekstremt ineffektivt

Pressesjef i SAS, Knut Morten Johansen, sier at han har hørt at enkelte flyselskap oppgir uhensiktsmessig lang flytid mellom to punkt for å ha større sjanse for å lande innen oppgitt landingstid, men understreker at dette er en praksis de ikke følger.

VILLE VÆRT INEFFEKTIVT: Pressesjef i SAS, Knut Morten Johansen, avviser at selskapet legger inn ekstra tid på sine flyvninger. Foto: SAS
VILLE VÆRT INEFFEKTIVT: Pressesjef i SAS, Knut Morten Johansen, avviser at selskapet legger inn ekstra tid på sine flyvninger. Foto: SAS Vis mer

- Hvorfor skal man gjøre det? Flyet skal jo videre. Det mest effektive er når flyene er mest mulig i lufta og minst mulig på bakken. Det ville vært ekstremt ineffektiv planlegging av både bemanning, ressurser og klimahensyn dersom man skulle lagt føringer for planlegging av tidtabeller på den måten, sier han til Dagbladet.

Grunnen til at det iblant tar kortere tid enn det som er oppgitt, er at flyselskapet tar høyde for blant annet krevende værforhold og stor flytrafikk som påvirker innflygingen, spesielt på større flyplasser.

- Tidtabellen tar høyde for den tida det tar å fly fra A til B, på hvilken tid av døgnet det er, samt andre forhold som kan medføre ventetid også i lufta. Det er som å planlegge en kjøretur med bil. Hvis du skal komme fram i tide er du nødt til å planlegge for å møte på rødt lys. Noen dager får du grønt lys hele veien, da går det raskere enn planlagt.

- Store miljøbesparelser å hente

Å gi pilotene ekstra tid til å ta sikre avgjørelser i lufta er ikke blant grunnene til at oppgitt flytid iblant viker fra faktisk flytid, ifølge Johansen. Sikkerheten er uansett den høyeste prioriteten, og skal ikke medføre stressende situasjoner. Da spiller det ingen rolle om flyet blir forsinket eller ikke.

Han påpeker at de i SAS er særdeles opptatt av både økonomi og miljø når de planlegger sine ruter, og at de samarbeider godt med Avinor, som regulerer lufttrafikktjenesten.

- Det er hovedsakelig de som legger føringer for flygingenes lengde og dermed hvilke tider vi setter opp. I Norge er det Oslo Lufthavn som har størst trafikk, og som det derfor blir naturlig å se på hvordan inn- og utflyginger er lagt for å oppnå mest mulig effektiv flytrafikk, sier han.

«MIRAKELET PÅ HUDSON»: Samtlige 155 om bord overlevde da dette ruteflyet måtte nødlande på Hudson-elva 15. januar 2009. Video: CNN, U.S. Coast Guard, Warner Bros. Pictures. Klipp: Ørjan Ryland / Dagbladet Vis mer

Han forteller at man i Norge forsøker å sette opp ruter som flyr så effektivt som mulig mellom to punkt i ei linje, men at flyginger over Europa mange steder er nødt til å fly i sikksakk.

- Det er et godt eksempel på at luftfartsmyndighetene og teknologien snart bør løse dette problemet slik at man flyr korteste strekning. I det ligger det store miljøbesparelser å hente for luftfarten.

- Raskt er ikke alltid økonomisk

Siden 1970-tallet har luftfarten utviklet seg både i Norge og internasjonalt. Flyplasser over hele verden utvider for å ta imot stadig økende passasjertrafikk.

Da nye Oslo Lufthavn Gardermoen sto klar for to år siden, var det ventet at de kunne ta imot mellom 25 og 30 millioner reisende hvert år. Det hindret ikke flere titalls meter med kø da fjorårets sommertrafikk slo inn for alvor.

Avinor understreker at det er flere faktorer som gjør at de faktiske flytidene ofte skiller seg fra det som er beregnet.

- Det kan være mange årsaker til det. Dette kan være for eksempel være uforutsette hendelser, som at et ambulansefly har behov for å lande for å hente pasienter. Ambulanseflyet vil da få prioritet til å lande foran vanlige rutefly, noe som da fører til at ruteflyene kan bli forsinket. Vind og værforhold kan være en annen årsak. I noen tilfeller kan fly også ankomme før tidtabellen på grunn av gode vindforhold, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Erik Lødding.

Han har ingen formening om hvorvidt det er et utstrakt fenomen, verken i Norge eller i utlandet, at flyselskaper planlegger lengre reisetid enn det som er hensiktsmessig. Dette er noe flyselskapene selv må gjøre rede for når de legger opp sine reiseplaner.

Han forteller at man i dag opererer med såkalt «free route airspace» i norsk luftrom. Dette betyr at flyselskapene kan velge fritt hvor de ønsker å fly, ut fra hva som er korteste vei i tilgjengelig luftrom. Dette praktiseres også i de øvrige nordiske landene, og er både mer miljøvennlig og kostnadsbesparende.

- I andre europeiske land er trafikken organisert i trafikkorridorer, tilsvarende et veisystem vi kjenner på bakken (E6, E18 og liknende). Dette betyr at flyene må følge gitte korridorer, og dermed fly mer i «sikksakk» enn hva som er tilfellet i Norge og Norden, hvor «free route airspace» er innført. Øvrige europeiske land har et krav på seg til å innføre «free route airspace» innen 2022, sier han.

HEATHROW: Det ble dramatisk inne i flyet da piloten måtte ta en hasteavgjørelse. VIDEO: Big Jet TV. Klipp: Marie Røssland og Ingebjørg Iversen / Dagbladet Vis mer