Hemmelighold øker i departementer

Flere saker hemmeligholdes i fem av departementene etter regjeringsskiftet. Spesielt Utenriksdepartementet og Kommunaldepartementet utmerker seg negativt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Aftenposten har sammenlignet praktiseringen av offentlighetsloven til statsrådene i Stoltenberg-regjeringen fra mars til desember 2000 med tilsvarende periode for Bondevik-regjeringen året før. Sammenligningen viser at det har skjedd flere endringer i måten offentlighetsloven blir praktisert på.

I Utenriksdepartementet har hemmeligholdet økt med vel 20 prosent etter regjeringsskiftet. Under Knut Vollebæk ble 268 av 1000 saker stemplet unntatt offentlighet. Etter at Thorbjørn Jagland overtok som utenriksminister er 323 av 1000 saker blitt hemmeligholdt.

UD har blant annet valgt å følge en meget restriktiv praksis når det gjelder saker som berører Norges plass i FNs sikkerhetsråd. Jaglands medarbeidere har også valgt å hemmeligholde EU-rapporter om kugalskap, dokumenter om bruk av bistandsmidler og brevveksling om Norges engasjement i Midtøsten.

Kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad kommer også langt dårligere ut enn sin forgjenger. Hennes medarbeidere nektet innsyn i 31,1 prosent av sakene, mens avslagsprosenten var 26,2 under Bondevik-regjeringen.

I Nærings- og handelsdepartementet har avslagsprosenten økt betydelig etter at Lars Sponheim (v) ble skiftet ut med Grete Knudsen. Den samme utviklingen har funnet sted i Barne- og familiedepartementet og i fornyelsesverkstedet til arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo. Hos sistnevnte har avslagsprosenten økt fra 18,8 til 21,5 prosent.

Norsk Presseforbund mener det økte hemmeligholdet i fem departementer er i strid med statsminister Jens Stoltenbergs tidligere løfter.

- Stoltenberg valgte umiddelbart etter overtagelsen å kurse sine statsråder for å sørge for at denne regjeringen skulle være mer offentlighetsvennlig enn tidligere Ap.-regjeringer har vært, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold. - Det ble gitt et klart og tydelig signal om at denne regjeringen skulle vise åpenhet. Derfor er det bekymringsfullt at antallet avslag likevel har økt i flere departementer.

NTB