Henger ikke sammen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Når formålet med en ny lov for arbeidslivet er å sikre et godt arbeidsmiljø og sikre trygge ansettelsesforhold, er det flere av forslagene til arbeidslivslovutvalgets flertall som skurrer. Sikrer det et godt arbeidsmiljø å utvide adgangen til overtid ut over dagens regler, slik at et arbeidsår i praksis kan forlenges med en fjerdedel? Legger man til rette for at eldre arbeidstakere står lenger i jobben på denne måten? Trygger det de ansatte å utvide arbeidsgivers adgang til å bruke midlertidige stillinger?
  • Svarene avhenger av ståsted. Flertallet i utvalget må nødvendigvis mene at de omstridte endringsforslagene er av det gode for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Statsråd Victor Norman mener det definitivt. Det samme gjør arbeidsgiverorganisasjoner som HSH, NHO og Kommunenes Sentralforbund. Men arbeidstakernes organisasjoner svarer like klart et rungende nei på de samme forslagene. De mener forslagene fra utvalgets flertall på områder som stillingsvern, arbeidstid og midlertidige ansettelser vil føre til et mer brutalisert arbeidsliv.
  • Som en skjebnens ironi legges forslaget fram etter at tidsklemmedebatten har rast i flere uker. Hva man enn måtte mene om unge, yrkesaktive småbarnsforeldres forventninger til livet, har debatten illustrert at tida for mange ikke strekker til, og at det har store kostnader. De fleste av disse kostnadene er overlatt til den enkelte. Skilsmisser, sviktende omsorg for barn, personlige tragedier og helsemessige konsekvenser hører naturlig nok ikke med i bedriftenes regnskaper. Men at stigende krav til omstilling og et høyere tempo i arbeidslivet bidrar til personlige belastninger, utstøting og samfunnsmessige kostnader, er hevet over tvil.
  • Derfor er det å gå feil vei å lage nye regler som øker muligheten for rovdrift på arbeidstakere. Vel er det slik at man lokalt kan forhandle seg fram til ordninger som er bedre enn lovverket. Men i den enkelte bedrift er det også lettere å presse de ansatte til å gå på akkord med gode arbeidsmiljøprinsipper. De fleste er lojale overfor bedriften, og jobber til krampa tar dem hvis det oppleves som nødvendig. Det er riktig å tilpasse arbeidslivets lover til en ny virkelighet. Men det er galt å endre på de bestemmelsene som har gitt ansatte størst trygghet for sin arbeidssituasjon i 27 år.