Hennes eget departement mener regelendring vil gi barn mindre tid med pappa

Men statsråd Solveig Horne hevder endret foreldrepermisjon like gjerne kan gi mer tid for far.

VIL ENDRE FORELDREPERMISJONEN: Barne- og familieminister, Solveig Horne, vil forandre foreldrepermisjonen. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
VIL ENDRE FORELDREPERMISJONEN: Barne- og familieminister, Solveig Horne, vil forandre foreldrepermisjonen. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Regjeringen har sendt ut et nytt forslag for foreldrepermisjon på høring. I dag er ti uker forbeholdt mor og ti uker forbeholdt far, men det nye forslaget vil gjøre det lettere med unntak slik at kvotene kan overføres fra den ene til den andre forelderen. Forslaget er møtt med hard kritikk fra en rekke hold, blant annet NHO og LO.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) hevder hardnakket at endringene like gjerne kan føre til at fedre overtar mødrenes permisjon, som omvendt. Men i høringsbrevet hennes eget departement har sendt ut, forventer departementet at små barn kan få mindre tid med sine fedre, skriver Dagens Næringsliv.

- Denne regelendringen kan like godt slå ut i at det er mennene som overtar kvinnenes permisjon som ovendt, sier Horne til avisa.

- Mindre tid med far Det samme har hun sagt i flere andre intervjuer, men det står samtidig i klar kontrast til det Hornes departement skriver i høringsbrevet:

«Departementet forventer at en utvidet unntaksadgang vil føre til at mødre tar ut en større del av foreldrepengene enn i dag. Helt små barn vil dermed kunne få noe mindre tid med sine fedre», heter det blant annet i brevet.

Departementet forventer at en del fedre vil overføre hele eller deler av sin kvote til mødrene.

«Så å si alle mødre som har rett til det, tar ut foreldrepenger i mer enn ti uker. Departementet antar derfor at andelen mødre som vil overføre deler av mødrekvote til far vil være svært lav», skriver departementet i høringsbrevet.

- Rammer offentlig sektor De forventer også at regelendringen kan få store konsekvenser særlig i offentlig sektor.

«Virksomheter med en overvekt av kvinnelige ansatte vil kunne erfare noe økt permisjonsuttak blant sine ansatte. Dette vil typisk gjelde offentlig sektor, som er kvinnedominert», skriver departementet.

— I dag er det underforbruk av foreldrepermisjonen. Regjeringen ønsker at flere skal benytte seg av ordningen og være hjemme med barna. Dette er ikke en uthuling av hverken fedre- eller mødrekvoten. Kvoten på ti uker for begge består, men vi ønsker at flere foreldre skal kunne benytte seg av ordningen, sier Horne til Dagens Næringsliv når hun blir konfrontert med kritikken.