- Henning ville vi skulle lage politikk han tjente mer penger på

- Henning ba meg true byråden med å trekke meg for at hun skulle følge hans meninger, sier byrådssekretær André M. Larssen (Frp).

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Det har brutt ut full konflikt om bystyrerepresentant Henning Holstads (Frp) framtid. Mandag vedtok Oslo Fremskrittspartis bystyregruppe å kaste ham som sin gruppeleder.

Partiet vil også kaste Holstad fra det lønnede vervet som leder av bystyrets helse- og sosialkomité, men selv nekter han å gi fra seg vervet.

Oslo bystyre sitter nå i et møte for å avgjøre om han må etterkomme Frps krav, men ingenting er avgjort. Arbeiderpartiets Rune Gerhardsen har signalisert at han vil støtte Holstad, fordi kommuneloven ikke kan brukes til å kaste noen mot sin vilje.

- Det er ikke slik at Frp bare kan si at nå liker vi ikke Henning Holstad lenger så nå vil vi bytte ham ut, sier han til NRK.

Risikerer eksklusjon 

- Det er generelt hans lederskap og opptreden som er årsaken, sier ny gruppeleder Svenn Kristiansen til Dagbladet.no. 

Holstad risikerer eksklusjon fra partiet dersom han ikke følger pålegget om å trekke seg.

Etter det Dagbladet.no kjenner til skal det i lengre tid ha vært en misnøye med det flere beskriver som en sammenblanding av private økonomisk interesser og politikken.

- Henning ville vi skulle lage politikk han tjente mer penger på

Holstad benekter dette.

- Dette er anklager jeg aldri har hørt og som jeg stiller meg uforstående til, sier han til Dagbladet.no.

Utover rollen som politiker er også Holstad styremedlem eller daglig leder i en rekke foretak (se faktaboksen).

- Det er fullt lovlig å ha styreverv som politiker, understreker Holstad. 

Skulle rapportere til Holstad 

Partiledelsen i hovedstaden er forsiktig med å si noe om hvilke konkrete hendelser som ligger bak ønsket om at Holstad skal spille en mindre rolle i partiet.

Til Dagbladet.no bekrefter nå byrådssekretær for næring og idrett, André M. Larssen, at han selv har mottatt henvendelser fra Holstad der rolleblandingen ble oppfattet som «åpenbar».

- Da jeg ble ansatt 1. januar i år kom Henning Holstad til meg og ba om at jeg og han kunne ha et forhold der jeg rapporterte direkte til ham om saker som foregikk i byrådet, sier Larssen til Dagbladet.no.

FLERE LØYVER TIL EGET SELSKAP: I dette dokumentet skisseres det en ny drosjepolitikk for Oslo. Taxi2, der Henning Holstad (Frp) er styreleder ville tjene store penger dersom forslaget ble vedtatt. Byrådssekretær André M. Larssen mener Holstad blander politikk og private forretningsinteresser. Foto: Eiliv Frich Flydal
FLERE LØYVER TIL EGET SELSKAP: I dette dokumentet skisseres det en ny drosjepolitikk for Oslo. Taxi2, der Henning Holstad (Frp) er styreleder ville tjene store penger dersom forslaget ble vedtatt. Byrådssekretær André M. Larssen mener Holstad blander politikk og private forretningsinteresser. Foto: Eiliv Frich Flydal Vis mer

Fremskrittspartiet sitter i Oslos byråd sammen med Høyre. Byrådet utgår av bystyret, ikke ulikt slik regjeringen utgår av Stortinget på nasjonalt nivå. 

Millioner på spill 

I begynnelsen opplevde Larssen det som om gruppelederen ville holde seg informert for å orientere Oslo Frp om ordinær politikk.


Han opplevde det ikke som illojalt mot sin nærmeste sjef, byråd Anette Wiig Bryn (Frp).

- Ettersom Henning var gruppeleder for Frp i bystyret så jeg at det var naturlig at vi snakket sammen, sier Larssen.

I mars overtok byråd Anette Wiig Bryn ansvaret for utforming av Oslos nye drosjepolitikk. I løpet av denne høsten skal en omfattende sak om regulering av Oslos drosjenæring legges fram for bystyret. Det er en av de største og mest omfattende politiske sakene i år - der millioner av kroner står på spill for de ulike drosjeselskapene.


Fikk usignert dokument
Larssen forteller at Holstad i vår 2008 oppsøkte ham stadig oftere om konkrete saker rundt drosjenæringen.

Holstad var selv direktør i drosjeselskapet Taxi2 fram til 2005 og har i hele 2008 vært styreleder i det samme selskapet. Dette er godt kjent i det politiske miljøet.

- Holstad kom blant annet med et dokument forfattet av ham selv, eller sammen med andre i Taxi2, for det jeg vet. Der framgikk helt konkrete forslag til hvordan ting burde gjøres i saken som vi i byrådet på det tidspunktet forberedte for bystyret, sier Larssen.

Dokumentet, som ble levert byrådssekretæren i hånda, var usignert og har aldri blitt registrert i Oslo kommunens postjournaler.

- Papirene som skulle være et slags «arbeidsdokument» for å forme forslaget til drosjepolitikken i Oslo, forteller Larssen.

Skulle true med å trekke seg  

Holstad skal ha ankommet byrådssekretærens kontor uten å presenterte seg verken som gruppeleder for Frp, styreformann i Taxi2 eller som privatperson.

Holstad skal aldri ha levert innspillet til Frp-byråden Anette Wiig Bryn selv.

- Om jeg forslo dette for byråd Anette Wiig Bryn, og hun var uenig i innholdet, ville Henning at jeg skulle true henne med å trekke meg som byrådssekretær. Han mente hun da ville bøye av og siden foreslå hans politikk internt i Høyre/Frp-byrådet og seinere for bystyret, sier Larssen.

Forslaget skal aldri ha blitt satt ut i livet. De to var saklig uenig i innholdet og Larssen sier han etter å ha konferert med kolleger i partiet avviste forespørselen.

- Henning ville tjene penger
Dagbladet.nos gjennomgang av «oppskriften» på hvordan drosjenæringen bør fungere, viser at den vil slå svært fordelaktig ut for selskapet han selv er styreleder i, Taxi2.

Antallet løyver vil raskt firedobles. Oslo Taxi ville blitt den store taperen ved at løyvene deres skulle omfordeles i stor skala til andre selskaper. 

- Henning ville tydeligvis at vi skulle lage politikk han tjente mer penger på. At Taxi2 skulle få flere fordeler enn de andre gjennom at han ga hemmelige innspill, uten avsender, i forkant av at byrådets forslag, sier Larssen.

Larssen har en mangeårig bakgrunn fra partikontoret og ble hentet til sin nåværende stilling fra Frps stortingsgruppe.

Konfidensiell informasjon 

Når Dagbladet.no leser høyt fra dokumentene, innrømmer Holstad at dokumentene høres ut som interne dokumenter fra Taxi2

- Det er jo alle sentralers drøm å få flere løyver, sier han om at Taxi2 er foreslått en rask firedobling av sitt antall.

- Dette kan være et strategidokument, for eksempel, sier Holstad.

Han vurderer ønsket om at byrpden skulle trekkes seg til å være politisk "øl-prat".

- En flåsekommentar man har over en øl. Det er en stående regel at det vi politikere sier over tre øl, det siterer vi ikke hverandre på.

- Så du kan ha forsøkt å legge det presset som Larssen beskrever på byråden?

- Det er det glade idioti. Jeg kjenner meg ikke igjen avviser Holstad igjen.

Byrådsleder Erling Lae (H) vil ikke kommentere dokumentet, men er klar på arbeidsfordelingen mellom hans eget byråd og bystyret.

- Byrådssekretærene skal rapportere direkte til byråden og hjelpe byråden. De skal ikke gå videre med konfidensiell informasjon fra byrådet til gruppeledere eller andre fra samme parti i byrådet, sier Lae til Dagbladet.no.

Han avviser at Holstads innspill har hatt noen påvirkning av utfallet for byrådets behandling av saken.

- Vi vil uansett ikke la oss påvirke av den typen lobbyvirksomhet, sier Lae, som understreker at han er «helt trygg på at Larssen har opptrådt korrekt».

Lae har lagt klare begrensinger på Henning Holstads handlingsrom som politiker i drosjesaker.

- Jeg har ikke tillatt Holstad å være tilstede under behandlingen av slike saker i bystyret, sier Lae.

- Hva bystyrepolitikere ellers finner på har ikke jeg ansvaret for, legger han til.

Holstad husker ikke 

Henning Holstad (Frp) benekter overfor Dagbladet.no at han har bedt om rapporter om saksbehandlingen i byrådet fra byrådssekretær Larssen.

- Dette kjenner jeg meg ikke igjen i, sier han.

- Hva skjedde, slik du opplevde det?

- Jeg har ikke opplevd dette.

- Var du i kontakt med Larssen angående behandlingen av drosjesaken?

- Ja, men det var fordi han kom til meg for å lære om hvordan drosjenæringen fungerte. Han hadde tydeligvis vært i kontakt med flere andre drosjefirmaer også, sier Holstad.

- Overleverte du en usignert «oppskrift» til Larssen for hvordan Høyre/Frp-byrådet i Oslo burde foreslå at drosjenæringen skulle se ut?

- Jeg var i kontakt med Larssen i egenskap av å være styreleder i Taxi2.

- Var dette møter av formell karakter? Leverte du innspill eller dokumenter i egenskap av å være styreleder?

- Jeg kan ikke erindre ting som ligger trekvart år tilbake i tid, avviser Holstad.

Absurd

At han skal ha bedt den nyutnevnte byrådssekretæren legge sin egen jobb i potten for å presse byråden til å gå med på politikken meislet ut i brevet, betegner han som «absurd».

- Her er det Larssen som ikke klarer å skille mellom når jeg har opptrådt som styreleder i Taxi2 og når jeg har har vært bystyrerepresentant og gruppeleder. Det er hans problem, sier Holstad.

Byråd Anette Wiig Bryn sier i en SMS at ikke ønsker å kommentere saken.

- Bryter kommuneloven

Holstads politiske framtid er nå til vurdering i Oslo bystyre. Om dette henviser han Dagbladet.no til et brev han har sendt til over 40 Frp-ere i oslolaget og på Stortinget, deriblant partileder Siv Jensen. Der fremholder Holstad at han ikke kan kastes fra vervet som komitéleder.

«Jeg er valgt av folket gjennom lovlig valg til å bekle en plass i Oslo bystyre. Jeg er enstemmig valgt av det folkevalgte organ til å inneha de verv jeg i dag har, og jeg har en rett, OG en plikt, til å utføre dem til beste for byens befolkning. »

Holstad anklager sitt eget fylkeslag for å bryte kommuneloven.

«Dersom flertallet i forretningsutvalget, og eventuelt bystyret, skulle følge innstillingen, vil dette være å bryte kommuneloven på flere punkter, og sette hele kommunens styringsmodell i vanry.» , skriver han videre.

UTELUKKER HOLSTAD FRA NOMINASJON: Varaordfører og ny gruppeleder for Frps bystyregruppe, Svenn Kristiansen, mener det er utenkelig at Holstad renomineres til lokalvalget i 2011.
KONFIDENSIELT Byrådsleder Erling Lae (H)understreker at en byrådssekretær ikke skal rapportere fritt til gruppelederen i sitt eget parti, men til sin egen byråd.
TAUS: Byråd Anette Wiig Bryn sier i SMS at hun ikke ønsker å kommentere saken og henviser til formann i Oslo Frp Peter N. Myhre.
FINANSAKROBAT OG POLITIKER: Henning Holstad (Frp) har startet en mengde selskaper, opplevd flere konkurser og sitter i dag som styreleder, daglig leder og eier i flere selskap. Her under rettsaken med Christer Tromsdal i fjor, om retten til i bo i sistnevntes leielighet på Aker brygge.
GÅR LØS PÅ OSLO TAXI: I dokumentet som også tar opp konkrete tiltak for å hindre underslag og skattesvindel, tas det kraftig til orde for å omfordele drosjeløyver fra Oslo Taxi til andre konkurrerende selskaper.