Henter hjem 1900 sauer fra beite

TRONDHEIM (Dagbladet): Bjørnen har drept 35 sauer i Nesset beiteområde i Lierne i Nord-Trøndelag. Nå vil dyrevernsnemnda stoppe lidelsene ved å pålegge sauebøndene å hente hjem alle de 1900 dyrene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Men saueeierne nekter. De ser på pålegget som et alvorlig angrep på beiteretten.

- Stortinget sier at bjørn og sau skal gå sammen. Det som nå har skjedd, viser helt klart at dette ikke går, sier sauebonden Frits Totsås.

Pålegg kommer

Dyrevernsnemnda behandlet saken på et møte i går. Der ble det besluttet å utsette vedtaket om umiddelbar hjemsanking, fordi man har fått orientering om at det nå ikke er bjørn i området.

Men nemnda gjør det samtidig klart at den kommer til å gi pålegg om umiddelbar hjemsanking så snart situasjonen tilsier det. Sauebøndene blir derfor pålagt å iverksette forberedelser til hjemsanking.

Står på sitt

- Vi vurderer det fremdeles slik at sauen kan utsettes for lidelser der, sier distriktsveterinær Agmund Vik, som er sekretær for dyrevernsnemnda i Lierne.

Han regner det som sannsynlig at pålegg om hjemsanking vil bli gitt før normal sanketid.

- Vi kommer ikke til å rette oss etter et slikt vedtak, men stå på vår rett til å ha dyrene ute på beite, sier Frits Totsås.

Forebyggende

Saken er nå videresendt til Fylkesveterinæren i Trøndelag som ankeinstans.

- Vi har vært med på alle slags forebyggende tiltak, uten at noe av det har fungert. Det eneste som har vist seg å nytte, er å fjerne skadevolder, sier Totsås.

- Nå er situasjonen satt på spissen. Håpet er at en ansvarlig myndighet tar tak i saken og gjør noe. Nå har vi holdt på i femten år uten at noe har skjedd, annet enn at halvparten av sauebrukene er lagt ned eller omgjort til annen produksjon, sier Totsås.