Hentet sko hos alle de drapssiktede

Kripos' tekniske eksperter gransker nå en rekke skopar som er beslaglagt hos de fire som er siktet for trippeldrapet. Avtrykk av skoene skal sammenliknes med fotavtrykk som er sikret på åstedet. Det biologiske sporet som ble funnet på åstedet, kan ha blitt avsatt fra en sko.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De tekniske ekspertene skal etter det Dagbladet kjenner til, ikke ha sluttført det møysommelige arbeidet med å ta avtrykk av og sammenlikne fotavtrykkene.

Det er lite trolig at disse tekniske undersøkelsene blir ferdige før fengslingsmøtene i forhørsretten kommende torsdag og fredag.

Torsdag skal først Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød framstilles med begjæring om forlenget fengsling, dagen etter skal Per Kristian Orderud og Veronica Orderud møte i forhørsretten.

Tok med seg sko

Dagbladet var vitne til at kriminalteknikerne som saumfarte Orderud gård, bar ut en rekke skopar som ble tatt med til kriminallaboratoriet til Kripos.

Også fra de andre siktedes boliger i Oslo har det blitt beslaglagt en rekke skopar.

Under de grundige undersøkelsene på åstedet etter drapet, skal politiet nemlig ha sikret fotavtrykk. Det er ukjent hvor god kvalitet det er på avtrykkene.

Allerede samme dag som drapene ble oppdaget, ble ambulanse- og legepersonell som hadde vært på åstedet bedt om å avgi avtrykk av sine sko. Ved å skaffe seg full oversikt over fottøyet til dem som hadde vært på åstedet etter drapet, kan teknikerne skille ut avtrykk som kan stamme fra en gjerningsmann.

Også klær skal ha blitt beslaglagt fra de siktede. Kriminalteknikerne og rettsmedisinerne kommer til å lete etter mulige spor på klærne som kan knytte de siktede til åstedet. De leter spesielt etter blodspor.

Tråkket på

Det biologiske sporet som Rettsmedisinsk institutt i går konkluderte med at ikke tilhørte noen av de siktede, ble funnet på en glassbit fra verandadøra som ble knust. Denne glassbiten lå i en blodpøl i gangen like innenfor verandadøra.

Etter det Dagbladet erfarer, mener de rettsmedisinske ekspertene som har undersøkt funnet, at det biologiske materialet - som enten er blod eller spytt - kan ha blitt avsatt med en sko.

Det betyr at materialet kan ha befunnet seg på en sko, og så blitt overført til glassbiten inne i huset.

Glassbiten ble funnet i blod tilhørende Marie Orderud, likevel har ekspertene fra Rettsmedisinsk institutt klart å skille ut de ulike biologiske sporene og lage en fullverdig DNA-profil som kan stamme fra gjerningsmannen.

<B>TIL GRANSKNING:</B> Her bærer polititjenestemenn ut sko fra Orderud gård. De blir nå undersøkt av tekniske eksperter i Kripos.