Henvist til å bo på gata

Han er psykisk ustabil, paranoid og voldelig, og nå blir han henvist til gata. Kurderen blir en av 3.000 utlendinger som lever som løsgjenger uten adresse, penger eller rettigheter her i landet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Hver dag går jeg rundt med kniv. Alle vet at jeg har kniv, sier han. 32-åringen frykter at han selv kan være til fare for seg sjøl og andre. Flere ganger har han blitt tvangsinnlagt på psykiatrisk sjukehus på grunn av sjølmordsfare, og voldelig atferd overfor andre.

Før jul raserte han inventaret i resepsjonen på i utlendingsnemndas lokaler i Oslo.

Hører stemmer

Nå sier kurderen at han ikke ønsker å utøve vold på andre, men at han kan miste kontroll over egne handlinger. Han hevder han hører stemmer i hodet. Men psykiatere som har behandlet ham, mener han ikke er psykotisk. Han har fått diagnosen paranoid og dyssosial personlighetsforstyrrelse (psykopatiske trekk).

Dette gjør at han er et svært vanskelig tilfelle å behandle, noe som også fremgår av journalene.

Dagbladet treffer ham hos hans advokat i Oslo, men heller ikke her er det mer hjelp å få. Den 32 år gamle irakisk kurderen har fått avslag på asylsøknaden, og fristen for å dra ut av landet er gått ut.

Kastes på gata

Neste uke blir han kastet ut av leiligheten sin, og da er en benk i parken eneste tilbudet han har. Sosialsjef i Ullern bydel, Toril Sagen, sier de ikke kan lenger kan hjelpe mannen siden han har fått avslag på asylsøknaden.

- For å få rett til bostøtte må man ha lovlig opphold i Norge. Det eneste vi kan gi er nødpenger til mat, sier hun.

Advokaten hans, Trygve Tveter, er opprørt.

- Skal det være sånn idag at personer med behov for hjelp skal bli kastet ut for å havne psykisk sjuk i en park på Tøyen? Dette er norsk politikk i dag, sier Tveter.

Ny underklasse

- Vi får en ny underklasse med mennesker som lever på gata, og som ingen har ansvaret for. Jeg tror ikke politikerne har tatt inn over seg hvilke kostnader dette kan få for samfunnet, sier Morten Tjessem, leder for NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere. 3040 utlendinger lever som løsgjengere her i landet. De har fått avslag på asylsøknaden og har ikke adresse, inntekt eller sosial støtte.

Omlag 1.000 flere kan komme til å lide samme skjebne.

1 januar i år bestemte Kommunaldepartementet at asylsøkere som har fått endelig avslag skal miste støtten til livsopphold her i landet. Det betyr at de ikke får noe sted å bo, ingen penger til mat og ikke rett til sosialhjelp.

Tidligere har asylsøkere fått et minimum å leve for helt til de, enten frivillig eller ved tvang har forlatt Norge.

- Etter denne ordningen kom i stand kommer sannsynligvis noen flere til å dra hjem, men mange kommer til å bli værende. Ikke alle er i stand til å ta rasjonelle valg, og det er vel ikke nødvendig å nevne hva som kan skje dersom en gruppe syke mennesker blir gående som løsgjengere, sier Tjessem.

Akutthjelp

Kurderen Dagbladet har snakket med er selv redd for hva som kan skje.

- Dersom han er i en psykisk tilstand der han trenger hjelp, kan det være grunnlag for at helsevesenet tar vare på ham i form av et behandlingstilbud. Alle har krav på akuttbehandling, sier kommunalminister Erna Solberg. Men han har fått akuttbehandling. Den er over, og den voldelige 30-åringen er ute på gata.

Politiets utlendingsenhet har ansvar for å frakte avviste asylsøkere ut av landet. De har lange lister over navn og personer de først skal finne, og så frakte ut. Den irakiske kurderen er ikke på lista. Irakiske myndigheter nekter nemlig å ta imot kurdere fra nord-Irak som ikke kommer frivillig hjem igjen. Det betyr at 30-åringen kan komme til å bli gående omkring i norske gater og parker i årevis. Imens later norske myndigheter som om han ikke finnes.

Grensetilfelle

Erna Solberg lover å vurdere situasjonen for denne gruppen asylsøkere.

- Vi vil se på grensetilfellene, sier hun til Dagbladet.

Kurderen kom til Norge som asylsøker for fem år siden. Nå må han tilbake, men han drar ikke frivillig.

- Jeg har blitt fengslet og torturert av islamistiske grupper i Irak. Det er 100 prosent sikkert at jeg vil bli drept dersom jeg blir sendt tilbake. Jeg kommer aldri til å reise tilbake.

KNIVER OG MEDIKAMENTER: - Hver dag går jeg rundt med kniv, sier kurderen.
BUNNLØS FORTVILELSE: 32-åringen står i akutt fare for å miste sin bolig. Myndighetene har varslet at han skal kastes ut. Dette kan skje når som helst.
PÅ GATA: Den 32 år gamle kurderen er en av mange som blir løsgjengere etter å ha fått avslag på asyl. Mange av disse har store psykiske problemer eller personlighetsstyrrelser som gjør dem svært ustabile og farlige. Kurderen blir nå henvist til gata.