Sjekk eiendomsskatten i din kommune:

Her betaler du mest og minst i boligskatt

290 av landets 422 kommuner krevde inn eiendomsskatt i fjor. Her er oversikten over hva skatten er for boliger/fritidsboliger i den enkelte kommune.

KONGE PÅ HAUGEN: Frp har programfestet at de vil forby eiendomsskatt. Frp-ordfører Eivind Normann Borge i Hvaler i Østfold troner likevel på toppen over norske kommuner som krever inn eiendomsskatt for bolig og fritidseiendommer. Foto: Lars Eivind Bones
KONGE PÅ HAUGEN: Frp har programfestet at de vil forby eiendomsskatt. Frp-ordfører Eivind Normann Borge i Hvaler i Østfold troner likevel på toppen over norske kommuner som krever inn eiendomsskatt for bolig og fritidseiendommer. Foto: Lars Eivind BonesVis mer

Dagbladets oversikt er basert på Statistisk Sentralbyrås 2018-tall som ble offentligjort mandag. Den viser at Østfold-kommunen Hvaler topper suverent med 8 043 kroner i gjennomsnitt pr innbygger.

Deretter følger Hjartdal kommune i Telemark med 5 682 kr og Gausdal kommune i Oppland med 5 599 kr.

19 over 4 000 kr

Inne på topp-10 er også Øyer kommune i Oppland (5521), Flå kommune i Buskerud (5473 kr), Ringebu kommune i Oppland (5279 kr), Hol kommune i Buskerud (5184 kr), Etnedal kommune i Oppland (4968 kr), Rollag kommune i Buskerud (4962 kr) og Vestre Slidre kommune i Oppland (4790 kr).

* 19 av kommunene tar inn over 4000 kroner årlig fra sine innbyggere.

* I 44 av kommuner ligger eiendomsskatten mellom 3000 og 4000 kr året, mens det i 95 kommuner kostet fra 2000 til 3000 kr.

* 110 av kommunene krever innbyggerne sine for mellom 1000 og 2000 kr i eiendomsskatt på bolig/fritidsbolig.

* 22 kommuner utgjorde eiendomsskatten under tusenlappen.

* 132 kommuner krevde ikke inn eiendomsskatt på bolig/fritidsbolig i 2018.

10 nye i 2018

Ifølge Statistisk Sentralbyrå økte kommunenes eiendomsskatteinntekter med fire prosent fra 2017 til 2018. Til sammenlikning lå den årlige økningen i perioden 2015-2017 mellom 10 og 16 prosent.

SSB opplyser at hovedårsaken til at veksten i eiendomsskatten fra boliger flater ut, er at færre kommuner innfører denne skatten:

«I årene 2014-2016 ble det årlig godt og vel 20 flere kommuner med eiendomsskatt på boliger. Fra 2017 til 2018 økte antallet med åtte kommuner, mens det fra 2018 til i år er tre færre», skriver SSB.

I fjor innførte 10 nye kommuner eiendomsskatt på boliger, mens to kommuner droppet eiendomsskatt.

Hittil i 2019 har Hole, Svelvik, Askøy, Bardu, Bjugn og Tydal vedtatt at det ikke lenger skal kreves inn eiendomsskatt, mens Lødingen, Loppa og Øksnes har gått motsatt vei.

Aukra tar mest

Når man slår sammen eiendomsskatten for boliger/fritidsboliger med næringseiendom, er det helt andre kommuner som topper oversikten.

Aukra kommune i Møre og Romsdal troner øverst med et gjennomsnitt på 72 764 kr, foran Bykle kommune i Aust-Agder med 45 952 kr og Modalen kommune i Hordaland med 42 763 kr.

På de neste plassene finner vi Sirdal kommune i Vest-Agder (41 371 kr), Forsand kommune i Rogaland (40 813 kr), Eidfjord kommune i Hordaland (35 363 kr), Øygarden kommune i Hordaland (32 905 kr), Tydal kommune i Trøndelag (27 815 kr), Suldal kommune i Rogaland (26 992 kr) og Aurland kommune i Oppland (24 762 kr).

SSB opplyser at veksten i eiendomsskatteinntekten for næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk og petroleumsanlegg har vært klart svakere fra 2017 til 2018 enn fra 2016 til 2017.

Det påpekes imidlertid at siste års økning er mer på linje med tidligere år, mens økningen fra 2016 til 2017 var større enn vanlig.