Her blåser det inn giftig støv

Naboen til AF Decoms opphoggingsanlegg i Vats fortviler. Nå er myndighetene varslet om nye giftfunn i bygda.

GIFTFUNN: Sigbjørn Langhelle og Raunes Fiskefarm har fått utført målinger på nedfallsstøv fra AF Decoms anlegg i Vats. Høye kvikksølv- og sinkverdier er avdekket.

Foto:Tor Erik H. Mathiesen
GIFTFUNN: Sigbjørn Langhelle og Raunes Fiskefarm har fått utført målinger på nedfallsstøv fra AF Decoms anlegg i Vats. Høye kvikksølv- og sinkverdier er avdekket. Foto:Tor Erik H. MathiesenVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

VATS (Dagbladet): Nærmeste nabo til opphoggingsanlegget er Raunes Fiskefarm. Der møter vi Sigbjørn Langhelle og Sigmund Låte. Kaia til smoltanlegget deres ligger ti, femten meter fra rensebygget til AF Decom.

Vi spør om de ville ha spist torsk om de finn en på sluken utenfor kaia deres. Svaret er klinkende klart:

- Her vil vi aldri finne på å spise verken torsk, krabbe eller blåskjell slik vi gjorde før i rikt monn. Blåskjellene har helt forsvunnet her inne, sier de.

I forrige uke avslørte Dagbladet at det er målt høye verdier av kvikksølv i nærområdet til AF Decoms opphoggingsanlegg for utrangerte oljeinstallasjoner i Vats i Vindafjord.

Nye målinger I en pågående rettsprosess har fiskeoppdrettsfirmaet Raunes Fiskefarm saksøkt selskapet for å ha ødelagt deres virke.

Ved hjelp av fagfolk, har fiskefarmen utført undersøkelser som viser at forurensningen fra anlegget til AF Decom er mye større enn tidligere kjent.

Dagbladet har fått tilgang på helt ferske målinger, som fiskeopdrettsfirmaet nå redegjør for i et brev som er sendt Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Statsministerens kontor, Miljøverndepartementet og Fiskeridepartementet.

Måleresultatene viser at utslippet av kvikksølv fra anlegget er større enn tidligere undersøkelser viser.

•Både takrenneprøver og filterprøver påviser kvikksølv i små mender så langt som 2570 meter fra AF-basen.

•Det er tatt takrenneprøver i uik avstand til basen, fra 100 til 600 meter, som viser at jo nærmere basen man måler, dess mer kvikksølv finner man.

FORTVILTE NABOER: Selskapet AF Decom i Vats hogger opp gamle boreplattformer og oljetanker. De nærmeste naboene til anlegget, Sigbjørn Langhelle og Sigmund Låte i Raunes Fiskefarm har i årevis ligget i strid med selskapet. 

Fotograf Tor Erik H. Mathiesen
FORTVILTE NABOER: Selskapet AF Decom i Vats hogger opp gamle boreplattformer og oljetanker. De nærmeste naboene til anlegget, Sigbjørn Langhelle og Sigmund Låte i Raunes Fiskefarm har i årevis ligget i strid med selskapet. Fotograf Tor Erik H. Mathiesen Vis mer

•Analyse av støvnedfall på loftet på Raunes Fiskefarm viser høye verdier av kvikksølv og så store mengder av sink at det langt overgår grensa for hva som må kalles spesialavfall. Kvikksølvverdiene er 22,3 mg/kg og sink hele 54970mg/kg.

Kvikksølvspredning - Undersøkelsene viser at AF Decom har gjennomført sin virksomhet med en spredning av kvikksølv og andre tungmetaller som ligger langt over akseptable terskelverdier, skriver advokat Sigurd Knudtzon på vegne av Raunes Fiskefarm.

De beskriver tre typer forurensning fra AF Miljøbase Vats:

•Støvfluktforurensning etter klipping og bearbeiding av kontaminert stål og titan.

•Kvikksølvdamp etter forvarming til skjærebrenning.

•Røykforurensning fra skjærebrenning.

Fiskeoppdrettsfirmaet oppfordrer nå Klif til å dra ut og gjøre sine egne undersøkelser i Vats.

Kull svart Dagbladet blir tatt med opp på loftet på Raunes Fiskefarm. Støv fra anlegget til AF Decom skal ha blåst inn gjennom åpninger i bygget og lagt seg som et slibrig belegg inne. Sigbjørn Langhelle legger den ene handa si i det svarte støvet på golvet. Den blir kull svart.

- Vi har opplevd at de har brent prosessdeler og kontruksjonsdeler inne på anlegget. Røyken drev rett inn i klekkeriet her. Alt arbeid på anlegget, bråk, skitt og elendighet, gjør det helt umulig for oss å sette ut fisk i sjøanleggene våre her inne i fjorden, sier Sigmund Låte.

Han var polititjenestemann i mange år, og sier han er opplært til å være ærlig og redelig.

- Jeg er blitt alvorlig skuffet over ledelsen ved AF Decom. Vi kan ikke lenger se at det vil komme noe godt ut av dette, sier han.

FARLIG: Støvet fra AF Decoms anlegg i Vats inneholder kvikksølv. Kvikksølv kan gi skade på nervesystemet, reproduksjonsevnen og nyrer hos mennesker.

Foto: Tor Erik H. Mathiesen
FARLIG: Støvet fra AF Decoms anlegg i Vats inneholder kvikksølv. Kvikksølv kan gi skade på nervesystemet, reproduksjonsevnen og nyrer hos mennesker. Foto: Tor Erik H. Mathiesen Vis mer

- Dårlig rykte
Inne i klekkeriet blir vi vist flere store kar med små og større kveiter. Vannet i karene sirkulerer hele tida, og hentes opp fra 70 meters dyp ute i fjorden. De største kveitene skulle for lengst ha vært satt ut i sjøen.

- Vi jobber nå for å finne et egnet sted nordpå. Her kan vi ikke sette ut noe som helst. Bare det dårlige ryktet som er skapt er mer enn nok til at vi ikke kan la fisken vokse opp i dette miljøet, sier Sigbjørn Langhelle og Sigmund Låte.   

- Ikke anerkjente prøver AF Decom har lite til overs for prøvene Raunes Fiskefarm har tatt.

- De undersøkelser av takrenner og luftprøver som Raunes Fiskefarm viser til er ikke anerkjent av det fremste fagmiljøet på luftforurensning i Norge, NILU. NILU har derfor lagt ut informasjon om saken på sin hjemmeside, sier direktør Bengt Hildisch i AF Decom Offshore og legger til: 

- Likevel har Raunes Fiskefarm åpenbart fortsatt å ta prøver av takrenner og ventilasjonsfiltre i egen regi, selv om det fremste fagmiljøet altså mener prøvene er uegnet til målinger og beregninger.

-Udokumenterte prøver tatt av privatpersoner med sterke interesser i en pågående tvistesak har liten verdi, og vi ser ingen grunn til å kommentere tall og påstander som fremsettes utover at dette ikke holder faglige mål.