Her blir jente (7) hentet ut fra kirkeasyl av namsmannen etter fem måneder

Den sju år gamle jenta har siden februar sittet i kirkeasyl i Spjelkavik med moren. Fredag ble hun gjenforent med sin far.

HENTES: Den sju år gamle jenta har sittet i kirkeasyl sammen med sin mor siden februar i år. Fredag morgen ble hun hentet ut av kirken av namsmannen - og seinere på dagen gjenforent med sin far. Foto: Fridgeir Walderhaug
HENTES: Den sju år gamle jenta har sittet i kirkeasyl sammen med sin mor siden februar i år. Fredag morgen ble hun hentet ut av kirken av namsmannen - og seinere på dagen gjenforent med sin far. Foto: Fridgeir WalderhaugVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Ei sju år gammel jente, som siden februar i år har sittet i kirkeasyl sammen med sin mor, ble fredag hentet av namsmannen.

- Fredag morgen var namsmann og barnevernstjenesten inne i kirken og fikk hentet ut jenta, sammen med moren. Faren landet i går på Vigra flyplass, og far og datter er lykkelig gjenforent, sier advokat Sol Elden, som representerer faren.

Mor: - Svært skuffet

Moren gikk i kirkeasyl i Spjelkavik kyrke i Ålesund etter at Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett hadde bestemt at hennes tre barn skulle tilbakeføres til barnas britiske far på den spanske middelhavsøya Mallorca.

FARS ADVOKAT: Advokat Sol Elden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
FARS ADVOKAT: Advokat Sol Elden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Vis mer

- Jeg er svært skuffet, fortvilt, skremt og sjokkert over at norske instanser ikke har tatt hensyn til barnas beste, og især når det foreligger så mye dokumentasjon som underbygger mine bekymringer i henhold til barnas tidligere levevilkår i Spania, som er av svært alvorlig karakter, sier moren til Dagbladet, via sin advokat Heidi Varmann.

Da barnevernet i Ålesund hentet jentas to brødre på skolen, flyktet moren med datteren til Spjelkavik kyrkje, hvor kyrkjelyden ga dem asyl.

- Tatt for lang tid

Fars advokat, Sol Elden, beskriver tida etter som «en ekstremt lang rettslig prosess».

- Ting har stanset opp fordi namsmyndighetene har vært usikre hvordan de skulle håndtere situasjonen, sier hun - og viser til at det har vært uenighet mellom partene om en kjennelse fra Frostating lagmannsrett i mai i år var rettskraftig eller ikke.

- Vi har per i dag sju avgjørelser fra norske domstoler, og alt har tatt for lang tid. Fra vår side kan vi ikke se at det tidsforløpet og alle de rettslige prosessene har vært til barnets beste, sier Elden.

Hun forteller at hun påklaget namsmannens beslutning om å gi den oppsettende virkning (virkningen av en avgjørelse utsettes til anken er behandlet).

Namsmannen bekrefter

- Torsdag kom kjennelsen der Sunnmøre tingrett opphevet namsmannens avgjørelse, sier advokaten.

- Far er svært glad for at det nå synes som om saken endelig har kommet til en ende. Det har naturlig nok vært en svært vanskelig og belastende prosess for ham og brødrene til jenta, fortsetter hun.

Møre og Romsdal politidistrikt bekrefter i en e-post til Dagbladet at jenta har blitt hentet:

«Namsmannen i Ålesund bekrefter: Tvangsfullbyrdelse av rettskraftig kjennelse om tilbakelevering av et barn ved namsmannen i Ålesund ble iverksatt 14. juli 2017 etter rettslig kjennelse. For øvrig har namsmannen i Ålesund ingen kommentar i saken», heter det i e-posten.

Høyesterett har bestemt at det er en spansk domstol som skal behandle hvem av foreldrene som skal ha foreldreretten til de tre barna, og Heidi Varmann, som er advokat for jentas mor, mener saken ikke er ferdig slik den står nå.

- Risiko

- Det er særdeles viktig å presisere at spørsmålet om hvilken forelder barna varig skal bo fast hos ennå ikke er avklart, sier Varmann.

SPJELKAVIK KIRKE: Jenta og moren har sittet i asyl i Spjlekavik kirke siden februar. Her henter namsmannen jenta ut, sammen med politi og representanter fra Barnevernet. Foto: Fridgeir Walderhaug
SPJELKAVIK KIRKE: Jenta og moren har sittet i asyl i Spjlekavik kirke siden februar. Her henter namsmannen jenta ut, sammen med politi og representanter fra Barnevernet. Foto: Fridgeir Walderhaug Vis mer

Morens advokat sier det foreligger konkret informasjon som tilsier at det er risikofylt å overlate barna i farens varetekt, og at jentas mor har fremlagt dokumentasjon som underbygger hennes bekymringer.

- Det gjelder strenge unntak fra tilbakeleveringsplikten, men tilbakelevering kan blant annet nektes dersom det er alvorlig risiko for at barnet ved tilbakeleveringen vil bli påført alvorlig fysisk eller psykisk skade. Dette har vært en sentral anførsel fra mors side og er bakgrunnen for at mor har motsatt seg avgjørelsen om tilbakelevering, sier morens advokat.

Til påstander om at en tilbakelevering til far kan medføre risiko for jenta, sier fars advokat, Sol Elden:

- Mor har framsatt en rekke falske påstander som domstolen har forkastet. Det er påfallende at anklagene har eskalert for hver rettsavgjørelse som har blitt avsagt i mors disfavør. Norske domstoler har vurdert saken sju ganger og samtlige har vært i enighet med fars anførsler og påstander.

- Saksbehandlingsfeil

Mors advokat, Heidi Varmann, sier at moren mener lagmannsrettens behandling «har vært for summarisk og overflatisk i en så alvorlig sak, og at det foreligger saksbehandlingsfeil».

- På denne bakgrunn har mor i anken for høyesterett anført at saken bør henvises til videre behandling i lagmannsretten, sier hun.

Varmann mener det også fremstilles feil når Elden sier at anklagene mot far er blitt vurdert sju ganger i norske domstoler, da bare en av disse har foregått med muntlig bevisførsel.

- Mor mener at det har blitt framlagt opplysninger for domstolene, som ikke kunne blitt fremlagt tidligere. Det er det spørsmålet som stod for Høyesterett, sier Varmann.

Hun fortsetter:

- Barnets mor har fram til nå valgt utelukkende å fokusere på omsorgen for barnet. Vi framsatte fredag en hastebegjæring til Lagmansretten om å utsette tvangsutsendelsen. Begjæringen ble ikke etterkommet.

- Og siden tvangsutsendelsen likevel skjedde før Høyesterett fikk tatt stilling til om de ville oppheve Lagmannsrettens avgjørelse, vil ikke den saken nå bli prøvet - for nå er jo barnet allerede ute av landet. Dette er svært beklagelig både på prinsipielt grunnlag og konkret i denne saken, sier Varmann.

Mor: - Vil kjempe videre

Varmann forteller videre at avgjørelsen om utlevering også er innklaget for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol.

- Avgjørelsen anføres å være i strid med grunnleggende menneskerettigheter, sier hun.

Advokaten mener at moren, på tross av sterk bekymring for konsekvenser tvangsfullbyrdelsen vil medføre for datterens velferd, evnet å samarbeide med namsmannen for å sikre at overleveringen ble så skånsom og trygg som overhodet mulig for barnet.

Moren selv sier at hun på ingen måte har gitt opp:

- En rekke uheldige tilfeldigheter fremstår som medvirkende årsak til midlertidig utfall. Jeg vil fortsette å kjempe for rettferdighet, trygghet og for at våre barn skal få de beste forutsetningene for en god fremtid og helse, fortrinnsvis i Norge, noe som jeg forøvrig har gjort både før og etter ankomst til Norge, sier hun via advokaten.

- Saken er avsluttet

Fars advokat, Sol Elden, sier det har vært viktig for alle parter at tilbakeleveringen til far skulle skje så skånsomt som mulig for jenta.

- Jeg synes dette nå har løst seg på en så bra måte som mulig, slik situasjonen til slutt ble, sier hun, og legger til at hun opplever at moren til jenta har samarbeidet godt.

Hun forteller videre at namsmannen fredag sendte henne en melding om at saken nå er avsluttet.

- Far ser nå fram til at de tre søsknene endelig skal gjenforenes etter en lang og vanskelig tid, sier hun.