Her bryter Norge barns rettigheter:

De groveste av Norges brudd på barns menneskerettigheter, ifølge Foreningen 2 Foreldres betenkning:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Titusener av barn har ikke regelmessig eller aldri kontakt med sin samværsforelder. Bryter med FNs barnekonvensjon om barns rett til regelmessig kontakt med begge sine foreldre også etter samlivsbrudd.
  • En mor betraktes som en biologisk og juridisk mor ved fødselen. En far betraktes som en far automatisk bare om han er gift med mor, ifølge barneloven.
  • Ved konflikt kan man ifølge barneloven søke retten om midlertidig avgjørelse om samvær. Søknaden blir som oftest avvist. Rettsprosessen kan ta fra ett til tre år, og da har forelder og barn allerede mistet kontakt.
  • Domstoler er motvillige til å fastsette tvangsbøter når retten til samvær krenkes av omsorgspersonen. Selvtekt straffes sjelden. Retten mener som oftest at samværsretten ikke kan tvangsfullbyrdes. Stilltiende aksept av brudd på retten til regelmessig kontakt.
  • Samværsforelderen skal ifølge barneloven dekke alle reisekostnader ved samvær. Når barna bor på en annen kant av landet, har mange samværsforeldre ikke råd til regelmessig samvær. Lovregulert økonomisk hinder for at begge foreldre skal kunne bidra til barnets oppdragelse og utvikling.