Her er avtalen

Fredsavtalen som ble undertegnet av politiske ledere i Makedonia i går, omfatter ifølge uoffisielle kilder disse nøkkelpunktene:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Parlamentet: Halvparten av parlamentsmedlemmene som avgir stemme i en sak må komme fra en eller flere minoritetsgrupper.
  • Folketelling: En folketelling gjennomføres seinere i år for å få nøyaktig oversikt over den etniske sammensetningen før neste valg.
  • Språk: Albansk språk får begrenset offisiell status ved siden av makedonsk.
  • Politi: Bare seks prosent av politistyrken i dag består av albanere. Ifølge planen bør politiet reflektere sammensetningen av befolkningen innen juli 2004. Derfor tas det opp 500 nye aspiranter fra mindretallet innen neste år, og ytterligere 500 innen juli 2003. OSSE skal stå for noe politiopplæring. Politiet skal fortsatt være underlagt de sentrale myndighetene.
  • Utdanning: Ifølge avtalen skal det gis offentlig støtte til utdanning på minoritetsspråk som tales av minst 20 prosent av befolkningen.
  • Religion: Grunnloven skal endres ved at det legges til en referanse til islam og katolisisme ved siden av den makedonsk-ortodokse kirken i artikkel 19, der det heter at den ortodokse kirken og andre religioner er skilt fra staten og like for loven.
  • Innledning til grunnloven: Denne skal i framtida referere til «borgere av republikken Makedonia» uten referanse til bestemte grupper.
  • Vedtak: Reformene i planen skal vedtas av parlamentet innen 45 dager. Grunnlovsendringer må vedtas av minst to tredeler av parlamentet.
  • Amnesti: Amnesti for opprørere som ikke har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser.