Her er brevet de nekter for å ha mottatt

Ambassadens brev fra 5. mai 2000 nekter norske myndigheter for å ha fått.

INFORMERTE OM OPPRETTELSEN: Navnet SDU ble ikke brukt, men 5. mai 2000 informerte amerikanerne POT og Oslopolitiet om opprettelsen av en Observation Group som skulle drive med Surveillance Detection.
INFORMERTE OM OPPRETTELSEN: Navnet SDU ble ikke brukt, men 5. mai 2000 informerte amerikanerne POT og Oslopolitiet om opprettelsen av en Observation Group som skulle drive med Surveillance Detection.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den 5. mai 2000 skrev sikkerhetssjefen ved Den amerikanske ambassaden et brev til den POT-ansatte Leif Seljesæter og til Oslopoltitiets Odd Berner Malme hvor de informerte om at de opprettet en «Observation Group» for å avdekke overvåkning mot de amerikanske fasilitetene i Oslo.

Året etter var gruppa oppe å stå i Handelsbygningen utenfor ambassaden. Amerikanerne informerte om hvordan jobben skulle gjøres:

- Disse åtte menneskene, seks av dem tidligere norsk politi og eller POT-ansatte, vil jobbe i vanlige klær sju dager i uka etter varierende turnus for å supplere og forsterke vår uniformerte lokale vaktstyrke, skriver RSO (Regional Security Officer) Bruce T. Mills i brevet.

Dette brevet benekter både POT (i dag PST) og Oslopolitiet å ha mottatt.

- Vi har ingen kommentar til dette nå, sier Marit Andersen ved Den amerikanske ambassaden til Dagbladet.

Tidligere politiinspektør Leif Seljesæter i POT (i dag PST) tviler på å ha mottatt brevet.

- Jeg tviler på at jeg har mottat det hvis det ikke finnes i arkivet hos PST. Alle brev blir jo journalført, og om ikke det er gjort, så har jeg nok ikke mottatt det, sier han til Dagbladet.

- Jeg kan heller ikke huske å ha mottat et brev av den typen, sier han videre.

Heller ikke den andre mottakeren av brevet, Odd Berner Malme, kan huske å ha mottatt brevet.

- Jeg har meddelt til Politidirektoratet at jeg ikke har noe minne om å ha mottatt er slikt brev, sier han til Dagbladet.

I brevet står han oppført som politiinspektør ved politiet i Oslo, men da han jobbet der hadde han ikke særlig kontakt med Den amerikanske ambassaden i Oslo.

- Jeg hadde mest kontakt med ambassaden da jeg jobbet i Politidirektoratet. Da hadde jeg det overordnede ansvaret for kontakten med ambassaden, sier Malme på telefon fra New York.

- Det er ti år siden, så det er såklart vanskelig å huske tilbake om man har fått et brev, men jeg kan ikke huske å ha blitt informert om denne gruppen, sier han.

Helt sentrale politifolk
Seljesæter var en av sjefene i POT. Etter Lund-kommisjonenes rapport, hvor POT fikk kraftig kritikk ble Per Sefland ansatt som ny overvåkingssjef. Sefland omorganiserte hele tjenesten. Gamle sjefer ble byttet ut, Seljesæter var en av sjefene som ble sparket. Odd Berner Malme har innehatt noen av de viktigste stillingene i norsk politi. Han var i mange år en av toppsjefene hos POT. På slutten av 90-tallet ble han hentet til Oslopolitiet hvor han fikk ansvaret for etterretningsseksjonen. Killengreen tok ham med til Politidirektoratet hvor mannen uten juridikum ble visepolitidirektør.

Seljesæter er i dag pensjonist, mens Odd Berner Malme holder til i New York som politiattache ved FN-delegasjonen i USA.

PST har så langt ikke vært tilgjengelig for en kommentar.

Inviterte politiet til å bli med
I brevet gjøres det rede for at gruppa ikke skal ta plassen til norsk politi, men at den skal utfylle deres funksjoner. Grunnen som oppgis er at erfaringer har vist at terrorister og kriminelle driver overvåkning. Målet med gruppa oppgis å være av avsløre overvåkning og annen mistenkelig aktivitet og koordinere svaret for å få slutt på farlig aktivitet.

8. mai 2000 planla amerikanerne ifølge brevet å holdes introduksjonskurs for de ansatte i gruppa. Amerikansk personell skulle stå for opplæringen på 40 timer, den skulle foregå i ambassadørresidensen. En del av opptreningen besto av feltøvelser på dagtid mellom 8  og 17.

Norsk politi ble i brevet invitert til opplæringen for å «monitorere introduksjonskurset».

Har ikke funnet brevet
Det var i Knut Storbergets redegjørelse til Stortinget i dag det fremgikk at POT og Oslopolitiet ikke kan se å ha mottatt brevet (s. 25 i denne PDFen)

Amerikanerne har i løpet av granskingen de siste to ukene sendt brevet til Storberget, det kan ses i sin helhet her. Justisdepartementet fikk brevet 16. november 2010 som en kopi via Utenriksdepartementet.

UD benekter imidlertid i sin redegjørelse for at de har hatt noe kjennskap til aktivitetene ved ambassaden før 2007, da de vurderte å ta det opp med ambassaden, men lot være.

Politiet på besøk i SDU-hovedkvarteret flere ganger
Det er ikke opplyst om POT sendte folk til introkurset som omtales i brevet, men amerikanerne opplyser at ambassadens sikkerhetsansvarlige (RSO) samme år hadde et møte med daværende politimester i Oslo Ingelin Killengreen sammen med lederen for SDU.

Det som antakelig var POT-representanter (amerikanerne kaller dette «sjefen for politiets etteretningsenhet») og to andre polititjenestemenn kom også på besøk i SDU-kontoret sent 2001 eller tidlig 2002 for å diskutere samordning mellom SDU og norsk politi. Formelle og uformelle retningslinjer ble etablert, ifølge amerikanerne.

Flere ganger har SDU informert norsk politi og tiltalt dem når de har oppdaget unormal aktivitet, ifølge ambassadens opplysninger. Dette har også tidligere SDU-ansatt Leif Karsten Hansen tidligere opplyst til Dagbladet.

I 2003 ble det opprettet et formelt system som gjorde SDU i stand til å ta direktekontakt med operasjonsleder i Oslopolitiet.

Det fremgår også av Storbergets redegjørelse at POTs spaningsenhet besøkte kontoret til vaktstyrken i 2001 eller 2002, men de har ikke opplyst om dette kontoret var utenfor eller i ambassaden. Alle tidligere opplysninger gitt i saken gjør det imidlertid klart at SDU holdt til utenfor ambassaden, og det må være her POT har vært på besøk.

Åpenhet
Siden 1. november, da TV2 startet sin serie om overvåkning og etterretning ved Den amerikanske ambassaden i Oslo, har norsk byråkrati jobbet på høygir.

I et bemerkelsesverdig tempo har de organisert møter og brevvekslet med gamle justisministre, kolleger i Sverige og Danmark, PST, Kripos, Den amerikanske ambassaden, Politidirektoratet, Oslo politidistrikt og brannvesenet for å finne ut hvem som har visst om overvåkningsaktiviteten og hvem som har godkjent den. I løpet av de to ukene som har gått har de kommet nærmere et svar, selv om etterforskning fortsatt gjenstår og lovbrudd blir opp til politiet i Østfold å avgjøre.

Det som er klart etter Storbergets redegjørelse er at svært mange i byråkratiet visste om aktiviteten, at det neppe var særlig alvorlig det som foregikk, men at mange har irritert seg over amerikanernes virksomhet.

Storberget avviste at noe av virksomheten så langt kan sies å være ulovlig, men at noe har forgått i «ytterkanten» og at noe har vært «uønsket». Særlig mener han da aktiviteten til den norske SDU-ansatte langt utenfor ambassadeområdet.

All korrespondanse i saken er gjort tilgjengelig på JDs nettsider.