Her er brevet fra naboene

Etter at politikerne i kommunen godkjente Stordalens søknad, skrev naboene dette brevet (utdrag):

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«For å bevare de historiske, landskapsmessige, antikvariske, arkitektoniske, kulturelle og miljømessige verdier og egenart som Gamle Hellesund representerer, mener vi at hytten med gnr. 91, bnr. 64,82 (Stordalens hytte, red.anm) ikke må rives, og at det heller ikke må reises et nytt bygg.

Sett fra nasjonalt og internasjonalt perspektiv er stedet et av få helhetlige steder langs kysten med eldre bebyggelse intakt.

Selv om hytten er et nyere bygg enn de eldste skipperhusene, føyer den seg harmonisk inn i arkitekturen som ellers preger Gamle Hellesund.

Det nye bygget tilhører et helt annet historisk uttrykk, et moderne uttrykk, og vil stikke seg ut som noe vesentlig annerledes fra den øvrige bebyggelsen.

Dette vil medføre et fragmentert uttrykk og virke oppsplittende på det eksisterende inntrykk stedet gir av å være et kulturhistorisk minne om en tidligere periode i norsk historie.

Gamle Hellesund regnes for å være et av de best bevarte områdene av sitt slag, og bør derfor vernes fra inngrep av en slik art som en riving og oppføring av ny hytte vil medføre.

Vi støtter planutvalgets ønske om å utarbeide ny reguleringsplan for Sandøya og mener dette kan gjøres ved å innlemme Sandøya i den allerede eksisterende forenklede reguleringsplanen for Gamle Hellesund.»