Her er Carl I. Norge

Beruset på 30 prosents oppslutning på meningsmålingene og tøffe budsjettrunder, sier Carl I. Hagen han er «mentalt forberedt» på selv å danne regjering. For første gang avslører Hagen hva han da vil gjøre.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg vil ikke styrte inn i regjeringskontorene, men rolig, fornuftig og metodisk sette i gang arbeidet, sier Carl I. Hagen. Dagbladet ba ham beskrive et Frp-styrt samfunn i fem punkter. Hagen karakteriserer overgangen som en «blanding av revolusjon og stille omlegging»:

VELFERDSREFORM

- Det første jeg vil gjøre er å utrede detaljene og iverksette en velferdsreform som er rettighetsbasert og statsfinansiert. Når et behov er kartlagt, enten det er behandling for en sykdom eller innleggelse på aldershjem, skal personen automatisk ha rett til å få det ordnet, og staten skal bla opp pengene. Slik det i dag blant annet er med uførhets- og arbeidsledighetstrygd og svangerskapspermisjon. Reformen vil basere seg på at en mye større del av tjenestene vil bli utført av frivillige organisasjoner og private bedrifter, men staten får ansvaret for at rettighetene oppfylles og for tilsyn med tjenestene. Reformen vil også sikre at gifte og samboende pensjonister får full pensjon.

FORVALTNINGSREFORM

- Jeg vil modernisere, strømlinjeforme, effektivisere og slanke statsforvaltningen slik at departementene blir serviceapparater for sine statsråder, mens gjennomføringen av politikken skjer i direktorater utenfor departementene. Forvaltningen er håpløst organisert i Norge, men mitt system ble foreslått av Modalsli-utvalget på syttitallet og lagt i en skuff.

BUDSJETTREFORM

- Jeg vil dele nasjonal- og statsbudsjettet i to, slik at vi får et brukbart og fornuftig økonomisk styringsverktøy. Et innenlandsbudsjett vil inneholde alt som har virkning på norsk innenriksøkonomi. Et utenlandsbudsjett for alt som ikke har virkning på norsk innenriksøkonomi, for eksempel kjøp av sykehjems- og studieplasser, utstyr og tjenester i utlandet.

UTDANNINGSREFORM

- Jeg vil etablere et undervisningssystem basert på konkurranse mellom alle institusjonene, private som offentlige, der de får betalt for antall elever etter stykkprisprinsippet. Jeg vil ha et utdanningstilsyn som skal kontrollere og sikre kvaliteten på alle nivåer, fra barneskole til universitet.

ASYLREFORM

- Jeg vil stramme inn asyl- og innvandringspolitikken etter mønster fra Danmark. Antall asylsøkere, eller velferdssøkere som jeg kaller det, bør ned fra dagens 16000 til et par tusen, gjerne færre. Midlene er en mye strengere praktisering av flyktningkonvensjonen. Vil også endre reglene for familiegjenforening, blant annet gjennom at gjenforeningen skal skje i det landet der de har størst tilknytning, og andre tiltak for å redusere ektefellehenting i opprinnelseslandet.

- Min visjon for Norge er at folk skal få oppleve valgfrihet, trygghet for liv og helse og en høy grad av velferd. Det offentlige skal få større tiltro til enkeltpersoner og bedrifter. Folk vil oppleve et større selvstyre. Samtidig vil jeg minne om det som står på fagforeningsfanene: Gjør din plikt, krev din rett. Og legg merke til hva som kommer først.

Hagens vinnere

- De som får det bedre med vår politikk, er:

  • Pensjonister - som får bedre økonomi og større velferd.
  • Uføre - som får tilbud og plikt til å utnytte eventuell restarbeidsevne.
  • Pasienter - som slipper helsekøene.

- I tillegg vil alle få merke at de får bedre økonomi. Hagen vil bruke mer av oljepengene.

Hagens tapere

- De som ikke liker konkurranse, vil få det verre.

- De som synes det er helt i orden med mange hvilepauser på jobben, må slutte med det.

- Jeg vil fortsatt anklage unnasluntrere: De som på en urimelig måte utnytter et system, vil få det verre.

- En del offentlige arbeidsplasser vil forsvinne.

- Alle som steller med konsesjons- og bopliktlovene, mister jobbene sine.

- En del bønder må finne seg noe annet å gjøre.

- Elever, studenter og lærere vil møte større krav.

- En del journalister må finne seg noe annet å gjøre når pressestøtten forsvinner.

Regjeringen Hagen

- Vi har nok flinke folk til å bekle alle statsrådsfunksjoner, og vi vil fortsatt ha nok flinke folk tilbake i stortingsgruppa. Jeg er også overbevist om at hvis vi henvender oss til noen som er gode på et fagfelt utenfor politikken, er det langt flere enn før som vil si ja til en Frp-regjering. Når det gjelder enkelte statssekretærer og rådgivere, bør partibakgrunn tones ned til fordel for faglig bakgrunn. Man bør kunne gjøre en jobb for et departement uten derved å hefte for hele regjeringens politikk.

- Det vil bli færre departementer: Bistand går inn i UD, fiskeri og landbruk inn i næring, og sosial og helse slås sammen. Dette er imidlertid spørsmål vi ikke har konkludert på.

- Det vil bli en egen integrasjonsminister.

FRYKTEN FOR Frp

- Jeg kan ikke skjønne at noen behøver å være redd for en Frp-regjering. Erkesosialister i Kommuneforbundet vil nok hyle og skrike, men også i fagbevegelsen er bildet endret. Når Frp nå har stabilisert seg på 25 prosent, er det åpenbart at mange av LOs medlemmer stemmer på oss.

- Grunnen til at jeg mener Fremskrittspartiets løsninger er best, er at de er basert på logisk tenkning og resonnementer. Disse systemene virker der de brukes - i dagligvarebransjen, servicenæringer, varehandel og andre steder der konkurransen florerer.

- Jeg er mentalt forberedt på å danne regjering, men anser det for relativt uaktuelt. En enkelt måling har ikke gått til hodet på meg. Vi er likevel nødt til å legge planer for alle mulige scenarier for de neste åra, og være forberedt på alt.

Eli som stabssjef?

Når Dagbladet spør Carl I. Hagen om hvor viktig kjønn, geografi og alder vil være i sammensetningen av en regjering, gliser han bredt.

- Nei, nå blir det for mye av det gode. Det vil jeg ikke gå inn på, sier han og flirer.

I det hele tatt må det legges til at Carl I. Hagen var i et usedvanlig godt humør i går. Frp-formannen er så høy på berusende meningsmålinger og sin sentrale budsjettposisjon at han overfor Dagbladet gang på gang gjentar at «det ikke har gått ham til hodet».

- En ting er vel klart: Eli blir stabssjef på Statsministerens kontor?

- Hahahaha. Nei, nei, nå tar dette helt av.

JA VEL, HERR STATSMINISTER: Statsministerens bil venter utenfor Stortinget. Carl I. Hagen ser for seg at det snart blir hans tur å kjøre svart doning på statens regning.