Christine Meyer og Siv Jensen

Her er Christine Meyers medarbeidersamtaler: - Meyer har levert godt

I referatet fra Christine Meyers siste medarbeidersamtale var konklusjonen at hun hadde levert godt. Samtidig publiserer Finansdepartementet dokumenter som skal vise at Siv Jensen (Frp) har rett.

- MÅTTE DRA I NØDBREMSEN: Ifølge Siv Jensen måtte hun dra i nødbremsen etter gjentatte advarsler til SSB-sjefen om å holde an omstillingsprosessen. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
- MÅTTE DRA I NØDBREMSEN: Ifølge Siv Jensen måtte hun dra i nødbremsen etter gjentatte advarsler til SSB-sjefen om å holde an omstillingsprosessen. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

(Dagbladet): I en rekke intervjuer mandag fortalte finansminister Siv Jensen at den avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer mistet hennes tillit fordi hun kjørte fram omorganiseringen til tross for gjentatte advarsler.

– I styringsdialogen departementet har hatt med SSB hele dette året, har vi gitt uttrykk for at en eventuell omorganiseringsprosess måtte avvente statistikklovutvalgets innstilling og ikke forskuttere dette arbeidet, sa Jensen til NTB.

Dette var imidlertid ikke tema i to medarbeidersamtaler finansråd Hans Henrik Scheel hadde med Meyer i henholdsvis mars og mai i år, som Dagbladet har fått tilgang til. Statistikklovutvalget er ikke nevnt med et ord. Det er heller ingenting i disse dokumentene som tyder på at Meyer ble bedt om å vente med omorganiseringen.

- Ledergruppen fungerer godt

I tillegg til Scheel, som er den øverste administrative lederen i Finansdepartementet, deltok tre andre toppledere i departementet i samtalene.

I det omforente referatet fra begge samtalene slås det fast at ledergruppa i SSB fungerer godt etter endringene.

«Omorganiseringen i SSB og endringer i ledergruppen ble drøftet. Den nye ledergruppen med færre medlemmer fungerer godt. Den har god anseelse i SSB og mye driv.» står det i referatet fra den ferskeste medarbeidersamtalen, som ble gjennomført 2. mai.

- Tar tak i utfordringene

Ut fra referatene gir ekspedisjonssjef Amund Holmsen, som har ansvar for etatsstyringen av SSB, uttrykk for at Meyer har levert på mange punkter av oppdraget hun fikk ved tilsetting i 2015.

«Meyer har tatt tak i de utfordringer som SSB står overfor bl.a. endret ledergruppen, satt i gang moderniseringsarbeidet som bl.a. innebærer organisasjonsutvikling inklusive endringer i statistikkavdelingene,» står det i referatet.

Ekspedisjonssjefen advarer imidlertid om mulige skjær i sjøen.

«Gjennomføringen av moderniseringen kan ha mange skjær i sjøen både ifm. nedbemanning, omgruppering av oppgaver mellom Kongsvinger og Oslo og valg av potensielt kostbare it-løsninger. Dette må håndteres med klokskap og forståelse for politiske prosesser og andre eksterne krefter; «ikke rugg båten mer enn nødvendig» ble brukt som metafor.»

Videre ser det ut til at Finansdepartementet støtter omstillingen i forskningsavdelingen.

«FIN støtter gjennomgangen av SSBs avdelinger og pekte på at også forskningsavdelingen må tåle å bli vurdert. Når forslag til nye organisasjonsplaner og stillingsstruktur blir klart over sommeren må forventes noe støy»

Vurderingen alt i alt, er tross dette god.

«Holmsen oppsummerte FINs vurdering med at Meyer hadde levert godt på den hovedkurs som ble staket ut ved oppstart i åremålet i 2015,» står det i referatet.

Får kritikk for DN-intervju

I den første medarbeidersamtalen blir Meyer kritisert for et intervju hun ga med DN 24. mars.

I intervjuet sier Meyer at hun tviler på om hun ville sagt ja til innvandringsregnskapet, dersom oppdraget for første gang var blitt gitt under hennes ledelse. Hun sier også at hun mener SSB selv, ikke politikerne, bør sette premissene for hvor detaljerte spørsmål byrået skal forsøke å forklare – noe Scheel er kritisk til.

«Det er positivt at Meyer er synlig utad i rollen som SSB-sjef. Meyer opplyste at hun vektlegger å være ærlig og å si hva hun mener. Scheel pekte på at det er viktig å være balansert mht. både valg av tema og beskrivelsen av temaet. Det er ikke uproblematisk for en statistikkdirektør å hevde at det er saksfelt som av prinsipielle grunner ikke bør belyses ved statistikk eller forskning,» står det i referatet.

- Gjentatte advarsler

Finansdepartementet ønsket ikke å kommentere innholdet i medarbeidersamtalene i går.

- Vi har sagt mange ganger at Meyer har fått gjentatte advarsler og vi vil også svare Stortinget om dette. Vi har derfor ikke noe mer å tilføye, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i en SMS.

Departementet har samtidig offentliggjort to dokumenter fra styringsdialogen med SSB der de mener det kommer fram at Siv Jensen har rett når hun sier at Meyer ble advart en rekke ganger.

I det omforente møtereferatet mellom den administrative ledelsen og ledelsen i SSB den 27. mars i år står det blant annet:

«Departementet understreket igjen at virksomheten ikke bør foreta større endringer som foregriper statistikklovutvalgets arbeid og tilrådinger.»

Ifølge departementet gjentar de her en bekymring de har fremmet overfor Meyer også i januar.

Meyer mener disse bekymringene ikke er knyttet til hennes forslag, men til forslagene fra et eksternt utvalg.

- En må ha hendelsesforløpet klart for seg her. Det som forelå i januar var forslagene fra et utvalg, det såkalte Bye-utvalget. Jeg fremla ikke mitt forslag til endringer i forskningsavdelingen før april og de påfølgende måneder. Bekymringene Finansdepartementet fremmet i begynnelsen av 2017 i januar og mars kan derfor ikke ha knyttet seg til mine forslag, men utvalgsinnstillingen, skriver hun i en e-post til Dagbladet.

- Jeg tok hensyn til Finansdepartementets bekymringer i min plan og den var mye mer moderat enn Bye-utvalgets innstilling. Her forela jeg prinsippene for Finansdepartementet, LO og NHO ble hørt, og styreleder og jeg hadde et møte med eier før vedtak i styret i april.

- Må iverksette tiltak

Hun viser også til tildelingsbrevet fra Finansdepartementet i 2017.

- Departementet har i tildelingsbrevet fra 2017 sagt: «Finansieringen av moderniseringen krever svært strenge prioriteringer og SSB må iverksette tiltak allerede tidlig i 2017 for å frigjøre nødvendige ressurser.» Dette innebar at SSB de neste 4 årene måtte redusere bemanningen med 100 til 120 personer. Det ville være rart om forskningsavdelingen skulle være fredet fra denne effektiviseringen og vi hadde behov for å avdempe den raske bemanningsreduksjonen i statistikkavdelingene. Det var derfor viktig å hente forskere som hadde den riktige kompetanse til statistikkavdelingene og i tråd med tildelingsbrevet nettopp frigjøre ressurser fra forskningsavdelingen.

Uttrykte bekymring

Også et referat fra et rutinemøte om SSBs halvårsrapport, for første halvdel av 2017, som ble avholdt 8. september, ble publisert av Finansdepartementet i går kveld som dokumentasjon på gjentatte advarsler:

«FIN stilte spørsmål ved om det var risiko for at SSB ikke ville kunne levere i tråd med modellkontraktene, og ga uttrykk for bekymring. FIN spurte om det i risikomatrisen var hensyntatt at SSB kunne møte produktivitetsproblemer i forbindelse med de store omorganiseringene som er på gang, eller om det kan bremse ned moderniseringsprogrammet», står det her, før SSBs svar gjengis:

«SSB svarte at det vil kunne være noe risiko for at moderniseringsprogrammet kan rammes ved omorganiseringer, da det er en grense for hvor mange prosesser hver enkelt leder kan forventes å håndtere av gangen. Foreløpig er det imidlertid ingen tegn til slike problemer».

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer