Her er de farlige veiene

Regjeringen har satt av nær 4 milliarder kroner til rassikring av de mest rasfarlige veistrekningene. Riksvei 91 i Lyngen er ikke på sikrings-lista.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Riksvei 91 fra Lyngseidet til Svendsby er ikke på lista over strekninger som skal rassikres de neste to årene. Men Statens Vegvesen skal i løpet av perioden 1998 til 2001 bruke 1,8 milliarder kroner på å sikre de mest utsatte strekningene. I fjor ble 3 strekninger sikret, de neste to årene skal 24 rasutsatte strekninger bli tryggere for de som daglig må kjøre der.

I tillegg har regjeringen satt av ytterligere to milliarder kroner til rassikring i «Handlingsplan for rassikring av veger» fra 2002 til 2007. Også i denne perioden er det fylkene Hordaland (280 millioner) Sogn og Fjordane (280 millioner), Møre og Romsdal (340 millioner) Nordland (420 millioner) og Troms (340 millioner) som skal bruke mest på rassikring.

Ikke på lista

Veisjefen Torbjørn Naimak i Troms innrømmer at skredsikringen på strekninga der raset i går tok livet av fem mennesker ikke er god nok. Men han har likevel ikke prioritert å sikre akkurat denne strekningen de nærmeste årene.

- Tilgangen på rassikringsmidler har ikke vært god nok. Dermed må vi prioritere. Av riksveiene i Troms lå denne et stykke ned på lista, sier veisjef Torbjørn Naimak.

De 24 første

Dette er lista over de prioriterte veistrekningene som enten er sikra de to siste årene, eller skal sikres innen 2001:

 • Telemark, Tinn, Rv 37 Maristien. Nytt rasoverbygg, snøras. 27 millioner kroner.
 • Rogaland, Gjesdal, Fv 281, Frafjordvegen. Tunnel, skoleveg, ferdig 1999. 97 millioner kroner
 • Rogaland, Suldal, Rv 13 Ivarsflaten. Bygging av tunnel, snø/is/steinras, skoleveg. 31 millioner kroner.
 • Hordaland, Etne, Ev 134 Teigland-Håland. Tunnel, stein/snøras. 412 millioner kroner
 • Hordaland, Odda, Rv 13 Utforberget. Tunnel, snøras. 19 millioner kroner
 • Hordaland, Ullensvang, Rv 13 Skjelvik-Fresvik. Utbedring, steinras, skoleveg. 133 millioner kroner
 • Hordaland, Eidfjord, Rv 7 Fossåna. Tunnel, skoleveg, ferdig 1999. 19 millioner kroner
 • Sogn og Fjordane, Balestrand, Rv 13 Breidskreda. Rasoverbygg/omlegging av veg, skoleveg. 15 millioner kroner
 • Sogn og Fjordane, Rv 13 Nauteskreda. Rasoverbygg, ferdig 1999. 7 millioner kroner
 • Møre og Romsdal, Sunndal, Rv Øksendalen-Krogshamn. Bygging av tunnel. 210 millioner kroner
 • Møre og Romsdal, Rv 70 Sandvikstranda Steinsprangnett, steinras, skoleveg, ferdig 1999. 6 millioner kroner
 • Møre og Romsdal, Stordal, Rv 650 Stordal-Dyrkorn. Bygging av tunnel, ferdig 1998. 124 millioner kroner
 • Møre og Romsdal, Volda, Rv 651 Volda-Greifsneset. Bygging av tunnel, ferdig 1999. 108 millioner kroner
 • Møre og Romsdal, Nesset, Fv 191 Øverås-Reitan. Tunnel. 20 millioner kroner Møre og Romsdal, Fv 191 Mindre sikringstiltak, stein/is/snøras, ferdig 1998. 7 millioner kroner
 • Møre og Romsdal, Ørsta, Rv 655 Gråstadfonna. Vegomlegging og voll, snøras, skoleveg. 6 millioner kroner
 • Nord-Trøndelag, Stjørdal, Ev 6 Langstein. Mindre sikringstiltak, ferdig 1999. 8 millioner kroner
 • Nord-Trøndelag, Namsos, Rv 769 Halsbrekka. Omlegging med tunnel. 5 millioner kroner
 • Nordland, Moskenes, Ev 10 Reinehalsen-Moskenes. Bygging av 2 korte tunneler, voller, samt utlegging av veg, snø/is/steinras, skoleveg. 57-62 millioner kroner
 • Nordland, Flakstad, Ev 10 Finnbyen-Bjørnmyra, Flytting av veg, voller, rasvarslingsanlegg. 7-8 millioner kroner
 • Nordland, Vestvågøy, Fv 826 Vik-Uttakleiv, Tunnel, snø/steinsprang, ferdig 1998. 21 millioner kroner
 • Troms, Berg, Fv 252 Mefjordaksla-Mefjordvær, Portaler, overbygg, snøras. 12 millioner kroner
 • Troms, Kåfjord, Ev 6 Løkvoll-Birtavarre. 3 tunneler, evt. bro, snø/is/steinras. 322 millioner kroner
 • Finnmark, Kvalsund, Rv 94 Stallogargoflågan. Snøras. 119 millioner kroner