SIKTET, MEN LØSLATT: Politioverbetjent Eirik Jensen. Arkivfoto: Marius Gulliksrud
SIKTET, MEN LØSLATT: Politioverbetjent Eirik Jensen. Arkivfoto: Marius GulliksrudVis mer

Her er de «hemmelige» bevisene i Jensen-saken

* Satte inn 303 576 kr i kontanter i løpet av fire år. * Retten mener Cappelen ikke har generell troverdighet. * Hadde over 34 300 kr i veggen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Eirik Jensen har i løpet av de fire siste årene satt inn over 300 000 kroner, enkelte ganger flere kontantinnskudd på samme dag. Det kommer fram av en tidligere hemmeligholdt fengslingskjennelse som ble frigitt for pressen kl. 15.30 i dag.

Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad har i kjennelsen av 20. mai en fyldig oppsummering av bevissituasjonen i saken, slik den framstår for retten.

• Du kan lese hele kjennelsen her

Hun konkluderer med at det fortsatt foreligger skjellig grunn til mistanke mot Jensen, og at det er øvrige opplysninger i saken som styrker narkosiktede Gjermund Cappelens påstander om korrupsjon.

Samtidig viser oppsummeringen at flere forhold nå er i Jensens favør, sett opp mot det som har vært omtalt i media tidligere:

Troverdigheten: • Retten mener Cappelen ikke har noen generell troverdighet. De mener det bare er de deler av hans forklaring som kan understøttes av andre beviser som kan legges til grunn.

Store summer? • Har Jensen tatt i mot store summer av Cappelen, slik sistnevnte hevder? I kjennelsen heter det:
- Slik retten ser det svekkes derfor mistankegrunnlaget mot Jensen hva gjelder mottak av beløp i en slik størrelsesorden som anført av Cappelen. Det vises til at spesialenheten har foretatt omfattende gjennomgang av Jensens økonomiske forhold gjennom svært mange år, uten at det er funnet tegn på at han skal ha hatt økonomiske midler til rådighet som ikke kan forklares ut fra den lønnen han har hatt som spesialetterforsker i politiet.

Pengene i veggen: • - Spesialenheten har vist til at det ble funnet ca. kr 34 300 i kontanter i en vegg hjemme hos Jensen. Slik retten ser det, har imidlertid Jensen gitt en troverdig forklaring på hvorfor han hadde et så vidt stort kontantbeløp tilgjengelig. Retten er på den annen side enig med spesialenheten i at Jensen burde ha forklart om pengeoverleveringen fra Cappelen i første avhør, selv om dette skulle gjelde tilbakebetaling av et lån, heter det i kjennelsen.

Utover at hevder pengene han fikk av Cappelen var tilbakebetaling av et lån, har han, som Dagbladet har skrevet tidligere, også forklart Spesialenheten at han alltid har hatt kontanter liknende, i tilfelle han på grunn av trusler eller liknende fort må dra vekk og holde seg i skjul. Dette sa han også til TV 2 i går.

Spesialenheten sa i går til Dagbladet at de mener Jensens forklaring på dette punktet mangler troverdighet.

Baderomsoppussingen: Cappelen har forklart at han stod bak oppussingen av Jensens bad i 2005-2006. Spesialenheten har problemer med å finne støtte for hele denne forklaringen, går det fram av kjennelsen.

- Endelig er det vist til behov for avhør av mulige håndverkere som kan ha kjennskap til oppussing av et bad på Jensens bolig i 2005-2006. Slike vitner er foreløpig ikke identifisert, og det er etter det opplyste også uklart om slike vitner lar seg spore opp. På spørsmål fra retten om hvor mange av disse vitnene som anses å ha sentral betydning for skyldspørsmålet og som det antas at det er viktig for etterforskningen at Jensen ikke gis anledning til å kontakte før de avhøres, oppgir spesialenheten at det kan dreise seg om i overkant av 15 vitner, heter det i kjennelsen.

Det er også deler av bevismaterialet som retten er enig i at det er grunn for at spesialenheten ser nærmere på:

Kontantinnskudd: • Retten viser videre til at Jensen over en fire års periode har gjort kontantinnskudd for til sammen rundt kr 303 576 forskjellige steder, noen ganger flere innskudd på samme dag.

- To beløp ble satt inn dagen etter at han hadde hatt møte med Cappelen. Også dette har Jensen gitt en forklaring på, men retten er enig med spesialenheten i at dette er forhold som det kan være nødvendig å se nærmere på og som i utgangspunktet kan styrke en mistanke mot Jensen, heter det i kjennelsen.

Som Dagbladet har skrevet tidligere, har Jensen forklart at han har kjøpt og solgt en rekke biler og motorsykler opp gjennom årene som en hobby, og ofte fått oppgjør i kontanter. Dagbladet har tidligere dokumentert at Jensen har kjøpt og solgt over 30 kjøretøy de siste sju-åtte årene.

Snudde etter klager Etter fengslingsmøtet bak lukkede dører 20. mai ble pressen lenge nektet å få lese tingrettens kjennelse, den eneste offisielle begrunnelsen for hvorfor Jensen skulle holdes fengslet. Bakgrunnen var at Spesialenheten hadde bedt tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad om så omfattende hemmelighold som mulig. Etter klager fra mediehusene fikk pressen onsdag innsyn i dokumentet, men var ennå bundet av «munnkurv» som følge av et forbud mot offentlig gjengivelse.

Det vedvarende hemmeligholdet ble i går kritisert av blant andre strafferettsekspert John Christian Elden og tidligere politioverbetjent Finn Abrahamsen.

Dagbladet begjærte i går morges forbudet opphevet, blant annet begrunnet i grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper om åpenhet i rettspleien. Eirik Jensens advokat, Jens Ove Hagen, sluttet seg i formiddag til Dagbladets begjæring. Oslo tingrett opplyser klokka 15.30 fredag at begjæringen nå er tatt til følge og at kjennelsen ikke lenger er forbudt å gjengi offentlig.

Spesialenheten mener, som Dagbladet skrev i går, at det nå er fire sentrale momenter i Jensen-saken:

• Den ubestridte pengeoverleveringen fra Cappelen til Jensen i desember.

Spanere fra politet fulgte med da Jensen og Cappelen møttes først 10. desember og så 19. desember i fjor. Ved det første møtet pratet de sammen i en bil. Ved det siste møtet skal Jensen ifølge Dagbladets opplysninger ha fått en konvolutt, da de møttes utenfor Kiwi-butikken i Grønlandsleiret, rett ved Jensens arbeidsplass.

• Tekstmeldinger mellom Jensen og Cappelen som Spesialenheten har sikret og tolker som bevis for kriminelt samarbeid.

• Over hundre vitneforklaringer, hvorav noen skal bygge opp under deler av Cappelens forklaring.

• Ytterligere dokumentasjon, uten at Spesialenheten vil spesifisere dette nærmere.