Her er de sakkyndiges konklusjon om Breivik

- Han føler seg utvalgt til å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

 Les: Slik har de vurdert Breivik

(Dagbladet): Konklusjonen fra de sakkyndige er at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig.

Anders Behring Breivik var psykotisk 22. juli, og i tillegg psykotisk under intervjuene med psykiaterne.

Paranoid schizofren Det ble klart under en pressekonferanse med Inga Bejer Engh og Sven Holden, som er statsadvokatene som skal føre terrorsaken i dag.

Rettpsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim konkluderer i sin rapport med at Breivik gjennom en lengre periode har utviklet sykdommen paranoid schizofreni.

Ragnhild Torgersen, som er advokat for Anders Behring Breivis mor, ønsker ikke å kommentere den rettspsykiatriske rapporten.

Styres av vrangforestillinger Ifølge de sakkyndige befinner Breivik seg i sitt eget vrangforestillingsunivers, alle hans tanker og handlinger styres av disse vrangforestillingene.


PRESENTERTE RAPPORTEN: Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Sven Holden la i dag fram den rettspsykiatriske vurderingen av Anders Behring Breivik, som er laget av rettpsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim. Video: WEBCAST.NO

De sakkyndige beskriver flere typer såkalte bisarre vrangforestillinger, og går særlig inn på det de kaller Breiviks grandiose vrangforestillinger.

- Han føler seg utvalgt til å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø, og han hevder seg utpekt til å frelse sitt folk, sier Sven Holden.

Breivik har oppgitt at han begikk henrettelsene av kjærlighet til sitt folk. Han karakteriserer seg selv som den mest perfekte ridder etter 2. verdenskrig. Han sier hans organisasjon - Knights Templar - vil overta makta i Europa, og han antyder seg selv som framtidig regent i Norge.

Rapporten til Husby og Sørheim skal godkjennes av den rettsmedisinske kommisjon (RMK). Kommisjonen er et kvalitetssikringsorgan innen rettsmedisin, og går igjennom rettsmedisinske rapporter. Om kommisjonen finner det nødvendig, kan den kommentere punkter i innholdet i en rapport.

Holden vet ikke når kommisjonens vurdering vil være over, men håper dette vil være før jul.

Påvirker ikke rettssaken De sakkyndige har altså konkludert med at Breivik ikke er strafferettslig tilregnelig. Som oftest slutter retten seg til de rettssakkyndiges vurdering. I så fall vil ikke Breivik kunne dømmes til vanlig fengselsstraff.

Rettssaken vil bli avviklet som en ordinær straffesak, uavhengig av om Breivik blir definert som tilregnelig eller utilregnelig.

- Om den endelige konklusjonen blir at Breivik blir utilregnelig, vil vi i retten be at det blir avsagt en dom som sier at Breivik dømmes til tvunget psykisk helsevern. Det vil si at de dømmes til tvunget opphold i psykiatrien - om nødvendig resten av livet. Men det er verdt å få med seg at innholdet i hovedforhandlingen - rettssaken - ikke vil bli påvirket av denne diagnosen, sier hun.

- Den eneste forskjellen i en rettssak mot en tilregnelig person, er at vi ikke kan be om fengsel eller forvaring , sier hun.

- Som i en straffesak mot en tilregnelig person må retten avgjøre om Breivik har begått de straffbare handlingene vi mener han har begått, sier hun.