Her er den brune gåten som forskerne ikke finner svar på

Folk som drikker to eller flere kopper kaffe om dagen, har mindre risiko for å dø av en rekke alvorlige sykdommer.

BRA FOR HJERTET: Kaffe ser ut til å redusere dødeligheten for hjertesykdom og en rekke andre alvorlige sykdommer. Men det er trolig filterkaffe som er best for deg.

Foto: Lars Eivind Bones/Dagbladet
BRA FOR HJERTET: Kaffe ser ut til å redusere dødeligheten for hjertesykdom og en rekke andre alvorlige sykdommer. Men det er trolig filterkaffe som er best for deg. Foto: Lars Eivind Bones/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det viser en stor studie fra US National Cancer Institute som er publisert i det anerkjente legetidsskriftet New England Journal of Medicine.

Forskerne brukte ernæringsdata fra 400 000 mennesker som deltok i en stor amerikansk helseundersøkelse i 1995 og 1996. Ingen av deltakerne hadde hatt kreft, slag eller hjertesykdom da studien startet, skriver Health24.com.

Deltakerne måtte svare for kaffeinntaket sitt, rangert fra ingen kopper til seks eller flere kopper om dagen. Forskerne fulgte hver enkelt deltakers helseutvikling fram til utgangen av 2008, eller til de døde.

Lavere dødsrisiko De oppsiktsvekkende funnene, som gjelder folk i alderen 50 til 71 år, viser at kaffedrikking medfører redusert dødelighet for hjerte- og karsykdommer, luftveissykdommer, slag, diabetes og infeksjoner. Dødsrisikoen kan bli redusert med opp til ti prosent, viser studien.

Forskerne understreker imidlertid at de ikke har klart å finne ut hvorfor kaffe ser ut til å ha en slik positiv innvirkning på helsa.

- Kaffedrikking er bare en av mange ting folk foretar seg. Kaffe er assosiert med flere typer adferd, så vi vet ikke hva annet som kan spille inn, sier studiens førsteforfatter Neal Freedman ved US National Cancer Institute.

Han påpeker at kaffedrikkere har en tendens til å røyke mer enn andre, og det var først da forskerne luket ut røyking at kaffens sterke, positive helseeffekt kom til syne.

- Det har lenge vært knyttet bekymring til at kaffedrikking skal være risikabelt. Resultatene våre gir en forsikring om at kaffe ikke er en risikofaktor for framtidig sykdom, sier Freedman til Los Angeles Times.

To eller flere Resultatene viser at selv en eneste kopp kaffe om dagen synes å redusere folks dødsrisiko for mange alvorlige sykdommer. Unntaket er kreft.

Kaffedrikking fører ikke til færre kreftdødsfall blant kvinner, og har bare en marginal positiv effekt på kreftdødeligheten blant menn.

Ifølge studien, er den beskyttende effekten større ved inntak av to eller flere kopper kaffe enn hvis man nøyer seg med bare en godkopp om dagen. Men forskerne fant liten forskjell på to kopper og seks kopper om dagen.

Filterkaffe - Kaffe inneholder tusenvis av stoffer, noen gunstige, og noen mindre gunstige. De mest ugunstige vi kjenner er diterpenene som er de mest kolesteroløkende stoffer som vi kjenner. De finnes kun i kaffe, og forsvinner dersom kaffen er filtrert gjennom papir slik filterkaffe og pulverkaffe blir tilberedt, sier lege og professor i ernæring Christian A. Drevon ved Universitetet i Oslo og utdyper:

- I praksis betyr dette at man ikke bør drikke kokekaffe, espresso eller fransk presskannekaffe, men bør
holde seg til de filtrerte variantene, sier ernæringsprofessoren.

Drevon påpeker at den amerikanske studien er en stor observasjonell studie som omfatter rundt 400 000 personer.

- Det vil si at man har registrert hva personene har drukket og spist på et visst tidspunkt og deretter følger personers helsemessige utvikling. Da finner man altså etter diverse justeringer, f. eks. for røyking, at jo mer kaffe som drikkes, dess mindre risiko for alvorlig sykdom har de undersøkte individene. Dette kan bety at kaffe, fortrinnsvis filtrert, beskytter mot mange former for kroniske sykdommer, sier professoren og legger til:

- Likevel er det mange andre faktorer vi ikke kjenner til hos disse forsøkspersonene som kunne tenkes å ha gunstige effekter og som ikke skyldes kaffedrikking. Det praktiske rådet er at så sant man bruker de filtrerte variantene av
kaffe, så kan man trygt nyte sine mørke og edle kaffedråper, sier Christian A. Drevon.

Norsk studie I 2006 var norske forskere ved Universitetet i Oslo de første til å finne at kaffe ser ut til å redusere dødeligheten knyttet til en rekke sykdommer. 27 000 kvinner ble fulgt over 15 år.

Resultatene viser at kvinnene som drakk fra en til tre kopper kaffe om dagen hadde 20-25 prosent lavere risiko for hjerte- og karsykdommer og betennelsesrelaterte sykdommer som diabetes, Parkinsons sykdom, Alzheimers, flere lungesykdommer, leversykdommer, nyresykdommer og leddgikt.

Men hvorfor kaffe synes å ha denne positive effekten, er fremdeles en gåte.

- De gunstige stoffene det finnes mye av i kaffe er antioksidanter. Det er estimert at rundt halvparten av alle antioksidanter nordmenn i gjennomsnitt konsumerer kommer fra kaffe. Likevel vet vi ikke om disse antioksidantene har noen gunstige helsemessige effekter, sier Drevon.