Her er den feilsendte pressemeldingen fra Frp

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Til red: Dette er den første pressemeldingen NTB mottok fra Fremskrittspartiet. Tallene er tatt ut av en senere versjon av pressemeldingen.

For å imøtekomme kravet om innsyn i den pågående skattesaken mellom FrPs stortingsgruppe og Oslo Ligningskontor offentliggjør nå Siv Jensen de foreløpige konklusjonene fra skattegranskingen.

FrPs stortingsgruppe har mottatt rapporten fra Oslo Ligningskontor sin gjennomgang av gruppens regnskaper for perioden 1995-2005. Denne rapporten inneholder ligningskontorets vurderinger før stortingsgruppen har kommentert dem.

Det har hele tiden vært stortingsgruppens intensjon å offentliggjøre konklusjonene fra Oslo Ligningskontor sin gjennomgang av regnskapene når disse var ferdige og det eventuelt forelå noen konkrete krav.

Siden kravet er reist fra konkurrerende partier og for å ikke skape tvil om hvorvidt FrP ønsker å offentliggjøre de endelige konklusjonene fra Oslo Ligningskontor, har parlamentarisk leder Siv Jensen valgt å offentliggjøre de foreløpige konklusjonene fra rapporten.

Dersom samtlige merknader til Oslo Ligningskontor blir stående vil gruppen bli skyldig om lag 700.00 i tilleggs- og straffeskatt. Det er regnet ut i fra at det i løpet av tiårsperioden har vært manglende lønnsinnberetning av 2,7 millioner kroner. Av disse 2,7 millionene mener Oslo Ligningskontor at 1,1 burde vært innberettet, mens 1,6 må vurderes om skulle vært innberettet.

Gruppens svar på rapporten fra Oslo Ligningskontor vil være med å avgjøre nøyaktig hvor stort beløpet det skal betales tilleggs- og straffeskatt av. Svarfristen er satt til 20. september.

Forholdene Oslo Ligningskontor har påpekt knytter seg i hovedsak til stortingsgruppens studietur til Kirkenes, transport av stortingsrepresentanters ektefeller til ulike tilstelninger og manglende innberetning av mobilutgifter. Den siste merknaden er gruppens feiring av valgresultatet i september 2005 på Ekebergrestauranten. Det er ikke gjort merknader i gruppens regnskaper etter høsten 2005.

Det vil etter alt å dømme bli foretatt et summarisk oppgjør, som innebærer at det er stortingsgruppen som arbeidsgiver som må betale tilleggs- og straffeskatt. Enkeltpersoner vil altså ikke bli berørt.

- Gruppen vil betale og gjøre opp for seg slik den blir pålagt av Oslo Ligningskontor. Jeg har hele tiden hatt som mål å rydde opp i denne saken slik at den kan avsluttes. Når denne saken på nytt reises er det viktig for meg som parlamentarisk leder å vise vilje til å spille på lag med velgerne og vise at FrP vil rydde opp i de feilene som er gjort. Det må ikke være noen tvil om at FrP skal rydde opp og gjøre opp for seg.

Med vennlig hilsen
 
FrPs stortingsgruppe
 
Kommunikasjonsavdelingen
Fredrik Färber
Kommunikasjonssjef

(©NTB)