Her er den «snille» malariamyggen i Norge

Myggen er påvist i Østfold, Vestfold, Akershus, Oppland, Trøndelag og Finnmark. Men varianten er ikke farlig for mennesker.

I NORGE: Malariamyggen er påvist på en rekke steder i Norge - helt fra Østfold i sør til Finnmark i nord. Men myggen bærer ikke den sykdomsframkallende parasitten, og er derfor ikke farlig for mennesker. Foto: Sondre Dahle
I NORGE: Malariamyggen er påvist på en rekke steder i Norge - helt fra Østfold i sør til Finnmark i nord. Men myggen bærer ikke den sykdomsframkallende parasitten, og er derfor ikke farlig for mennesker. Foto: Sondre DahleVis mer

I august ble det funnet malariamygg på øya Tautra i Trondheimsfjorden.

- Dette er det eneste stedet langs vestlandskysten der det er oppdaget malariamygg, forteller avdelingsingeniør Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til Dagbladet.

KARTLEGGER: Avdelingsingeniør Sondre Dahle ved NIVA kartlegger malariamygg i Norge. Foto: Privat
KARTLEGGER: Avdelingsingeniør Sondre Dahle ved NIVA kartlegger malariamygg i Norge. Foto: Privat Vis mer

- På dette stedet var det mye malariamygg, vi snakker om i alle fall titusener, fortsetter han.

- Alltid vært her

Det er påvist malariamygg flere steder i Norge, blant annet i Østfold, Vestfold, Akershus, Oppland og Finnmark - men myggen her er ikke bærer av parasitten som kan gjøre folk syke, understreker Preben Ottesen ved Folkehelseinstituttet.

- Malariamyggen har alltid vært her, men den myggen som er påvist i Norge nå er ikke bærer av noen farlig parasitt, sier han.

TAR PRØVER: NINA jobber med å kartlegge omfanget av malariamygg i Norge, og undersøker dem. Foto; Sondre DAhle / NINA
TAR PRØVER: NINA jobber med å kartlegge omfanget av malariamygg i Norge, og undersøker dem. Foto; Sondre DAhle / NINA Vis mer

- Fangene ble syke

Slik har det imidlertid ikke alltid vært, fortsetter han.

- På 1850-tallet var det en stor malariaepidemi på Hvaler, der myggen bar den mildeste parasitten denne arten kan ha. Man vet at særlig en del fanger i festningen i Fredrikstad ble syke. De fikk det man kaller «koldfeber» - en tilbakevendende feber, som gjorde dem ille dårlige, men som ikke var dødelig, sier Ottesen.

Denne malariaparasitten døde, så ut av hele Skandinavia, ifølge Ottesen. Og den myggen som er å finne flere steder i Norge nå, - også i Østfold - er en malariamygg uten parasitt, forklarer han.

Kjempelokalitet i Finnmark

- Den er å finne mange steder i landet, for eksempel på Romerike. Jeg har ikke tall på utbredelsen, men den har vært på Østlandet lenge, sier avdelingsdirektøren.

- IKKE BEKYMRET Avdelingsdirektør ved Avdeling for skadedyr, FHI, Preben Ottesen. Foto: Anne Lene Solbakken
- IKKE BEKYMRET Avdelingsdirektør ved Avdeling for skadedyr, FHI, Preben Ottesen. Foto: Anne Lene Solbakken Vis mer

For to år siden fant forskerne en kjempelokalitet av malariamygg innerst i Pasvikdalen i Finnmark, ifølge NINA-forsker Dahle.

- Vi hadde et møte der med myggeksperter fra flere land, og i en av fellene var det kjempestore mengder av malariamygg. Vi anslo mengden i en av fellene til å inneholde 17 000 individer. Så store mengder hadde ingen av oss som var der sett tidligere.

- Siden dette bare var én felle, regner vi med at det var mye mer mygg i området, legger han til.

Spres lett

Å følge opp denne lokaliteten er av stor interesse for forskerne, fordi de både jobber med å kartlegge hvor i Europa det finnes malariamygg, samt hvor langt nord den finnes.

- Dette er kanskje den nordligste lokaliteten i hele Europa, sier Dahle.

Man vet ikke hvordan myggen har endt opp så langt nord, men forskerne antar at den har vært der lenge.

- Mygg spres, i motsetning til en del andre insekter, lett med mennesker. De blir med i bil, varetransport, båt og fly, forklarer han.

Få blir syke

Å bli smittet av en malariamygg som bærer en av de parasittene som kan gjøre en svært syk, skjer sjeldent med nordmenn, forteller Ottesen ved FHI.

- Årlig er det mellom 50 og 70 nordmenn som kommer hjem fra utenlandsreise, og får påvist malaria. Frykter man at man er smittet, skal man oppsøke lege. Sykdommen er relativt enkelt å bli kvitt, sier han.

Kartleggingsprogram

Dahle ved NINA leder et kartleggingsprogram av malariamygg og andre stikkmygg i Norge, finansiert av Artsdatabanken. .

- Vi leter blant annet etter larver. Malariamyggen er nemlig spesiell, fordi den overvintrer som voksen. Den klekker på seinsommeren og lever utover høsten, sier Dahle.

Han fortsetter:

- Jeg er ikke redd for at malariamygg i Norge skal gjøre nordmenn syke, men det bekymrer meg at vi vet så lite om utbredelsen, sier Dahle, som leder kartleggingsarbeidet sammen med Bjørnar Ytrehus i NINA.

- Hva som faktisk finnes - og hvor - er det ikke så veldig nøyaktig informasjon om, men på fylkesnivå vet vi at den er å finne fra Østlandet og nord til Oppland, i Østfold, Vestfold, Trøndelag og Finnmark, sier han.