TRIVES: På TT Anlegg i Mandal har de lavt sykefravær og de ansatte trives på jobb, forteller daglig leder Tom Eikså. - Vi har et system for å følge opp fraværet og passer på at det blir gjort. Foto: Sondre Steen Holvik
TRIVES: På TT Anlegg i Mandal har de lavt sykefravær og de ansatte trives på jobb, forteller daglig leder Tom Eikså. - Vi har et system for å følge opp fraværet og passer på at det blir gjort. Foto: Sondre Steen HolvikVis mer

Her er det flest og færrest syke

Det er stor forskjell på sykefraværet i landets kommuner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

MANDAL/OSLO (Dagbladet): - Folk trives godt og vil jobbe. Vi har hatt et sykefravær på rundt 3 prosent lenge, sier Tom Eikså.

Han er daglig leder i TT Anlegg i Mandal. Her jobber 240 ansatte, og mange av dem er bosatt i «vinnerkommunen» Åseral.

Den lille kommunen med bare i overkant av 900 innbyggere hadde et sykefravær på 3,5 prosent i 2014. Det plasserer Åseral helt i bunnen av sykefraværsstatistikken. Vest-Agder-kommunen har hatt en nedgang i sykefraværet på 26 prosent det siste året.

Kvinner mest syke Det viser sesong- og influensajusterte tall fra Nav og Dagbladets kommunestatistikk Forskjells-Norge.

I andre enden av skalaen finner vi Ballangen kommune i Ofoten i Nordland. Der ligger sykefraværet på hele 10 prosent.

Sjekk sykefraværet i din kommune på Forskjellsnorge.no.

- Forskjeller mellom kommunene kan skyldes den demografiske sammensetningen. Det kan også være forskjeller i selve helsetilstanden i befolkningen mellom kommunene, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav.

Også næringsstrukturen i kommunene spiller inn. Det gjør også kjønnsforskjeller mellom kommunene.
I fjerde kvartal i 2014 var det legemeldte sykefraværet blant kvinner på 7,1 prosent, mens det for menn var på 4,0 prosent.

Når arbeidsmarkedet er dårlig en periode, kan det slå ut i flere sykmeldte, påpeker Åsholt.

Søkelys på syke - Når vi har sett på forskjeller mellom fylker, ser vi at disse forholdene ikke forklarer alt. Det må også være andre grunner til at noen fylker og kommuner har flere sykmeldte enn andre, sier han.

Én grunn kan være ulik sykmeldingspraksis. En annen kan være ulik oppmerksomhet rundt høyt sykefravær.

- Noen steder kan man ha vent seg til å ha mange sykmeldte. Vi ser at det skjer noe når man setter søkelys på sykefravær og alle parter går sammen for å få ned tallet på sykmeldte, sier Åsholt

Sjefen betyr mye Mange vil kunne jobbe litt selv om de er syke, fastslår han.

- Delvis sykmeldinger og god tilrettelegging fra arbeidsgiver betyr mye for å få ned sykefraværstallene, sier Åsholt.

Et løpende HMS-arbeid i bedriftene er viktig for å forebygge sykefravær, mener han.

- Hvis man gjør dette på en god måte, vil man i mindre grad få et arbeidsrelatert sykefravær. I de tilfellene der tallet på sykmeldinger øker, er god ledelse det viktigste virkemiddelet på arbeidsplassen. Man kan ikke bare la folk gå syke, men må ta tak i problemene, sier Åsholt.

Torill Tveito, forsker ved Uni research helse og professor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, tror det er vanskelig å få ned sykefraværet.

- Det er mange bedrifter og kommuner som setter i gang flere gode tiltak, men de har som regel ingen effekt på sykefraværet. Der er det ikke mye som virker, sier hun.

Tom Eikså i TT Anlegg tror lagfølelsen kan gjøre at grensa for å være hjemme fra jobb heves.

- De er et arbeidslag, og mange vil ikke svikte kameratene ved å være borte, sier han.

Hvis noen er syke, har bedriften rutine for at nærmeste overordnede skal ringe og høre hvordan det går og hvorfor de er borte.

- Kanskje er det noe som må legges til rette, eller den ansatte trenger andre arbeidsoppgaver. Noen ganger har det ingen hensikt å mase. Hvis skuldra er operert, må man være borte til det er bra igjen.