Her er dommen

Kristin Kirkemo Haukelands og Lars Grønnerøds advokater saumfarer nå dommen på jakt etter momenter de kan bruke i en anke til Høyesterett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De kan anke på feil lovanvendelse og saksbehandlingsfeil i tillegg til straffutmålingen. Det er sitater som dette de er på jakt etter:

Fra statsadvokatenes prosedyre:

«Ektefellene, Per Kristian og Veronica Orderud, har hatt en pådriverrolle i forhold til de øvrige. Det er ektefellene som initierte drapene, og det er de som ville ha sittet igjen med profitten.»

«Det må legges til grunn at Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød har hatt en mer passiv medvirkerrolle enn de to andre. De har vært et redskap for ekteparet.»

Fra juryens betraktninger:

«(...) Kristin Kirkemo Haukeland bemerket til dette at man ikke kunne drepe mennesker bare på grunn av en gårdstvist. Per Kristian Orderud svarte da at hun måtte skjønne alvoret i dette, mens Veronica Orderud uttalte at det dreide seg om et spørsmål om liv og død.»

«Ut over vinteren 1999 tok Per Kristian Orderud gjentatte ganger kontakt med Lars Grønnerød og spurte om han kunne skaffe kraftigere våpen. Natt til 3. april reiste Lars Grønnerød til Orderud gård for å overlevere revolveren sin til Per Kristian og Veronica Orderud.»

«Kristin Kirkemo Haukeland har hatt en klart mer begrenset rolle enn ekteparet.»

«Det kan være noe usikkert om Kristin Kirkemo Haukeland før hun kom til Orderud gård lille julaften, hadde forsett med hensyn til drapsfullbyrdelse. Men hun visste at ekteparet var ute etter å kjøpe illegale våpen, og at de hadde spurt om hun kunne skaffe en {lsquo}torpedo'. Lagmannsretten legger til grunn at hun på dette tidspunkt i alle fall regnet med som en realistisk mulighet at pistolene skulle benyttes til drapshandlinger.»

«Ut fra de bevis som er ført, kan ikke lagmannsretten legge til grunn at Kristin Kirkemo Haukeland hadde noen rolle i våpenbyttet. Hun ble imidlertid informert om at ekteparet hadde fått en 38 kaliber revolver i stedet for en av pistolene hun hadde overlevert på lille julaften. Denne kunnskap befestet hennes fullbyrdelsesforsett, og aktualiserte hennes handleplikt.»

«Kristin Kirkemo Haukelands rolle har vært begrenset. Det er ekteparet som har initiert drapene, og hun er blitt trukket med i planleggingen av de grufulle handlingene etter deres påtrykk.»

«Lars Grønnerød har, på samme måte som Kristin Kirkemo Haukeland, hatt en begrenset rolle, og også han er blitt trukket inn i planleggingen av de grufulle drapene etter påtrykk fra ekteparet.»

«Etter at Kristin Kirkemo Haukeland hadde fått pengene og kjøpt pistolene i Molde, deltok han i drapsplanleggingen lille julaften. Han ga senere etter for maset fra ekteparet og overleverte dem revolveren sin, slik at ekteparet fikk hånd om et kraftigere våpen. Dette har Lars Grønnerød gjort, til tross for at han etter forutgående overveielser for og imot, regnet det som overveiende sannsynlig at drapene kom til å bli utført.»

Rettens mindretall, som mente Kristin burde dømmes til 12 års, og ikke 16 års fengsel, anfører dette som begrunnelse:

«Mindretallet vil særlig vise til at Per Kristian og Veronica Orderud har trukket Kristin Kirkemo Haukeland inn i drapsplanleggingen og bevisst benyttet henne for å nå sine mål.»

Rettens mindretall mente Lars burde dømmes til 14 års fengsel, og anførte dette:

«Mindretallet vil særlig fremheve for Lars Grønnerød, som for Kristin Kirkemo Haukeland, at Per Kristian og Veronica Orderud har trukket ham inn i drapsplanleggingen og bevisst benyttet ham for å nå sine mål.»