Guri Melby har besøkt 100 skoler

Her er drømmeskolen

Stella Aksnes-Pehrson (12) mener elevene på Majorstuen skole er Norges heldigste. Guri Melby (V) er enig.

KLAR TALE: Venstres Guri Melby (i midten) fikk klare tilbakemeldinger i sitt møte med elever på Majorstuen skole, fra venstre Evert Karlsson, rektor Marianne Mette Stenberg, Stella Aksnes-Pehrson og Hulda Josephine Hein-Gutierrez. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
KLAR TALE: Venstres Guri Melby (i midten) fikk klare tilbakemeldinger i sitt møte med elever på Majorstuen skole, fra venstre Evert Karlsson, rektor Marianne Mette Stenberg, Stella Aksnes-Pehrson og Hulda Josephine Hein-Gutierrez. Foto: Gunnar Ringheim / DagbladetVis mer

Venstre utdanningspolitiske talsperson, Guri Melby, har fartet landet rundt og besøkt over 100 skoler.

- Majorstuen skole er en drømmeskole fordi de har en dyktig rektor, mange flinke lærere og elever som får mulighet til å dyrke sin lidenskap og sitt talent. Det er sunt for absolutt alle at skolen er mangfoldig, sier Guri Melby.

70-80 nasjonaliteter

Rektor Marianne Mette Stenberg opplyser at Majorstuen skole er en hyperheterogen skole med elever fra alle Oslos bydeler. 70-80 nasjonaliteter og samtlige verdensreligioner er representert.

- Vi har barn fra alle samfunnslag. Elevene våre kommer fra familier som har gode rammer og fra familier som lever under fattigdomsgrensen i Frogner bydel, sier Stenberg.

Hun forteller at skolen preges av at stor rive- og byggeaktivitet i Frogner.

- Mange mennesker flytter inn og ut av bydelen. Det er en utfordring for både lærere og skoleledelse at vi opplever at én elev slutter og én ny begynner hver eneste uke. Majorstuen skole er Norges største grunnskole med rett oppunder 1000 elever, som disponerer en av landets minste skolegårder – i hvert fall i forhold til elevantallet, sier rektor.

Enestående i sitt slag

Marianne Mette Stenberg har i ti år ledet den kombinerte barne- og ungdomsskolen med et personale på 150. For åtte år siden etablerte Majorstuen skole et spesialisert musikktilbud for 150 elever i 5. -10. trinn, enestående i sitt slag i Norge.

- Musikkundervisningen er helt utrolig med pedagogisk støtte fra Barrat Due musikkinstitutt, sier Evert Karlsson (13), som allerede har flere års erfaring som sanger i Operaen.

Det samme har hans klassekamerat Stella Aksnes-Pehrson (12).

FORNØYDE: Ungdomsskolelevene Hulda Josephine Hein-Gutierrez (14). Stella Aksnes-Pehrson (12) og Evert Karlsson (13) er fulle av lovord om musikktilbudet på skolen sin. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
FORNØYDE: Ungdomsskolelevene Hulda Josephine Hein-Gutierrez (14). Stella Aksnes-Pehrson (12) og Evert Karlsson (13) er fulle av lovord om musikktilbudet på skolen sin. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet Vis mer

- Jeg tror vi må være Norges mest heldige barn, som får drive med musikk i skoletiden med flinke lærere. Vi får sangtimer, pianotimer og musikkteori. I stedet for å bruke all fritid på å øve, får vi nå tid til lekser også, sier Stella.

Evert roser skolen for å være fleksibel overfor elevene.

- I fjor høst var jeg ikke på skolen på nesten en måned på grunn av en stor forestilling i Operaen, som krevde mange timers prøver hver dag. Det fine var at lærerne tok hensyn og lot meg ta opp det jeg hadde gått glipp av i undervisningen, sier Evert Karlsson.

Hulda Josephine Hein-Gutierrez (14) har også roller i Operaen.

- Jeg håper at jeg en gang kan leve av sangen. Musikkundervisningen her på Majorstuen skole gir meg et godt grunnlag, sier Hulda.

Skaper vennskap

Rektor Marianne Mette Stenberg framhever trivselsledernes betydning. Skolen har eget valgfag i «Innsats for andre».

- Elevene får opplæring i å organisere lek, står i boden og registrerer utlån av utstyr, eller går rundt i skolegården med oransje vester og inviterer elever som står for seg selv med i aktivitetene, sier rektor.

Hun opplyser at det er en bevisst strategi fra skoleledelsen å ta ansvar for å skape vennskap.

- Vi må lage de rammene som gjør at elevene finner hverandre. Jeg er opptatt av at vi jobber mest mulig forebyggende og minst mulig med å løse konflikter i etterkant, sier Marianne Mette Stenberg.

Ikke hvem som helst

Guri Melby påpeker at Majorstuen ikke er en perfekt skole.

- Det finnes skoler med bedre resultater, mer moderne bygninger og større uteområde. Men de greier å løfte elever fra veldig ulike utgangspunkt, noe som faktisk er en stor prestasjon, sier hun.

Venstre-politikeren liker hva hun hører når Majorstuen-elevene forteller hva de mener er det viktigste for å skape en god skole.

SANGTALENTER: Rektor Marianne Mette Stenberg og Majorstuen skole har etablert et spesialisert musikktilbud for 5. -10. trinn, der elever som Stella Aksnes-Pehrson, Hulda Josephine Hein-Gutierrez og Evert Karlsson får utviklet sitt sangtalent. Her sammen med Venstres Guri Melby. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
SANGTALENTER: Rektor Marianne Mette Stenberg og Majorstuen skole har etablert et spesialisert musikktilbud for 5. -10. trinn, der elever som Stella Aksnes-Pehrson, Hulda Josephine Hein-Gutierrez og Evert Karlsson får utviklet sitt sangtalent. Her sammen med Venstres Guri Melby. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet Vis mer

- At ikke hvem som helst kan bli lærer. Vi trenger lærere som er dyktige til å undervise, som er tillitsfulle og kan kjenne seg igjen i elevenes problemer, sier Stella Aksnes-Pehrson.

- Lærerne må ha nok kompetanse til virkelig å forstå faget på alle mulige måter, skyter Evert Karlsson inn.

- I stedet for bare å si hva eleven må gjøre for å nå målene våre, vil vi ha lærere som hjelper oss til å nå dem, sier Hulda Josephine Hein-Gutierrez.

Guri Melby forteller at hun på sin rundreise har sett fantastisk mange flotte eksempler på skoler som legger til rette for at elevene skal trives og løftes faglig.

100 SKOLER: Etter å ha besøkt 100 skoler fremmer Venstre utdanningspolitiske talsperson Guri Melby tre politiske ønsker for elevene ved inngangen til det nye skoleåret. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
100 SKOLER: Etter å ha besøkt 100 skoler fremmer Venstre utdanningspolitiske talsperson Guri Melby tre politiske ønsker for elevene ved inngangen til det nye skoleåret. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet Vis mer

- Den viktigste erfaringen jeg har gjort er at forutsetningen for å lykkes er den gode læreren. Dette blir gjentatt av både rektorer og elever jeg har møtt, sier Venstre-politikeren.

Tre politiske ønsker

Melby er partiets representant utdanningskomiteen på Stortinget. Basert på erfaringene fra skoleturneen, fremmer hun tre politiske ønsker for elevene ved inngangen til det nye skoleåret.

1. Alle elever må ha rett til en kvalifisert lærer.

- Mellom fire og fem prosent av undervisningen i grunnskolen utføres av lærere uten godkjent utdannelse. Vi må fortsette det historiske etter- og videreutdanningsløftet for lærere som allerede er i skolen, samtidig som vi får flere lærerutdannede tilbake til skolen. Da trenger de flere muligheter til å spesialisere seg, og høyere lønn. Det vil også gjøre læreryrket og lærerutdanninga mer attraktivt for nye søkere, sier Guri Melby.

2. De svakeste elevene må få et bedre tilbud.

- Det finnes ikke formelle krav til assistentenes kompetanse. Over halvparten av spesialundervisningen gjennomføres av assistenter. Den klassiske måten å drive spesialundervisning på, ved å ta elever ut av klasserommet, fungerer ikke godt nok for alle elever. Det gir dårlige resultater og segregerer elevene. Færre må tas med ut, og vi må stille krav til utdanning til de som skal hjelpe barna med de største utfordringene, sier Guri Melby.

3. Forskjellene mellom skolene må reduseres.

- Undersøkelser viser at det er store forskjeller på kvaliteten på opplæringstilbudet mellom kommuner, i kommuner og i enkeltskoler. Vi mener det må stilles strengere kompetansekrav til skoleledere. I dag stilles det flere krav til lærere enn til rektorer. Derfor trengs det aktive skoleeiere – lokalpolitikere som kan skolepolitikk – som bryr seg og følger opp skoler med svake resultater over tid, sier Guri Melby.