Her er endringene i bioteknologiloven

Regjeringspartiene er enige om 22 endringer i bioteknologiloven. Sjeldent uredelig, sier Arbeiderpartiet.

Hirdalsjøen 20190319: Regjeringens budsjettforhandleringer ved Hurdalsjøen. Første rad fra v.: landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF), finansminister Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H) og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) Andre rad fra v. utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF), forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H), fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp), eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp), beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) og kommunalminister Monica Mæland. Bakerste rad fra v. helseminister Bent Høie (H), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
Hirdalsjøen 20190319: Regjeringens budsjettforhandleringer ved Hurdalsjøen. Første rad fra v.: landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF), finansminister Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H) og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) Andre rad fra v. utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF), forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H), fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp), eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp), beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) og kommunalminister Monica Mæland. Bakerste rad fra v. helseminister Bent Høie (H), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

Regjeringen lanserer i dag 23 endringer i bioteknologiloven. Det er den første endringen av loven siden 2005. Dette skjer etter at KrF gikk inn i regjering i januar, og de fikk veto på endringer.

- Der andre krangler, handler vi. Moderniseringen vi nå er enig om åpner opp for mer forskning, bedre pasientbehandling og mer effektiv persontilpasset medisin, sier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, i en pressemelding.

Det gjøres ingen liberalisering av eggdonasjon eller fosterdiagnostikk. Begge deler er det solid flertall for på Stortinget, men KrF har altså vunnet fram med sitt veto på det området.

- Bioteknologi gir oss mange muligheter. De vil vi bruke for å gi mennesker et bedre liv. KrF er ikke en bremsekloss, tvert om, her samarbeider vi for å gi pasienter et bedre liv og forskere flere verktøy til å finne bedre behandlingsmuligheter, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder av helsekomiteen, i pressemeldingen.

Ap: - Sjeldent uredelig

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol reagerer på pressemeldingen og punktene regjeringspartiene lanserer.

- Dette er sjeldent uredelig. Her skjuler man løftebrudd under falsk flagg av å foreslå allerede vedtatt politikk, hovedsakelig fremmet av Ap, sier Kjerkol.

- Samtidig skjuler man at befruktning til enslige og eggdonasjon er ute – som det også var flertall for, men ble forhandlet bort på Granavolden. Det er også trist at gravide fortsatt skal nektes tilgang på tidlig ultralyd slik fostermedisinere og gynekologer sier de trenger, sier Kjerkol videre.

Ap-toppen mener det hele er et skjult tilbakeskritt under dekket av å være framskritt av politikk Stortinget allerede har pålagt regjeringen å innføre.

- Vi har sjeldent sett maken til politisk taskenspill.

Det gjøres altså ingen liberalisering av eggdonasjon eller fosterdiagnostikk. Begge deler er det solid flertall for på Stortinget, men KrF har altså vunnet fram med sitt veto på det området.

Hjelper yngre kvinner

Frp er de mest liberale på biotek i regjeringen sammen med Venstre. Åshild Bruun-Gundersen ønsker ikke å si noe om hva hun er mest skuffet over å ikke ha fått gjennomslag for.

- Hva er du mest lei deg for at dere ikke fikk gjennomslag for?

- Akkurat nå er jeg bare glad for at vi har fått på plass store endringer. Det har vært viktig å få gjort noe med loven. Vi har fått mange viktige gjennomslag, sier Bruun-Gundersen (Frp), som er på busstur med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

- Hva vil du spesielt trekke fram?

- Det at vi skal hjelpe unge kvinner som rammes av en alvorlig sykdom, og at de får anledning til å ta ut egg uten kostnader og at vi utvider lagringstiden for egg. Dette gjør at de har lengre tid til å planlegge familielivet.

Det betyr at unge kvinner som blir rammet av alvorlig sykdom som går utover fruktbarheten deres, vil få mulighet til å ta ut egg gratis og lagre dem.

- Vi har også vært opptatt av å stramme inn reglene med omsorgs- og politiattest som krav for å få offentlig hjelp til å få barn. Dette gjelder dem som har vært involvert i alvorlige straffe- eller barnevernssaker.

Bruun-Gundersen skulle gjerne sett at avtalen også innebar en liberalisering innen fosterdiagnostikk, som feks NIPT-test.

- Vi er blant de mest liberale partiene og skulle gjerne sett større endringer, men også vi er også avhengig av å forhandle i regjering. Det med fosterdiagnostikk ble klart på Granavolden, der var Høyre og KrF mot å innføre NIPT-test, sier Bruun-Gundersen.

Her er endringene regjeringspartiene er enige om:

 1. Åpner for å fjerne nedre aldersgrense for prøverørsbehandling
 2. Utvide lagringstiden for befruktede egg
 3. Utvide retten til å lagre ubefruktede egg for kvinner som blir infertile i ung alder
 4. Endre ordningen slik at det blir enklere for en familie å få samme donor til alle barna
 5. Vurdere grensen for antall barn per donor
 6. Inseminasjon(assistert overføring av sæd) skal ikke regnes inn i det statlige tilbudet om tre forsøk med assistert befruktning
 7. Opprettholde ikke-anonym sæddonasjon, og innføre en plikt for foreldre til å informere barnet dersom det er unnfanget gjennom assistert befruktning, for å ivareta barnets rett til å kjenne sitt biologiske opphav
 8. Formålet med genetiske undersøkelser skal avgjøre om den skal defineres som prediktiv eller diagnostisk. Noen diagnostiserende undersøkelser reguleres i dag svært strengt
 9. Forenkle reglene for bioteknologisk forskning
 10. Forenkle og rydde opp i reglene om genterapi
 11. Vaksiner som brukes innenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, skal unntas fra reguleringen av genterapi i bioteknologiloven
 12. Sette ned aldersgrensen for når barnet har rett på å få vite sæddonors identitet fra 18 år til 15 år
 13. Presisere at det er straffbart å teste andre, unntatt privatpersoner som gjør dette på vegne av og etter samtykke fra den opplysningene gjelder
 14. Oppheve vilkåret om at genterapi bare kan brukes til behandling av sykdommer som anses alvorlige
 15. Klarlegge regelverket om bruk av lagrede befruktede egg sammen med ny partner. Det forutsettes at egget er befruktet med donorsæd
 16. Kravet til genetisk veiledning ved prediktive genetiske undersøkelser bør justeres slik at det kreves tilpasset genetisk veiledning. I dag kreves veiledning før, under og etter testen. Kravet til veiledning bør kunne tilpasses behovet i det enkelte tilfelle
 17. Dagens krav om godkjenning av sykdommer som friske mennesker kan gentestes for oppheves, da det er tilstrekkelig at virksomhetene som skal bruke testene, må godkjennes
 18. Klargjøre at loven bare gjelder for prosjekter der deltakerne får helsehjelp eller skal få individuell tilbakemelding om resultatene av prediktive genetiske undersøkelser
 19. Videreføre vilkåret om skriftlig samtykke og at genterapi på barn under 16 år ikke kan gjøres uten skriftlig samtykke fra barnets foreldre eller andre med foreldreansvar
 20. Innføre krav om politiattest og barneomsorgsattest for å godkjennes for assistert befruktning.
 21. Dersom det er forhold ved søker av assistert befruktning som gjør at legen er i tvil om søkerparets omsorgsevne, skal legen kunne innhente råd fra en annen instans
 22. Behandlende lege skal få innsyn i relevant taushetsbelagt informasjon om par som søker assistert befruktning
 23. Gi sentrale føringer i forskrift eller nasjonale retningslinjer for vurdering av egnethet hos par som søker assistert befruktning