Her er fallskjermtoppen

Statoil-sjefen er ikke den eneste i landet som har sikret alderdommen og vel så det. Hydrosjef Egil Myklebust leder an i fallskjermtoppen med en pakkeløsning verd 34,8 millioner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Avtaler som skal sikre toppledernes alderdom omfatter alt fra full etterlønn i flere år til opsjoner i selskapene sjefene jobber for.

Hydrosjef Egil Myklebust har ifølge Aftenposten en pensjonsavtale verdt 24,6 millioner kroner. I tillegg kan ha ta med seg 10 millioner den dagen han går fra jobben for godt.

Kværner-sjef Kjell E. Almskog ligger også godt an blant topplederne. Han kan beholde årslønnen på nærmere åtte millioner kroner selv om han må gå av innenfor kontraktstiden på fem år. I tillegg skal han ha etterlønn i tre år. Dette sikrer ham minst 24 millioner kroner i fallskjerm.

Penger uavhengig av sluttårsak

Ifølge Aftenposten inneholder mange etterlønnsavtaler ingen betingelser for hvordan ansettelsesforholdet opphører.

Hydrosjef Myklebust kan ta med seg tre årslønner hvis han velger å gå fra stillingen sin. Og i etterlønnsperioden har han full opptjening av pensjonspoeng. Det er dette som samlet gir Myklebusts en avtale om pensjon og etterlønn som anslås til 34,8 millioner kroner.

«Unge» pensjonister

Hvis Orkla-direktør Jens P. Heyerdahl venter to år med å trekke seg tilbake, kan han heve tre års full etterlønn. Han kan gå over på pensjon når han fyller 62 år, og denne avtalen er verdt 32,9 millioner kroner.

DnB-sjef Svein Aaser kan få med seg tre årslønner hvis hans ansettelsesforhold opphører. Dette betyr omlag seks millioner kroner, og på toppen av dette kommer pensjonen.

Fallskjermtoppen

Årslønn  

Fallskjerm  

Pensjonsalder  

Pensjonsnivå  

Pensjonens verdi  

Egil Myklebust, Norsk Hydro. 57 år

3,4 mill

10,2 mill

65 år

65 % lønn ved fratredelse

24,6

Jens P. Heyerdahl, Orkla. 57 år

3 mill

9 mill

65 år, kan gå ved 62

66 prosent av sluttlønn

23,9

Jan Reinås. Norske Skog. 55 år

2,3 mill

6,9 mill

62, kan gå ved 60

70 % av lønn ved fratredelse

20,7

Tom Ruud. kreditkassen

2,2 mill

1,1 mill

60 år

70 av lønn ved fratredelse

19,8

Sverre Høegh Krohn. Gjensidige NOR. 56 år

2 mill

1 mill

60 år

Nedtrappes gradvis

18, 6

(Kilde: Afftenpostan)