Her er Frps resolusjonsforslag om Syria-flyktninger

Vil omdisponere midler innenfor bistandsbudsjettet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

GARDERMOEN (Dagbladet): Fremskrittspartiet kommer i morgen trolig til å gå inn for å be Stortinget ta initiativ overfor regjeringen for å se på mulige omdisponeringer innenfor bistandsbudsjettet. Dette for å kunne hjelpe flere syriske flyktninger i nærområdet.

Det går fram av redaksjonskomiteens resolusjonsforslag, som Dagbladet har fått tilgang til.

Her skriver redaksjonskomiteen blant annet følgende:

- Fremskrittspartiet mener den akutte situasjonen for flyktninger i Syria gjør at innsatsen for å hjelpe flest mulig mennesker i nærområdet bør styrkes ytterligere.

- Midler for å styrke hjelpearbeidet skal finnes gjennom omdisponeringer i bistandsbudsjettet for 2015. Situasjonen i Syria viser også viktigheten av å realisere prosjektet om husly for flyktninger som vi hadde til behandling på forrige landsmøte.

Nei til 10 000 Ikke overraskende går redaksjonskomiteen også inn for at landsmøtet skal si nei til å ta imot 10 000 ekstra kvoteflyktninger.

- Fremskrittspartiet aksepterer ikke at 10 000 flyktninger skal komme til Norge når man alternativt kan hjelpe mange hundretusen i nærområdene, skriver de i resolusjonsforslaget.

I resolusjonsforslaget heter det at all historikk viser at det er mest effektivt å hjelpe flyktninger «i eller nær hjemlandet».

- Hensikten med asyl er å gi vern mot overgrep - ikke å åpne for ny innvandring til Norge, heter det.

Forslaget om at Frp må trekke seg ut av regjeringen hvis Stortinget vedtar å ta imot 10 000 kvoteflyktninger, vil imidlertid  ikke bli behandlet.

Viser til avtaler Det presiseres i resolusjonsforslaget at budsjett- og asylavtalen med Krf og Venstre er gjeldende.

- Fremskrittspartiet vil i denne forbindelse vise til budsjettavtalen og asylavtalen som er inngått med KrF og V. Her framkommer det klart at det skal mottas 2250 kvoteflyktninger for 2015, herunder 1500 fra Syria.

I resolusjonsforslaget kommer Frp også med et spark til Arbeiderpartiet:

- I mottak rundt omkring i landet sitter om lag 5200 flyktninger som venter på opphold i norske kommuner. Oversikten viser også at Ap-styrte kommuner har avstått fra å bosette flyktninger som sitter i mottak. Med et vedtak om å bosette 10 000 flyktninger fra Syria er det hevet over enhver tvil at situasjonen vil bli kritisk i norske kommuner, både økonomisk og for å kunne gi dem et godt botilbud.

Resolusjonsforslaget er enstemmig vedtatt av redaksjonskomiteen.