JULEØNSKER: Finn Bergesen håper på harde pakker under treet. Arkivfoto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX
JULEØNSKER: Finn Bergesen håper på harde pakker under treet. Arkivfoto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIXVis mer

Her er juleønskene fra NHO

Regjeringens gavepakke kan ikke komme fort nok.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): NHO-direktør Finn Bergesen jr. har knapt tid til å vente på regjeringens varslede gavepakke for å bøte på finanskrisen.

Problemene har for lengst nådd næringslivet i Norge. Stadig flere varsler om en svært usikker inngang i 2009.

Selv om de fleste tror at Norges Bank vil sette renta ytterligere ned på rentemøtet i morgen, vil ikke dette være på langt nær nok, mener NHO. Og Finn Bergesen er klar - et rentekutt på under ett prosentpoeng er utenkelig.

- Jeg kan ikke tro annet enn at den går ned med minst 1 prosent til halvannet. Kanskje så mye som to prosent, sier Bergesen.

Mindre skatt på alle
Men uavhengig av renta, sendte NHO av gårde en fem siders ønskeliste til statsminister Jens Stoltenberg og resten av regjeringen i dag. Samtidig ble pressen invitert på lunsj.

Hovedbudskapet er mindre skatt på alle.

- Skattesatsen for alminnelig inntekt bør ned fra 28 til 26 prosent for privatpersoner og bedrifter. Klart det er et kostbart tiltak, men vi mener dette er økonomisk riktig - så får vi se om det er politisk gangbart for regjeringen, sier Bergesen jr.

Organisasjonen mener regjeringen må sørge for å redde de små- og mellomstore bedriftene og familie-eide bedrifter.

Skeptisk til offentlig vekst
De mener regjeringens varslede satsing økning i offentlig forbruk kan være effektiv til å øke sysselsettingen på kort sikt.

- Men dette er vanskelig å reversere når økonomien bedrer seg og er derfor uheldig på lang sikt, mener NHO-toppene og minner om at løsningen på krisen først og fremst handler om å få det private næringslivet på beina igjen.

Skattelette er i følge NHO det største og dyreste tiltaket på deres ønskeliste. Omlag 11,6 milliarder kroner.

Lang ønskeliste
Men lista er lengre og dekker følgende områder: kredittmarkedet, skatt, vekstfremmende investeringer, miljørettede tiltak og tiltak overfor arbeidsmarkedet.

- Vi har lagt vekt på å utforme tiltakene slik at de treffer de små og mellomstore og de familieeide bedriftene, som vil bli sterkt rammet av krisen. NHOs medlemsbedrifter har nedjustert forventet sysselsetting i 2009 kraftig fra slutten av oktober til begynnelsen av desember. De raske endringene i økonomien gjør det vanskelig å forutsi krisens videre forløp, og usikkerheten er en viktig utfordring i seg selv.

NHO understreker behovet for (1) overvåking og rask handling fra myndighetene, (2) åpenhet om selve prosessen med utforming av tiltakene og (3) bred dialog med næringslivets parter.

Etter NHOs vurdering må det kreves av tiltakene som nå settes inn at de peker fremover ved å stimulere omstilling og nyskaping generelt og i miljøvennlig retning spesielt. Støtte til enkeltbedrifter og næringer må unngås.

Fem hovedstolper
Blant tiltakene NHO foreslår: 

• Kredittmarkedet: Norges Bank setter ned renta og at staten stiller mer kapital til rådighet for bankene.

• Skatt: Satsene på alminnelig inntekt reduseres fra 28 til 26 prosent. Folk skal få fradrag på skatten for bruk av håndverkere til oppussing hjemme. I tillegg vil de ha bedret avskrivingsordninger for næringslivet for investeringer i maskiner ol.

• Vekstfremmende investeringer: Fremskyndet byggestart for offentlige bygg og øremerkede tiltak for å redusere etterslepet på vedlikehold av offentlige bygg. Raskere behandling av byggesaker og mer satsing på utbygging av jernbane og vei.

• Miljørettede tiltak: Økt støtte til investeringer i fornybar energi og avskrivingsordninger for satsing på fornybar energi. Styrking av en rekke Enøk-tiltak og opprettelse av et CO2-fond som sikrer at CO2-avgiften brukes til investeringer på teknologi innen dette feltet.

• Arbeidsmarkedet: Økte tilskudd til lærlingsordningen. Styrking og effektivisering av arbeidsformidlingstjenesten/NAV. Økte lønnstilskudd til bedrifter som tar inn ledige.

Næringslivet må effektiviseres
NHO understreker at det er viktig at krisen utnyttes offensivt til tiltak på områder som kan bedre økonomien. De mener det er viktig at tiltakene på kort sikt bidrar til å effektivisere næringslivet.

Organisasjonen mener tiltak må bygge på følgende hovedtilnærming:

• Tiltak må være relatert til en grundig gjennomgang av den faktiske situasjonen i norsk nærings- og arbeidsliv, og bidra til å styrke økonomiens vekstevne. Tiltakene må virke raskt og målrettet, og i tilstrekkelig grad være rettet inn mot næringslivet.

• Krisen fører til skjerpet internasjonal konkurranse. Vårt høye kostnadsnivå vil gjøre det krevende å forsvare markedsposisjoner. Det er derfor nødvendig å prioritere tiltak som vil styrke næringslivets internasjonale konkurranseevne.

• Hovedinnholdet i en finanspolitisk krisepakke bør være skattelette og offentlige investeringer i lønnsom infrastruktur. Tiltakene må også ha en god miljøprofil.

• Økning i offentlig forbruk kan gi raskt umiddelbar sysselsettingseffekt, men er krevende å reversere når økonomien igjen vokser. Slike tiltak vil derfor være uheldig for verdiskapingen i et lengre perspektiv.

Billigere for folk flest
Bergesen det nå er viktig å ikke pøse penger inn i døende bedrifter.

- Hvis man går inn og støtter kriserammede enkeltbedrifter, vil det komme tusen til med gode grunner til å få støtte. Vi må ha generelle tiltak som får bedriftene til å tilpasse seg situasjonen, og ikke kunstig åndedrett til bedrifter som ikke har livets rett. Det går ikke å kjempe mot forandringene denne krisen bærer med seg, sier Bergesen.

Han legger ikke skjul på at finanskrisen vil gi positive utslag for folk flest.

- Det er jo det som er paradoksalt. Folk flest vil ikke merke krisa på en stund, med mindre de mister jobben. De vil oppleve billigere priser, billigere bensin, lavere renter, rimeligere boliger og lavere strømpriser, sier NHO-direktøren.

Billigere enn LO
I går luftet LO sin ønskeliste overfor pressen.

Arbeidstakerne krever en tiltakspakke på 30 milliarder kroner for å motvirke en økning av arbeidsledigheten på 100 000 nordmenn.

NHO mener deres pakke skiller seg vesentlig ut på tre punkter.

- Vi finner mange likheter, Men LO er mer ekspansiv med en pakke på 30 milliarder, mens vår er langt mindre. De krever mer stimulanse gjennom offentlig sektor, mens vi mener tiltakene må rettes mot det private næringslivet. Og de har en fokus som går mer på å reparere enn å forebygge. Mens de spør hva vi skal gjøre med de 100 000 nye arbeidsledige, lurer vi på hvordan vi skal hindre at det blir 100 000 nye arbeidsledige, sier han.