Her er Kongens tale

- Vi må våge å være oss selv, sa Kongen i årets nyttårstale.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det viktigste for oss alle er å få være seg selv. Vi må våge å snakke sant om våre liv, og vedstå oss både våre skavanker og det vi føler at vi har lykkes med. I vårt moderne velstandssamfunn er det så lett å søke etter det ekstraordinære og stadig måle sitt liv opp mot alle andres. Da er sjansen stor for at man blir skuffet. Kanskje må vi heller holde fram det hverdagslige A4-livet, som det gode liv, sa kong Harald i talen.

Han kom også inn på uroen over hva som venter oss i 2007.

– Noen starter det nye år med blanke ark. Andre opplever at de tar med seg så mye fra livet som er levd, at arkene allerede er fargelagt. Men forhåpentligvis kjenner de fleste av oss gleden over å få en ny sjanse og er takknemlige for å kunne se frem til nok et nytt år.

Et sivilisert og humanistisk samfunn står sin prøve i forhold til hvordan man tar seg av de svakeste, mener kongen.

– Det er mange som føler seg som piken med svovelstikkene, som står utenfor og ser inn gjennom vinduet til dem som har det trygt og varmt. Den som opplever å bli ekskludert, kan lett føle seg uønsket. For mange er muligheten til å leve et vanlig, normalt liv, kun en fjern drøm. Dette er en stor utfordring for oss alle.

- Mye raushet i det norske folk

Kong Harald benyttet også anledningen til å takke de mange humanitære organisasjonene for deres bidrag, nasjonalt og internasjonalt.

– Når det kommer til stykket er det mye raushet i det norske folk, og kanskje har vi litt av Marte Svennerud i oss, alle sammen, hun som sa: Ittno’ knussel – je tek dom alle sju”.

Her er Kongens tale

Kongen ga også uttrykk for at han gleder stort seg over å se at hjelpeorganisasjonene klarer å engasjere stadig nye generasjoner.

– De fortjener alle vår takk og oppmerksomhet!

At hjelpen når fram, fikk kongen mange eksempler på da han besøkte sentrale FN-organisasjoner i Geneve i vår.

– Norges humanitære bidrag blir lagt merke til, både når det gjelder de økonomiske og menneskelige ressurser. La meg i kveld sende en ekstra hilsen til militære styrker og ansatte i humanitære og kirkelige hjelpeorganisasjoner, som gjør en uvurderlig innsats i fredens, humanismens og menneskeverdets tjeneste rundt omkring i verden, sa kongen.

Barnekunst

Rett før jul mottok kong Harald en invitasjon til en barnekunstutstilling. I invitasjonen stod det blant annet: «Det flotteste med årets juleutstilling er at overskuddet skal gå til barn som ikke har samme mulighet for å male når de vil, og fyre i peisen når det er kaldt. Alle pengene vi samler inn går til skolegang, mat og klær til arbeidende barn og ungdom i Andesfjellene nord i Peru».

– Dessverre var det ingen i kongefamilien som fikk anledning til å besøke utstillingen, men jeg vil takke disse barna for et flott initiativ. Det gjør godt å motta slike henvendelser og se at noen bryr seg, både om dem som bor i land langt borte og de vi møter i vårt eget nærmiljø.

Menneskerettigheter

Kongen kom også inn på menneskerettighetene. Blant annet nevnte han åpningen av det nye Holocoaust-senteret på Bygdøy.

– Kaster vi lys over fortidens tragedier, kan vi også hindre at de gjentar seg. Derfor må vi lytte til de stemmer blant oss som husker, og som er villige til å fortelle også om de mørke sider i vår historie, sa kongen og fortsatte:

– Det er en del av vår historie at brudd på menneskerettigheter ofte begås to ganger. Først ved selve ugjerningen og dernest ved glemsel rundt den. Verden skjuler i dag mange glemte tragedier. Det er denne glemsel som må avdekkes, slik at vi ser fortiden i øynene, lærer av den og på den måten hindrer nye overgrep.

Foreldreansvar

Det gode liv ligger i det forpliktende samspillet mellom den enkelte og samfunnet. For å nyte, må vi også yte, mener kongen.

– Vi lever i et fellesskap som skal ta vare på oss, men som også må stille krav. Dette er noe som må læres tidlig, sa kongen og kom inn på undervisningsopplegget «Steg for steg»som brukes i flere barnehager og grunnskoler i landet. Ett av målene er å lære barn hvordan man oppfører seg overfor andre barn.

– Jeg er imponert over det arbeidet som legges ned rundt omkring på våre skoler når det gjelder å skape gode holdninger. Men hovedansvaret for barns oppdragelse ligger hos foreldrene. Inntrykkene barna sitter igjen med, både fra hjem og skole, former den karakter som ikke står i noe vitnemål, men som handler om grensesetting og omtanke for andre.

– Kanskje er vi nødt til å mobilisere sterkere for verdier som løfter frem god, gammeldags folkeskikk, vennlighet og nestekjærlighet. Dannelse og klokskap bygger ikke på lettvint kunnskap og kan ikke pugges. Det må læres gjennom erfaring og gjennom gode eksempler og forbilder, sa kongen blant annet før han ønsket det norske folk et godt nytt år 2007.

(© NTB 31.12.06 kl. 19:37)