Her er kuttene og påplussningene

Her er kuttene og påplussningene i budsjettforliket departement for departement.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
 • Utgiftene øker med 1, 5 milliarder kroner.
 • Kirke- utdannings og forskningsdepartementet 430 millioner kroner, mest går til å oppheve studieplasskutt ved universitetene (100 millioner) og til opptrapping av forskning (100 millioner), private skoler får 25 millioner ekstra, kirkelige formål øker med rundt 49 millioner.
 • Samferdselsdepartementet 390 millioner kroner, mest ti tilskudd til kollektivtrafikk 190 millioner, ferjer 80 millioner og til investeringer. blant annet 115 millioner til rassikring.

For de andre departementene er utgiftsøkningene slik:

 • Utenriksdepartementet 5 millioner
 • Kulturdepartementet 75 millioner blant annet 2,8 millioner til kulturbåten «Innvik»
 • Justisdepartementet 50 millioner
 • Kommunal- og regionaldepartementet 160 millioner (bostøtte)
 • Helse- og sosialdepartementet 160 millioner blant annet med 70 millioner til psykiatriplanen og 35 millioner til godkjente opptreningsinstitusjoner
 • Barne- og familiedepartementet 40 millioner
 • Nærings- og handelsdepartementet 50 millioner
 • Fiskeridepartementet 20 millioner, blant annet 10 millioner til Redningsselskapet
 • Landbruksdepartementet 10 millioner
 • Olje- og energidepartementet 60 millioner (energiøkonomisering) Utgiftene reduseres med 1,17 milliarder og fordeler seg slik:
 • Utenriksdepartementet 241 millioner (låne- og tilskuddsordningen under EØS-avtalen)
 • Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 101 millioner
 • Forsvarsdepartementet 100 millioner (Luftforsvaret)
 • Kulturdepartementet 6 millioner
 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet 62 millioner, blant annet20 millioner Aetat og 25 millioner til Statsbyggs kjøp av eiendommer
 • Landbruksdepartementet 6 millioner
 • Samferdselsdepartementet 76 millioner (tilskudd til ekspressbusser)
 • Miljøverndepartementet 8 millioner
 • Olje- og energidepartementet 5 millioner
 • Nærings- og handelsdepartementet 56 millioner
 • Kommunal- og regionaldepartementet 16 millioner
 • Barne- og familiedepartementet 2 millioner
 • Sosial- og helsedepartementet 45 millioner
 • Justisdepartementet 47,3 millioner
 • Fiskeridepartementet 6 millioner
 • Andre utgiftsreduksjoner er på 394 millioner, blant annet nedsatt ymsepost med 269 millioner kroner.