Her er million-arven

Ifølge tall Dagbladet har innhentet, kan Per Kristian Orderuds del av totalarven komme opp i over sju millioner kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

  2,4 millioner kroner

 • For to år siden ble det satt takst på Orderud gård i forbindelse med rettsstriden mellom far og sønn. Taksten, som er på , tar ikke hensyn til andre mulige verdier på tomten - som for eksempel de nærmere 70 oksene, ulike maskiner og innbo i kårboligen. Ifølge eiendomstvist-dommen fra Nes herredsrett er denne taksten meget forsiktig stipulert. Blant annet er den moderne og romslige kårboligen bakt inn i de 2,4 millionene med en verdi på bare ca 700 000 kroner.

Ifølge den ene takstmannen som foretok vurderingen i 1997, Narve Dahl, er den lave kårbolig-verdien satt fordi Kristian Magnus og Marie skulle få bo der gratis så lenge de levde.

Verdien av eiendommen er dermed trolig langt høyere enn 2,4 millioner kroner.

Siden Per Kristian Orderud overtok driften av gården i 1984 ved en forpaktningsavtale, har han investert flere hundre tusen kroner. Ifølge advokat Ole Edw. Hagen, som representerte Kristian Magnus Orderud i rettstriden om gården, eier odelssønnen blant annet kyrne og kjøretøyene på gården.

  1 million kroner

 • Kristian Magnus og Marie Orderud hadde ifølge advokat Hagen «betydelige midler». Han vil ikke si hvor mye dette dreier seg om og eventuelt hvor disse pengene er investert. Formuen skal stamme tilbake fra 70-tallet, da Sørum kommune eksproprierte skogen som i dag er blitt til boligfeltet kalt «Orderud-feltet». Ifølge likningsprotokollen fra 1997 har ekteparet til sammen en formue på over . Også dette tilfaller odelssønnen og juristen.

  3 millioner kroner

 • Verken Anne Orderud Paust eller Per Paust er formuende ifølge likningen fra 1997. Men ekteparet hadde verdier i tre forskjellige leiligheter. Ekteparets bolig i Gabels gate 1 i Oslo (der ett av attentatforsøkene fant sted) er rundt 200 kvm stor. Den ligger i et meget attraktivt strøk (Skillebekk) - og har en stipulert markedsverdi på bortimot

  1,2 millioner kroner

 • I 1982, da den dengang enslige Anne Orderud flyttet hjem til Oslo etter endt utenrikstjeneste i Brussel, kjøpte hun seg en mindre leilighet i Skovveien 1 på Skillebekk, i kort avstand til Gabels gate 1. Leiligheten på ca 50 kvm har vært leid ut i mange år, og er trolig nedbetalt. Den stipulerte verdien på den moderne leiligheten i det attraktive strøket er om lag

  1 million kroner

 • I tillegg hadde ekteparet Orderud Paust felleseie i andre etasje av et attraktivt beliggende bolighus like ved brygga i Risør. Per Paust, som kom fra Risør, skal ha arvet andre etasje i Tangen gate 4 i sørlandsbyen. Salg ut av familien Paust medfører boplikt, noe som gjør at den rundt 100 kvm store leiligheten med to stuer og flere soverom synker litt i verdi. Markedspris er stipulert til rundt .

  flere hundre tusen kroner.

 • I tillegg til de rene boligverdiene kommer alt av innbo og løsøre - både i kårboligen, Gabels gate 1, eventuelt også i Skovveien 1 og definitivt i Tangen gate i Risør. Trolig dreier dette seg om verdier for I den andre kolonnen kommer eventuell gjeld. Kreditorer kan melde krav til de ulike dødsboene, og vil da trolig få løst ut verdier. Men det er lite som tyder på at ekteparet Per Paust/Anne Orderud Paust eller ekteparet Kristian Magnus/Marie Orderud var beheftet med særlig gjeld.

Så mest sannsynlig kan Per Kristian Orderud - dersom han blir frikjent - se fram til å arve drøyt sju millioner kroner av det totale arvebeløpet på nesten ti millioner kroner.

I tillegg kommer et allerede bebudet erstatningssøksmål for pågripelsen og den lange varetektstida Per Kristian Orderud har vært og kommer til å gå igjennom.

Dersom hans foreldre og søster har livsforsikret seg, kan Per Kristian i tillegg komme til å motta betydelige beløp. Bobestyrer Christian Lundin sier til Dagbladet at han foreløpig ikke har oversikt over eventuelle forsikringer.