VELGER NYE POLITIMESTERE: Justisminister Anders Anundsen bestemmer hvem som får de 12 ettertraktede politimesterstillingene.
Foto: Nina Hansen / Dagbladet
VELGER NYE POLITIMESTERE: Justisminister Anders Anundsen bestemmer hvem som får de 12 ettertraktede politimesterstillingene. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

- Her er Norges 12 nye politimestere

Noen blir veldig skuffet. Men fem kvinner og sju menn kan puste ut. Etter det Dagbladet erfarer får disse 12 de nye politimesterstillingene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Om få uker blir den nye politireformen vedtatt i Stortinget. Etter hva Dagbladet erfarer vil de nye politidistriktene bli nesten identisk med det kartet regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ble enig om med støttepartiet Venstre.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård skal innstille hvem han vil ha med seg, men Dagbladet får bekreftet at det ikke er Humlegård, men justisminister Anders Anundsen, som kommer til å bestemme hvem som får de 12 ettertraktede stillingene.

INNSTILLER: Politidirektør Odd Reidar Humlegård skal innstille, men bestemmer ikke hvem som får de 12 politimesterstillingene. 
Foto: Jørn H. Moen / Dagbladet
INNSTILLER: Politidirektør Odd Reidar Humlegård skal innstille, men bestemmer ikke hvem som får de 12 politimesterstillingene. Foto: Jørn H. Moen / Dagbladet Vis mer

Alt tydere på at det blir en mindre geografisk justering.

Forhandlingene mellom regjeringen og støttepartiet førte til at det som i dag heter Asker og Bærum politidistrikt skulle bli en del av det nye distriktet Sørøst. Etter det Dagbladet får opplyst er det mye som tyder på at Asker og Bærum blir en del av Oslo politidistrikt, og ikke en del av Telemark, Vestfold og Buskerud.

Fra 54 til 12 Fram til 2002 var Norge delt i 54 politidistrikt, styrt av egne politimestere. Fra 2002 og fram til i dag har Norge vært delt i 27 politidistrikt. Men etter at den nye politireformen er behandlet og vedtatt i Stortinget vil Politi-Norge se veldig annerledes ut. Politiet skal styres fra Politidirektoratet i Oslo, og landet blir delt i 12 politidistrikt.

ØSTFINNMARK: Ellen Katrine Hætta blir politimester i Østfinnmark. Foto: Thomas R. Skaug/Dagbladet
ØSTFINNMARK: Ellen Katrine Hætta blir politimester i Østfinnmark. Foto: Thomas R. Skaug/Dagbladet Vis mer

Fra flere uavhengige kilder får Dagbladet forklart at mye allerede er klart - blant annet hvem som kommer til å få de ettertraktede stillingene som politimestre.

12 nye mestere Politidirektør Odd Reidar Humlegård, som har hatt et «kvinneproblem», vil etter det Dagbladet erfarer få et politimesterlag bestående av fem kvinner og sju menn.

- Det er stor interesse rundt plasseringen av de nye hovedsetene. Foreløpig er ingenting bestemt. Dersom Politidirektoratet får myndighet til å beslutte dette, vil vi legge opp til en transparent prosess med tydelige kriterier for valg av lokasjon i løpet av høsten, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik.

AGDER: Kirsten Lindeberg blir trolig ny politimester i Agder. Foto: Politiforum
AGDER: Kirsten Lindeberg blir trolig ny politimester i Agder. Foto: Politiforum Vis mer

Slik det ser ut nå kommer de 12 nye politimesterne ifølge Dagbladets opplysninger til å være:

Østfinnmark (tidligere Østfinnmark politidistrikt):
Ellen Katrine Hætta (44) - i dag politimester i Øst-Finnmark.  

SØRØST :  Christine Fossen skal være justisministerens klare favoritt. Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladet
SØRØST : Christine Fossen skal være justisministerens klare favoritt. Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladet Vis mer

Nord (tidligere Troms og Vestfinnmark politidistrikt:
Ole Bredrup Sæverud (43) - i dag politimester i Troms.  

Nordland (tidligere Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland politidistrikt):
Heidi Kløkstad (45) - i dag leder for retts- og påtale og politimesterens faste stedfortreder i Bodø.  

NORDLAND: Heidi Kløkstad ligger best an til å bli politimester i Nordland.
NORDLAND: Heidi Kløkstad ligger best an til å bli politimester i Nordland. Vis mer

Trøndelag (Nord- og Sør-Trøndelag politidistrikt):
Nils Kristian Moe (51) - i dag politimester i Sør-Trøndelag.  

Møre og Romsdal (tidligere Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal politidistrikt):
Uklart - trolig en kvinne utenfor politietaten.  

INNLANDET : Arne Hammersmark blir trolig ny politimester for Oppland og Hedmark. Foto: Erling Hægland/Dagbladet
INNLANDET : Arne Hammersmark blir trolig ny politimester for Oppland og Hedmark. Foto: Erling Hægland/Dagbladet Vis mer

Vest (Hordaland og Sogn og Fjordane politidistrikt):
Kaare Kjølberg Songstad (48) - i dag avdelingsdirektør i Politidirektoratet.  

Rogaland (Rogaland og Haugland og Sunnhordland politidistrikt samt Sirdal kommune):
Hans Vik (52) - i dag politimester i Rogaland.  

ØST: Arne Jørgen Olafsen er kalr favorittt til jobben som politimeter i Østfold, Follo og Romerike. Foto: Jacques Hvistedahl
ØST: Arne Jørgen Olafsen er kalr favorittt til jobben som politimeter i Østfold, Follo og Romerike. Foto: Jacques Hvistedahl Vis mer

Agder (Agder politidistrikt):
Kirsten Lindeberg (61) - i dag politimester i Agder.  

Sør-Øst (Telemark, Vestfold, Søndre Buskerud og Nordre Buskerud politidistrikt):
Christine Fossen (52) - i dag konstituert politimester i Vestfold.  

TROMS: Ole B. Sæverud får jobben i Troms. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/NTB-Scanpix
TROMS: Ole B. Sæverud får jobben i Troms. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/NTB-Scanpix Vis mer

Oslo (Oslo og Asker og Bærum politidistrikt):
Hans Sverre Sjøvold (57) - i dag politimester i Oslo.  

Øst: (Follo, Romerike og Østfold politidistrikt):
Arne Jørgen Olafsen (55) - i dag politimester i Follo.

 OSLO: Hans Sverre Sjøvold blir politimester i Oslo. Foto: Jacques Hvistendahl/Dagbladet
OSLO: Hans Sverre Sjøvold blir politimester i Oslo. Foto: Jacques Hvistendahl/Dagbladet Vis mer

Innlandet (Vestoppland, Gudbrandsdal og Hedmark politidistrikt):
Arne Hammersmark (50) - i dag politimester i Gudbrandsdal politidistrikt.

Etter at politireformen er vedtatt i Stortinget, skal politidirektør Odd Reidar Humlegård innstille hvem som skal ansettes som nye politimestere. Deretter skal justisminister Anders Anundsen vurdere og eventuelt endre på innstillingen, før politimesterne blir utnevnt av Kongen i statsråd.

18 får ikke fortsette Noen av dagens politimestere går snart av med pensjon. Andre skal ha oppfattet signaler på at de ikke er aktuelle for de nye jobbene.

TRØNDELAG: Nils Kristian Moe blir politimester i Trøndelag. Foto: Sveinung Uddu Ystad
TRØNDELAG: Nils Kristian Moe blir politimester i Trøndelag. Foto: Sveinung Uddu Ystad Vis mer

Slik det nå ser ut vil disse 18 politimesterne ikke ha sitt eget distrikt, etter den omfattende omorganiseringen:

Terje Nybøe (51), konstituert politimester i Asker og Bærum politidistrikt.
Steinar Langholm (52), konstituert politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.
Tormod Andreas Bakke (64), politimester Hedmark politidistrikt.
Håvard Fjærli (53), konstituert politimester Helgeland politidistrikt.
Geir Gudmundsen (58), politimester i Hordaland politidistrikt.
Hugo Henstein (45), konstituert politimester i Midtre Hålogaland politidistrikt.
Trond Prytz (69), politimester i Nord-Trøndelag politidistrikt.
Arnstein Nilssen (65), politimester i Nordmøre og Romsdal politidistrikt.
Sissel Hammer (55), politimester i  Nordre Buskerud politidistrikt.
Bjørn Eirik Vandvik (48), konstituert politimester i Romerike politidistrikt.
Geir Ove Heir (56), politimester i Salten politidistrikt.
Ronny Iden (56), konstituert politimester i Sogn og Fjordane.
Ingar Bøen (55), konstituert politimester i Sunnmøre politidistrikt.
Johan Brekke (55) konstituert politimester i Søndre Buskerud politidistrikt.
Rita Kilvær (42),  politimester i Telemark politidistrikt.
Morten Daae (51), konstituert politimester Vest-Finnmark politidistrikt.
Johan Martin Welhaven (51) politimester i Vestoppland politidistrikt.
Jon Steven Hasseldal (44) konstituert politimester i Østfold politidistrikt.

ROGALAND: Hans Vik blir trolig ny politimester i Rogaland. Foto: Kent Skibstad/NTB-Scanpix
ROGALAND: Hans Vik blir trolig ny politimester i Rogaland. Foto: Kent Skibstad/NTB-Scanpix Vis mer
VEST : Kaare K. Songstad blir politimester på Vestlandet, hvis han selv vil hjem til Bergen. Foto: Jo Straube
VEST : Kaare K. Songstad blir politimester på Vestlandet, hvis han selv vil hjem til Bergen. Foto: Jo Straube Vis mer